REGULAMIN
XV Edycji Węgorzewskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
o Puchar Burmistrza Węgorzewa
Węgorzewo – 2023 r.

 

 

I. Cel:

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Gminy Węgorzewo i gmin ościennych. Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

II. Organizator:

Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

III. Termin i miejsce:

Rozgrywki będą się odbywały na Hali Miejskiej przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie, według terminarza.
1. Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 19 lutego 2023, a kończą się 26 marca 2023roku. Mecze będą rozgrywane w niedzielę od godziny 16:00.

 

IV. Uczestnictwo:

1. W ALF mogą grać piłkarze:
a) Amatorzy nie zrzeszeni.
b) Zrzeszeni w klubach:
• Tylko w klasie: „B” i „A” – bez ograniczeń
c) Urodzeni w 2004 i starsi do rocznika 1984, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy „Okręgowej” i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 1 sierpnia 2022 roku.
d) Urodzeni w 2005 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.
e) Urodzeni w 1983 i starsi, którzy – ukończyli 40 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.
f) Drużyna zgłoszona do ALF musi liczyć minimum 8 zawodników, maksymalnie 15.
g) Zawodników można dopisywać do trzeciej kolejki rozgrywek ALF.
h) Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

2. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które do 14.02.2023 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora (do biura OSiR-u, ul. Turystyczna 13 w Węgorzewie; mailowo na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl lub na spotkanie organizacyjne):
a) Kartę zgłoszeniową drużyny (przynajmniej 8 zawodników), podpisane czytelnie przez zawodników i kierownika/kapitana drużyny.
b) Oświadczenia zawodników pełnoletnich. Wypełnione i podpisane czytelnie przez zawodnika.
c) Oświadczenia zawodników niepełnoletnich. Wypełnione i podpisane czytelnie przez zawodnika i dodatkowo podpisane czytelnie przez opiekuna prawnego.
• W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem.
• W/w druki są dostępne do pobrania w zakładce – pliki do pobrania.
d) Potwierdzenie opłacenia wpisowego w kwocie 300,00 zł.

3. Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa 3 lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe do XV edycji ALF 2022”.
4. Drużyny młodzieżowe (szkolne/klubowe) z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką: nauczyciela lub trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej lub szkoły.
5. W przypadku sytuacji:
a) gdy liga zostanie odwołana bez rozegrania I kolejki – organizator zwróci wpłatę całości wpisowego.
b) W innych przypadkach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. 14.02.2023 roku o godzinie 18:00 w Hali Miejskiej OSiR-u, ul. Pionierów 6 w Węgorzewie odbędzie się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami zgłoszonych drużyn do rozgrywek ligowych (ostateczny termin dopełnienia formalności zgłoszenia do ligi oraz ustalenie systemu rozgrywek).

 

V. System rozgrywek:

1. W lidze będzie występować 6 zespołów.
2. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz dopełnieniem formalności zgodnych z ppkt. 2 pkt. IV. Wyżej w/w regulaminu.
3. Planuje się przeprowadzić trzy terminy spotkań:
a) 19 luty 2023 – I i II kolejka (6 meczów).
b) 5 marzec 2023 – III i IV kolejka (6).
c) 19 marzec 2023 – V kolejka i VI finałowa o miejsca (6).
d) W/w terminach każda drużyna rozegra 2 spotkania.
4. V kolejek (runda zasadnicza) zostanie rozegranych systemem „każdy z każdym”.
5. VI kolejka – mecze finałowe (1 drużyna z drugą; 3 z 4, 5 z 6 ).
6. Drużyny, które po V-iu kolejkach (po rundzie zasadniczej) zajmą wyższe miejsca będą uprzywilejowane w dalszych rozgrywkach. W normalnym czasie gry (2 x 12 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by mieć prawo grać dalej lub zająć wyższe miejsce.
7. W przypadku odwołania rozgrywek przed rozegraniem IV kolejki, wyniki ligi zostaną anulowane, a nagrody nie zostaną przyznane.
8. W przypadku odwołania ligi po rozegraniu IV kolejki, wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody.

 

VI. Przepisy gry:

1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsal, za wyjątkiem wyszczególnionych w tym regulaminie.
2. Mecze będą trwały 2 połowy po 12 minut.
3. Zawodnicy swojej drużyny mogą podawać do swojego bramkarza. Bramkarz wznawia grę ręką.
4. Zawodnik ma 4 sekundy czasu na rozpoczęcie, wznowienia gry: rzut z autu, rzut rożny; rzut wolny i rzut od bramki.
5. Przy wykonywaniu: podań z autów i rzutów rożnych zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować przynajmniej 5 metry od piłki. Za celowe utrudnianie rozpoczęcia gry, zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką.
6. Nie sumuje się fauli akumulowanych (bez rzutów karnych przedłużanych).
7. Na boisku przebywać może maksymalnie 4 zawodników plus bramkarz (minimum 2 zawodników plus bramkarz) ewentualnie po wycofaniu bramkarza 5 zawodników w polu.
8. Zmiany tzw. hokejowe, tylko i wyłącznie w tzw. strefie zmian (jeśli zmiana zostanie dokonana w innym miejscu sędzia może ukarać drużynę wykluczeniem zawodnika zmieniającego się(wchodzącego)na czas 1 minuty.
9. Obowiązkiem kapitana zespołu jest zgłaszanie sędziemu po każdej zdobytej przez Jego zespół bramce, kto przy niej asystował, jeśli bramka padła po wyraźnej asyście. W ostateczności uzupełnić statystyki można tuż po meczu. W przeciwnym wypadku bramki i asysty nie będą wliczane do indywidualnych statystyk.
10. Zabronione są wślizgi, wyjątek „ratunkowy” bez przeciwnika. Nie dotyczy bramkarza w polu bramkowym.
11. Czas boiskowy może być zatrzymany przez arbitra stolikowego w następujących przypadkach:
a) kontuzji zawodnika bądź bramkarza wymagającej interwencji osoby ,,medycznej” – na sygnał sędziego głównego,
b) braku piłki do kontynuowania gry – na sygnał sędziego głównego,
c) wtargnięcie na boisko osób trzecich,
d) w czasie ostatnich 2 minut meczu w przerwach w grze:
– czas jest zatrzymywany, jeżeli wynik meczu jest remisowy lub jedna z drużyn prowadzi lub przegrywa jedną lub dwoma bramkami,
– czas nie jest zatrzymywany, jeżeli jedna z drużyn prowadzi lub przegrywa przynajmniej trzema bramkami.
12. Drużyna która nie stawiła się dwa razy do rozegrania meczów ligowych w czasie trwania ligi zostaje automatycznie wykluczona z zawodów. Jeśli drużyna rozegra 50 % spotkań, to wyniki pozostają uwzględnione w tabeli.
13. Za wstawienie do gry:
a) zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower.
14. Drużyny mogą brać jedną przerwę (1 minuta) tzw. „czas” w meczu.

 

VII. PUNKTACJA:

1. Zwycięstwo – 3 pkt.
2. Remis – 1 pkt.
3. Porażka – 0 pkt.
4. Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach.
5. Obustronny walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.
6. Drużyna zostanie ukarana walkowerem (walkower 3:0) jeżeli:
a) Zostanie zdekompletowana, na parkiecie pozostanie mniej niż 3 zawodników (3 czerwone kartki jednocześnie).
b) Nie stawi się na wyznaczone terminarzem spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu.
c) Odmawia udziału w grze, pomimo, że sędzia chce je wznowić.
d) Samowolnie opuści pole gry – kary biegną do końca zgodnie z zegarem.
e) Wystąpi nieuprawniony zawodnik.
f) Swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu.
g) Sędzia, sędziowie lub organizatorzy zostaną czynnie znieważeni przez zawodników.
h) Lub wystąpią inne nie przewidziane sytuacje które organizator zakwalifikuje jako naruszenie przepisów.

 

VIII. O miejscach w tabeli – decyduje kolejno:

1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:
a) Wynik bezpośredniego spotkania,
b) Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn,
c) Różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
d) Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
e) Dodatkowy mecz.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decyduje:
a) Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,
d) Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu.

 

IX. Sankcje i wymiary kar:

1. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Futsalu obowiązują kary ustalone przez Organizatora.
2. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.
3. Usunięciem z boiska na 1 minutę po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary).
4. Drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika na którego została nałożona kara czasowa.
5. Otrzymanie 3, 7 i 9 żółtej kartki w ALF przez zawodnika skutkuje wykluczeniem go z najbliższego meczu. (kolejki).
6. Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład. Uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę.
7. Zawodnik, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, nie może wystąpić w następnym meczu (kolejce).
8. Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach.
9. Organizator może określić dłuższą karę w przypadku niesportowego zachowania lub brutalnego, złośliwego faulu.
10. Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu i pauzuje następną kolejkę ligi.
11. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą skutkować pokazaniem żółtej lub czerwonej kartki.
12. Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

 

X. Nagrody:

1. Wszystkie drużyny otrzymają puchary.
2. Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).
3. Indywidualnie ,,najlepszy asystent” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę asyst zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł najlepszego asystenta przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).
4. Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.
5. Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Amatorskiej Ligi Futsalu (MVP Ligi) który otrzyma statuetkę.

