Zaproszenie do zapisów Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Węgorzewskiej Integracyjnej Lidze Boccia.

7 listopada w Hali Miejskiej OSiR-u Węgorzewo odbył się Integracyjny Turniej Boccia. W tym turnieju wystąpiło paręnaście drużyn z terenu Węgorzewa i kilkanaście z terenu naszego Powiatu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. I była duża chęć uczestników, do dalszego kontynuowania takich rozgrywek. Wobec powyższego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i proponujemy rozgrywki w Węgorzewskiej Integracyjnej Lidze Boccia.

Planowana liga zostanie przeprowadzona w jednej kategorii – drużynowej.  W rozgrywkach mogą wziąć udział przede wszystkim osoby niepełnosprawne; seniorzy ale także również osoby zdrowe (dzieci, dorośli, całe rodziny). Sama nazwa ligi mówi “Integracyjna” czyli trzeba zebrać przynajmniej trzy osoby (max. 5) by zgłosić drużynę do rozgrywek.


Boccia – sport przeznaczony jest dla osób w każdym wieku. Mogą w nią grać osoby pełnosprawne oraz osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności.  W grze mogą brać osoby  z różnych środowisk. Boccia jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. Jest okazją do nawiązania nowych znajomości i odnowienia tych z lat poprzednich. BOCCIA oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, to także daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. 

Komunikat organizacyjny

Cel rozgrywek: 

Integracja  osób z różnych środowisk oraz  integracja osób z niepełnosprawnością z osobami pełnosprawnymi z terenu Powiatu Węgorzewskiego.

Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Węgorzewo.

Uczestnictwo: 

a) Skierowane w szczególności do osób  mieszkających lub pracujących na terenie Powiatu Węgorzewskiego.

b) Rozgrywki odbędą w jednej kategorii:
– drużynowo – 3 osoby + 2 osoby w rezerwie.

c) Wpisowe: od drużyny (wpłata do 22.11.2021):
– 25,00 zł – drużyna z Gminy Węgorzewo.
– 50,00 zł – drużyna spoza Gminy Węgorzewo.

Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: do „Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia”.

Miejsce zawodów: 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie mieszczącej się  przy ulicy Zamkowej 6, wjazd od ulicy Kraszewskiego , 11-600 Węgorzewo.
Rozgrywki tylko w niedziele od godz. 12:00 do 15:00.

Termin rozgrywek: 

28 listopad 2021 – 23 styczeń 2022r.

Termin zgłoszeń: 

– Zapisy do 22.11.2021 r.

Osobiście: w biurze OSiR-u w Węgorzewie przy ulicy Turystycznej 13 w godzinach 7:30 – 15:30.

Telefonicznie lub mailowo:  87 428 52 34; e-mail: zd.brzo@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny z podaniem – imiona i nazwiska, status (uczeń/osoba dorosła), dane kontaktowe (e-mail).

System: 

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn do rozgrywek, zostanie wybrany taki system rozgrywek, by jak najsprawniej rozegrać ligę.

Zasady gry: 

– drużynowo – mecz 6 rund
(dowolna konfiguracja drużyn pod względem sprawności, płci i statusu), 

Nagrody: 

a) Puchary dla 6 najlepszych  drużyn oraz  medale dla zawodników trzech najlepszych drużyn.
b)  Okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestniczących: drużyn.

Uwagi organizatora: 

a) Wymagane obuwie sportowe.

            Do pobrania karta zgłoszeniowa: kliknij tutaj!