Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie (główny organizator) informuje:

Szanowni Państwo, 
Organizatorzy lokalnych biegów Tropem Wilczym,

W uzupełnieniu pisma jakie wysłaliśmy do Państwa dotyczącego konieczności zmiany dnia realizacji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, informujemy, że termin w którym bieg odbędzie się to 15 sierpnia br. 

Zmiany terminu dokonaliśmy w oparciu o wymogi sytuacji epidemicznej wykluczającej zorganizowanie biegu w planowanym terminie. Z wiadomości jakie do nas Państwo wysyłaliście mieliśmy wgląd w sytuację regionów: większość Organizatorów lokalnych nie otrzymała zgody na wynajem obiektów, z organizacji biegu w terminie majowym musiało zrezygnować wielu inicjatorów biegów dużych i średnich, jeśli organizatorami były szkoły  – zdalne nauczanie również wielu z nich przeszkodziło w realizacji projektu. Dostaliśmy też wiele sugestii od biegaczy z prośbami aby nie łączyć realizacji biegu z okresem szczepień gdyż wiele osób celowo alienuje się w tym czasie z wydarzeń społecznych aby zminimalizować ryzyko zachorowania a tym samym uniemożliwienia korzystania z programu szczepień. Takie zachowawcze postawy wpływały też na frekwencję. Najważniejszym powodem przesunięcia była nasza wspólna troska o bezpieczeństwo uczestników biegu, którym przy wysokiej skali zakażeń ryzykować nie możemy. 

Rozważaliśmy różne opcje nowego terminu. Przy jego wyborze sugerowaliśmy się Państwa opinią. Słuszne uwagi o tym, iż termin czerwcowy nie gwarantuje niezbędnej do realizacji biegu  minimalizacji obostrzeń spowodowały jego odrzucenie. Termin wrześniowy nie spotkał się z aprobatą większości Organizatorów jako niepewny i zbyt odległy, wielu regionach zaplanowano już wydarzenia związane z obchodami licznych wydarzeń wrześniowych, nie został też zaakceptowany przez Mecenasów i Partnerów projektu. 

Najlepszym rozwiązaniem było połączenie Tropem Wilczym z wydarzeniem tematycznie bliskim, angażującym lokalne środowiska. 15 sierpnia jest takim dniem.  Bieg może być elementem obchodów Święta Wojska Polskiego, pomocną w organizacji tego dnia może być współpraca z lokalnymi garnizonami. Święto Wyklętych jest świętem polskiego wojska, bohaterów noszących polski mundur –  dla wielu z Państwa połączenie świętowania dwóch wydarzeń w jednym dniu jest sporym ułatwieniem. Święto NIezłomnych bohaterów naturalnie wplata się również w uroczystości dożynkowe, daje szansę na piękne podkreślenie znaczenia ofiary bohaterów walczących o wolną polska ziemię – dzis tak obficie opłacającą swoimi płodami.  Dla wielu z Państwa połączenie biegu ze świętem Maryjnym jakie mamy 15 sierpnia będzie też okazją do podkreślenia znaczenia Maryi jako wybranej przez Niezłomnych patronki ich cnót, wielu z nich nosiło zawsze przy sobie właśnie Maryjne ryngrafy. 

Wiemy, że znajdą Państwo na formułę swojego biegu a 15 sierpnia daje możliwość podniesienia i rangi biegu i rangi innego wydarzenia podkreślanego w tym dniu właśnie przez tą symultaniczność. 

Dziękujemy Państwu za elastyczność i kreatywność, pozwalającą na pokonanie niedogodności jakie pojawiają się przy realizacji IX edycji Tropem Wilczy, Państwa podejście i umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach pokazuje nie tylko profesjonalizm i umiejętności organizacyjne ale przede wszystkim to, że Państwa wybory aby być liderem wydarzeń i integracji lokalnej sa słuszne i nieprzypadkowe. Niewątpliwie jest to dla nas – organizatorów i realizatorów wydarzeń społecznych czas sprawdzenia predyspozycji, zaangażowania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych. 

 Prosimy aby ci z Państwa, którzy mają ciekawe pomysły na wplecenie realizacji biegu w wydarzenia lokalne związane z dniem 15 sierpnia – napisali do nas. Najatrakcyjniejsze realizacjom postaramy się zorganizować oprawę medialną tak aby Państwa kreatywność mogła być przykładem i zachętą do aktywności społecznych.

Łączę wyrazy szacunku,
Maja Jastrzębska-Nonas
specjalista ds. kontaktów z lokalnymi organizatorami