Termin i miejsce:

1.    Turniej odbędzie się 31 lipca 2021 roku w godzinach 10:00 – 15:00.
2.    Przyjazd drużyn godzina 9:30
3.    Max. ilość drużyn w turnieju – 8. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3.    Rozgrywki będą się odbywały na dwóch boiskach stadionu Miejskiego przy ulicy Turystycznej 13 w Węgorzewie.

Uczestnictwo:

W Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Oldboy +45” mogą grać piłkarze urodzeni od rocznika 1976 i starsi, bez żadnych ograniczeń co do przynależności klubowej.

 1. Zapisy drużyn do 23 lipca 2021 roku. Drużynę można zapisać telefonicznie 87-428-52-34 lub emaliowo: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl
 2. Drużyna zgłoszona do Turnieju musi liczyć minimum 8 zawodników, maksymalnie 12.
 3. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 250,00 zł od drużyny  na konto TS Kormoran Węgorzewo – 05 2030 0045 1110 0000 0399 3990  do 23.07.2021 r.
 4. Dodatkowo opiekunowie/kapitanowie zgłoszonych drużyn prześlą emaliowo składy drużyn do 27 lipca 2021 roku na adres: zdzislaw.brzozowsk@osir.wegorzewo.pl
 5. Przed przystąpieniem do rozgrywek wszyscy zawodnicy poszczególnych drużyn wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 6. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 7. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Turniej może być odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora. 

System rozgrywek:

1.        W Turnieju może wystąpić max. 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dostarczonymi do organizatora dokumentami:

a)     dowodem wpłaty wpisowego –  do 23.07.2021.
b)     listy zgłoszeniowej drużyny – do 27.07.2021.

2.        System rozgrywek w zależności od ilości zapisanych i zakwalifikowanych drużyn (spełnienie w/w punktu) zostanie podany 29 lipca 2021 roku.

Nagrody :

 1. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz zawodnicy najlepszej drużyny  pamiątkowe medale.
 2. Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek  otrzymuje – statuetkę   ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli).
 3. Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.
 4. Indywidualnie ,,najlepszy obrońca” rozgrywek otrzymuje statuetkę.
 5. Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą  najwartościowszego gracza  (MVP) którzy otrzyma statuetkę. 

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie zmienić Regulamin, jest to podyktowane między innymi zmieniająca się sytuacją z Covid-19.
 2. W przypadku zmiany, dany punkt zostanie opublikowany na stronie Organizatora
 3. Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjęcie tego faktu do wiadomości piłkarze potwierdzają podpisem na oświadczeniu.
 4. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, dlatego odzież i sprzęt należy pozostawiać pod nadzorem.
 6. Z niniejszym regulaminem kapitan powinien zapoznać wszystkich zawodników swojego zespołu.
 7. Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje regulamin porządkowy stadionu  ze szczególnym uwzględnieniem zapisu o nie spożywaniu na terenie obiektu alkoholu.
 8. W celu ewentualnej weryfikacji zawodnicy powinni posiadać na każdym meczu dokument tożsamości ze zdjęciem.
 9. Obowiązujące obuwie:
  Dopuszczalne obuwie: buty z płaską podeszwą typu halówki/adidasy, turfy, korki typu lanki.
  Niedopuszczalne obuwie: buty korki typu mix, oraz buty korki metalowe. Lub każde inne niedopuszczone przez sędziego.
 10. Organizatorzy zabezpieczają: wodę do picia, gorący posiłek, szatnie, obsadę sędziowską i opiekę medyczna.

Organizator:

1.    Organizatorem Turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie i Towarzystwo Sportowe Kormoran Węgorzewo.

Pliki do pobrania:

Lista zawodników zgłoszonej drużyny: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/ZGLOSZONA-DRUZYNA.pdf