Walentynkowy Turniej Siatkówki Kobiet
12 lutego 2022 roku
Hala Miejska OSiR Węgorzewo, ul. Pionierów 6

 • Zgłoszenia do dnia 7 lutego 2022 roku – telefonicznie, mailowo lub w biurze OSiR Węgorzewo w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30.
  Tel. 87 428 52 34, 507 049 845
  email: zapisy@osir.wegorzewo.pl
  adres biura ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo
 • W turnieju może wziąć udział maksymalnie sześć drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają drużyny z Gminy Węgorzewo).

WPISOWE

100 zł od drużyny spoza Gminy Węgorzewa, 50 zł drużyna z Gminy Węgorzewo,
drużyna szkolna z Gminy Węgorzewo zwolniona z opłaty.

 • Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie: ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
 • przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:

85 1020 4753 0000 0102 0006 0350

z dopiskiem „ Turniej siatkówki 22.01.2022 – nazwa drużyny”

 • w dniu zawodów u Organizatora.


Załączniki:

Plakat Walentynkowego Turnieju Siatkówki Kobiet 2022