I. Termin i miejsce rozgrywania ligi:

1. Od 14 listopada 2021 roku według terminarza.

2. Mecze będą rozgrywane w niedziele od godziny 16:30. Planowane zakończenie ligi koniec stycznia 2022 roku.

3. Hala Miejska OSiR Węgorzewo, ul. Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.

II. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek:

1. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które:

a) do 09.11.2021 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:

• Kartę zgłoszeniową drużyny (przynajmniej 8 zawodników) wraz z oświadczeniami zawodników. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodników i kierownika/kapitana drużyny.

b) do 12.11.2021 do godz. 15:00 dostarczą potwierdzenie opłacenia wpisowego.

c) wpisowe – 300 zł.

d) Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe do XXVI edycji WHLPN 2021/2022”.

e) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Zdzisław Brzozowski tel. 87 428 52 34; e-mail: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl  

f) Drużyny młodzieżowe (szkolne/klubowe) z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką: nauczyciela lub trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej lub szkoły.

III. Zgłoszenie zawodników do ligi:

1. W rozgrywkach mogą brać udział: amatorzy i zawodnicy zrzeszeni w klubach (bez względu na klasę rozgrywkową) bez ograniczeń.

2. W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek i mają ukończone minimum 15 lat w dniu ich rozpoczęcia.

3. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. Do trzeciej kolejki (włącznie) można dopisywać zawodników. Z tego tytułu nie będzie pobierana opłata.

4. Zawodnik w rozgrywkach może reprezentować tylko jeden zespół.

5. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli:

a) jego nazwisko i imię figuruje na „Karcie zgłoszeniowej drużyny”, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny oraz przez organizatora.

b) Zawodnik wypełni i podpisze „Oświadczenie uczestnictwa w rozgrywkach”. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo musi być zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. W/w oświadczenie musi być dostarczone do organizatora.

6. Zawodnik wpisany do protokołu meczowego ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.

IV. System rozgrywek i organizacja:

1. W lidze może wystąpić max. 10 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dopełnionymi zaleceniami z pkt. II.

2. Mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza XXVI Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu (2021/2022).

3. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.