TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA XIV WĘGORZEWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU:

 1. Początek ligi – I kolejka: 6 luty 2022r.
 2. Mecze ligowe będą rozgrywane w niedzielę, w godzinach 16:00 – 19:30.
 3. System i czas rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych ekip.
 4. Rozgrywki będą się odbywały w Sali głównej Hali Miejskiej mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK:

 1. W lidze mogą wziąć udział tylko te zespoły, które do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 zgłoszą swój udział.
 2. Zgłoszenia drużyn można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystycznej 13, pocztą elektroniczną na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl  lub telefonicznie pod nr 87-428-52-34. Zgłoszenia po podanym terminie nie będą przyjmowane.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do dnia 28.01.2022 r. do godz. 15:00 oraz dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 250,00 zł . Wpłaty wpisowego można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto UM nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 w tytule podając nazwę zespołu z dopiskiem „XIV edycja ALF – nazwa drużyny”.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem odwołania ligi przez organizatora).
 1. Drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły.
 2. Drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.
 3. Opiekun (nauczyciel/trener) ma obowiązek dostarczyć listę uczestników (uczniów/zawodników) podpisaną przez dyrektora szkoły/prezesa klubu.
 4. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Liga może być odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.


UCZESTNICTWO ZAWODNIKÓW W LIDZE:


W ALF mogą grać piłkarze:

 1. Amatorzy nie zrzeszeni.
 2. Zrzeszeni w klubach – tylko klasa „A” i „B” – bez ograniczeń.
 3. Urodzeni w 2003 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 1 sierpnia 2021 roku.
 4. Urodzeni w 2004 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

NAGRODY:


Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe puchary. Wyróżnienia indywidulane – zostaną przyznane dla najlepszych zawodnikom XIV ALF, statuetki dla:
a) MVP – Najlepszy Zawodnik
b) Najlepszy Strzelec
c) Najlepszy Asystujący
e) Najlepszy Bramkarz
Nagrody zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu Ligi.

ORGANIZATOREM LIGI JEST:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie