Zapisy do dnia 11 maja 2021 roku.

Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się na boiskach do tenisa ziemnego przy ul. Bema 12 w Węgorzewie oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie, od 15 maja 2021 roku według terminarza ustalanego przez Organizatora.

Kategorie:

  • OPEN
  • 45+

Uczestnictwo:

W lidze mogą brać udział:
– kategoria OPEN: zawodnicy urodzeni w 2007 roku i starsi
– kategoria 45+: zawodnicy urodzeni w 1976 roku i starsi
– oraz opłacili wpisowe za udział 100 PLN (uwaga – 50% zniżka dla osób, które wykupiły
karnet na korty za 300 zł), płatne do 11 maja 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub
na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.
Uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:

Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 11.05.2021 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:

  1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 11.05.2021 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
  2. oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).
  3. Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 100,00 zł od zawodnika (uwaga – 50% zniżka dla osób, które wykupiły karnet na korty tenisowe za 300 zł). Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – wpisowe do XI edycji WLTZ  wiosna 2021”.
  4. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 5234; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

Więcej informacji o XI edycji Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej wiosna 2021 pod linkiem –
https://osir.wegorzewo.pl/xi-edycja-wegorzewskiej-ligi-tenisa-ziemnego-w-grze-pojedynczej/