 

XI. Postanowienia ogólne:

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą jego funkcję. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.
2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali – jasna płaska podeszwa. Zakaz gry w szutrówkach i w śniegówkach.
3. Organizator zabezpiecza sędziów i opiekę medyczną.
4. Organizator zabezpiecza boisko i piłki meczowe oraz piłki do rozgrzewki przed meczowej (po jednej dla każdej z drużyn).
5. Organizator zabezpiecza dla zawodników szatnię bez natrysków.
6. Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim.
7. Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie zaświadczeń o zdolności do gry.
8. Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z udziałem w rozgrywkach XV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Futsalu sezonu 2023, drużyny ponoszą we własnym zakresie.
9. Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
11. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Każdy uczestnik XV Edycji Węgorzewskiej Ligi Futsalu sezonu 2023 deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.
13. Za usterki stwierdzone w szatniach finansową odpowiedzialność ponoszą opiekunowie/trenerzy drużyn.
14. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów w szatniach i na terenie hali sportowej.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
16. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Liga może być odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.
17. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH WYDARZENIE

 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. Administrator Danych Osobowych (ADO):
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedzółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl oraz drogą telefoniczną pod numerem: 534-860-829.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze,
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.
5. Odbiorcy danych osobowych:
Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.
6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;
b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.
8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:
Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

XIV. Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

Życzymy udanych rozgrywek, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

Węgorzewo, 19 luty 2023 roku

 

ORGANIZATOR

LIGA BĘDZIE ROZGRYWANA NASTĘPUJĄCO:

 

1. Trzy terminy rozgrywania meczów-

 

a) 19 luty 2023 – I i II kolejka (6 meczów).
b) 5 marzec 2023 – III i IV kolejka (6).
c) 19 marzec 2023 – V kolejka i VI finałowa o miejsca (6).
d) W/w terminach każda drużyna rozegra 2 spotkania.

 

2. Drużyny rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu tych meczów zostanie ustalona tabela końcowa po spotkaniach „eliminacyjnych” (V kolejek). Następnie zostaną rozegrane pojedynki finałowe (VI kolejka) o miejsca według następującego klucza:
a) Mecz o V miejsce: drużyna 5 z 6
b) Mecz o III miejsce: drużyna 3 z 4
c) Mecz o I miejsce: drużyna 1 z 2
d) Drużyna przystępująca do spotkania finałowego o miejsce, z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej będzie uprzywilejowana. W normalnym czasie gry „remis” daje im zwycięstwo.

 

HARMONOGRAM MECZY:

 

19.02.2023 – mecze 2 x 12 minut

 

godz. 16.00: Prusa Street Węgorzewo – Perełki
godz. 16.40: Amators Pozezdrze – FC Hola Team
godz. 17.20: Prusa Street Węgorzewo – Oleńka
godz. 18.00: Sami Swoi – FC Hola Team
godz. 18.40: Perełki – Amators Pozezdrze
godz. 19.20: Sami Swoi – Oleńka

 

05.03.2023 – mecze 2 x 12 minut

 

godz. 15.00: Sami Swoi – Amators Pozezdrze
godz. 15.40: FC Hola Team – Oleńka
godz. 16.20: Prusa Street Węgorzewo – Sami Swoi
godz. 17.00: Perełki – Oleńka
godz. 17.40: Prusa Street Węgorzewo – Amators Pozezdrze
godz. 18.20: Perełki – FC Hola Team

 

19.03.2023 – mecze 2 x 12 minut

 

godz. 15.00: Prusa Street Węgorzewo – FC Hola Team
godz. 15.40: Oleńka – Amators Pozezdrze
godz. 16.20: Sami Swoi – Perełki
godz. 17.00: 5 drużyna – 6 drużyna
godz. 17.40: 3 drużyna – 4 drużyna
godz. 18.20: 1 drużyna – 2 drużyna
godz. 18.50: zakończenie ligi (wręczenie nagród zawodnikom i drużynom)

 

Rozgrywki będą się odbywały w Sali głównej Hali Miejskiej mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.

