KURS INSTRUKTORA i SĘDZIEGO BOCCIA

WĘGORZEWO  4-5.12. 2021

Miejsce:

  • Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie, mieszcząca się  przy ulicy Zamkowej 6, wjazd/wejście od ulicy Kraszewskiego.

Osoba nadzorująca w imieniu organizatora: ZDZISŁAW BRZOZOWSKI

Kadra szkoleniowa:

 KRZYSZTOF ENGLANDER – trener kl I  / Szef Kursu
ZBIGNIEW PIEKARCZYK    -instruktor/wykładowca/prowadzący

  Wymagania dotyczące uczestników:

a/      posiadanie minimum średniego wykształcenia,
b/     umiejętności sportowe  średnio zaawansowane,  
c/     znajomość podstaw bocci

Organizatorem kursu jest:

Biuro Usług Sportowo-Handlowych
„BUSH” Krzysztof Englander
80-176 Gdańsk, ul.  Miłosna  31. 
www.sportinstruktor.pl
Instytucja szkoleniowa WUP w Gdańsku  Nr 2.22/00011/2020

Absolwenci kursu otrzymują  legitymację INSTRUKTORA BOCCIA I SĘDZIEGO BOCCIA Pomorskiego Centrum Szkolenia Sportowego Biura BUSH w Gdańsku .

Zgłoszenia:

przyjmowane są  na bieżąco  do 25 listopada 2021 roku z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu kontaktowego i poziomu wykształcenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
sportinstruktor@onet.pl lub do kolegi Zdzisława Brzozowskiego  zd.brzo@gmail.com  /
tel ; 604 727 779
                                                        
  Ilość miejsc jest  ograniczona .

KOSZT udziału w kursie ;
Kurs Instruktora   600 zł , z dodatkowym kursem sędziego + 200 zł
Kurs Sędziego / bez kursu instruktora / 400 zł

Ramowy program kuru ;
4.12 / zajęcia programowe 10.00 -13.30 i 15.00-18.00
5.12/ zajęcia programowe 10.00 – 13.00 / w tym test-egzamin/

Wpisowe/przedpłata w wys. 150 zł. należy wpłacać na konto organizatora :

nr. 53 175000120000 0000 2619 2447 wraz ze zgłoszeniem.
Za wszelkie opłaty wystawiona będzie faktura.
Informacje: Krzysztof Englander tel. 503 333 195      www.sportinstruktor.pl

Podczas kursu  uczestnicy poznają ; przepisy gry i ich interpretację , metodykę nauczania , gry i zabawy z  bilami ,podstawy techniki, zasady organizacji turniejów, boccię jako sport integrujący w sporcie osób z niepełnosprawnością.
I wiele, wiele innych bardzo ciekawych i potrzebnych w pracy szkoleniowej tematów.