Zapraszamy do udziału i zapisów w Węgorzewskiej Lidze Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej 2021, szczegóły poniżej:

Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się na boiskach do tenisa ziemnego ul. Bema 12 w Węgorzewie, od 14 sierpnia 2021 roku według terminarza ustalanego przez organizatora.

W lidze mogą brać udział:
– zawodnicy urodzeni w 2007 roku i starsi
– oraz opłacili wpisowe za udział 50 PLN (uwaga – 50% zniżka dla osób, które wykupiły karnet na korty za 300 zł w 2021 roku), płatne do 10 sierpnia 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.
Uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty wpisowej.
20% zniżki dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny.

Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:

  1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 10.08.2021 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
  2. oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).
  3. Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 50,00 zł od zawodnika (uwaga – 50% zniżka dla osób, które wykupiły karnet na korty za 300 zł w 2021 roku lub 20 % dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny). Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – wpisowe do XII edycji WLTZ debel 2021”.
  4. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 5234; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

Organizator ligi:

Więcej informacji o XII edycji Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej 2021 dostępnych pod linkiem:
https://osir.wegorzewo.pl/xi-edycja-wegorzewskiej-ligi-tenisa-ziemnego-mezczyzn-w-grze-podwojnej-2020/