Poniżej dokumenty do pobrania do XV edycji Amatorskiej Ligi Futsalu, dostępne w formacie pliku pdf pod linkami:

 

Karta zgłoszeniowa drużyny: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Lista-zawodnikow.pdf

 

Oświadczenie zawodnika: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2023/02/Oswiadczenia.pdf

I i II kolejka z 19 lutego 2023r.

 

1 mecz: Prusa Street – Perełki  2:7 (0:3)
Bramki: Stankiewicz Mikołaj i Drozd Wojciech  //  Wicha Piotr x 3, Hałuszko Kamil x 2, Korotko Dariusz, Żyrkowski Przemysław
Asysty: Drozd Wojciech  //  Wicha Piotr x 3, Płaczek Artur x 2

 

2 mecz: Amators Pozezdrze – FC Hola Team  3:1 (0:1)
Bramki: Brudzyński Kamil, Żyndul Leszek i Denes Łukasz  //  Rengel Kamil
Asysty:   Rapita Igor, Denes Krystian//  Wujtowicz Jan

 

3 mecz: Prusa Street – Oleńka 0:10 (0:3)
Bramki: Jedut Paweł x 2, Pawlik Piotr x 2, Pawlik Julian, Sochacz Sebastian, Libudzki Mariusz x 3, Dębek Mateusz,
Asysty:  Sochacz Sebastian x 2, Libudzki Mariusz, Pawlik Piotr x 2, Jedut Paweł

 

4 mecz: Sami Swoi – FC Hola Team  4:3 (3:2)
Bramki: Drozd Łukasz, Sęktas Karol , Maciejewski Karol //  Kamiński Kacper x 3
Asysty:   Sobczak Patryk  //  Stunża Damian x 2

 

5 mecz: Amators Pozezdrze – Perełki  2:2 (1:1)
Bramki: Denes Łukasz  //  Żyrkowski Przemysław x 2
Asysty:   Denes Krystian// Korotko Dariusz
Żółta kartka:   Żyndul Leszek // Korotko Dariusz

 

6 mecz: Sami Swoi – Oleńka 1:7 (0:5)
Bramki: Sęktas Karol  //  Jedut Paweł,  Pawlik Piotr,  Sochacz Sebastian, Libudzki Mariusz x 2, Dębek Mateusz 2,
Asysty: Dębek Mateusz,  Libudzki Mariusz x 2,  Jedut Paweł x 2

 

III i IV kolejka z 05 marca 2023

 

1 mecz: Sami Swoi – Amators Pozezdrze  0:3 (0:1)
Bramki:
Denes Łukasz, Rapita Anatol i Denes Krystian
Asysty: Żyndul Leszek, Zajnowski Kamil i Rapita Anatol

 

2 mecz: FC Hola Team – Oleńka 3:6  (1:2)
Bramki
: Kamiński Kacper x 2 i Stunża Damian  // Libudzki Mariusz x 4, Piotr Pawlik i i bramka samobójcza
Asysty: Kamiński Kacper, Szafran Bartłomiej  //  Libudzki Mariusz i Sochacz Sebastian.

 

3 mecz: Prusa Street Węgorzewo – Sami Swoi  2:3  (2:1)
Bramki
: Drozd Wojciech i Pszczoła Szymon  //  Drozd Łukasz x 3
Asysty:  Maciejewski Karol

 

4 mecz: Perełki – Oleńka  1:3  (0:1)
Bramki:
Korotko Dariusz  //  Libudzki Mariusz x 2 i Pawlik Piotr
Asysty: Libudzki Mariusz

 

5 mecz: Prusa Street  – Amators Pozezdrze 0:7  (0:4)
Bramki
: Denes Łukasz 2, Żyndul Leszek x 2, Duda Bartosz, Denes Krystian i Zajnowski Kamil
Asysty: Rapita Anatol x 2, Denes Krystian i Zajnowski Kamil

 

6 mecz: Perełki – FC Hola Team  6:5  (0:3)
Bramki: Korotko Dariusz, Wicha Piotr x 2, Niebieśniak Jakub, Bohun Dawid i Pawlik Marek  //  Kamiński Kacper x 2, Stunża Dawid x 2 i Szafran Bartłomiej
Asyst
y: Pawlik Marek i Płaczek Artur  //   Stunża Dawid, Tydman Damian x 2 i Sudnikiewicz Patryk

 

 

 

XV ALF po IV kolejkach

Miejsce drużynyMeczePkt.Bramki
Oleńka41226 - 5
Amators Pozezdrze41015 - 3
Perełki4716 - 12
Sami Swoi468 - 15
FC Hola Team4012 - 19
Prusa Street Węgorzewo404 - 27

Sami Swoi:

Maciejewski Karol: 2; 1;
Drozd Łukasz: 1; 3,  (4)
Sęktas Karol: 1; 1; 1;

 

Oleńka Giżycko:

Dębek Mateusz: 1; 2; 1;   (4)
Pawlik Piotr: 2; 1; 1; 1; 1; 1;   (7)
Sochacz Sebstian: 1; 1; 1;
Jedut Paweł: 2; 1;  (3)
Libudzki Mariusz: 3; 2; 4; 2; 1;   (12)
Pawlik Julian: 1;
Bramka samobójcza: 1;

 

Amators Pozezdrze:

Denes Łukasz: 2; 1; 1; 2; 1; 2;  (9)
Żyndul Leszek: 1; 2;  (3)
Brudzyński Kamil: 1; 1;
Rapita Anatol: 1;
Denes Krystian: 1; 1;
Duda Bartosz:1;
Dzienis Tomasz: 1;
Zajnowski Kamil:1;
Rucki Tomasz: 1;

 

FC Hola Team:

Kamiński Kacper: 3; 2; 2; 4; 6;  (17) król strzelców
Rengel Kamil: 1; 1;
Stunża Damian: 1; 2; 1;  (4)
Szafran Bartłomiej:1; 1; 3;   (5)
Samobójcza: 1;

 

Perełki:

Wicha Piotr: 3; 2;   (5)
Korotko Dariusz: 1; 1; 1;  (3)
Żyrkowski Przemysław: 1;  2; 2;    (5)
Hałuszko Kamil: 2;
Niebieśniak Jakub: 1;
Bohun Dawid:1;
Pawlik Marek: 1; 1;
Pik Zbigniew: 1;
Bramka samobójcza: 1;

 

Prusa Street Węgorzewo:

Drozd Wojciech: 1; 2; 2;   (5)
Stankiewicz Mikołaj: 1;
Pszczoła Szymon: 1;
Paszkiewicz Jakub: 1;

Sami Swoi:

 

Oleńka Giżycko:

 

Amators Pozezdrze:

Żółta kartka: Żyndul Leszek: (10.02)

 

FC Hola Team:

 

Perełki:

 

Prusa Street Węgorzewo:

 

 

Sami Swoi:

Sobczak Patryk: 1;
Drozd Łukasz: 1;
Maciejewski Karol: 1; 1;

 

Oleńka Giżycko:

Pawlik Piotr: 2:
Sochacz Sebastian:2; 1;  (3)
Jedut Paweł: 1; 2;    (3)
Libudzki Mariusz: 1; 2; 1; 1; 2;  (7)
Dębek Mateusz: 1:

 

Amators Pozezdrze:

Rapita Igor: 1; 1;
Denes Krystian: 1;  1; 1;  (3)
Zajnowski Kamil: 1; 1;
Żyndul Leszek: 1;
Rapita Anatol:1; 2;   (3)
Brudzyński Kamil: 1;

 

FC Hola Team:

Stunża Damian: 2; 1; 1;  (4)
Wujtowicz Jan: 1; 1;
Kamiński Kacper: 1; 1; 1;
Szafran Bartłomiej: 1; 3; 4; (8) najlepszy asystent
Tydman Damian: 2;
Sudnikiewicz Patryk: 1;

 

Perełki:

Korotko Dariusz: 1;
Wicha Piotr: 3;    (3)
Płaczek Artur: 2; 1;  (3)
Pawlik Marek: 1; 1;
Żyrkowski Przemysław: 1;

 

Prusa Street Węgorzewo:

Drozd Wojciech: 1; 1;

 

XV EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU

Z uwagi na małą ilość zapisanych drużyn (6 drużyn) do XV Amatorskiej Ligi Futsalu
Ośrodek Sportu i Rekreacji postanawia:

I. W LIDZE UCZESTNICZĄ NASTĘPUJĄCE DRUŻYNY:
• Sami Swoi
• Oleńka Giżycko
• Amators Pozezdrze
• FC Hola Team
• Perełki
• Prusa Street Węgorzewo

II. LIGA BĘDZIE ROZGRYWANA NASTĘPUJĄCO:

 1. Trzy terminy rozgrywania meczów-
  a) 19 luty 2023 – I i II kolejka (6 meczów).
  b) 5 marzec 2023 – III i IV kolejka (6).
  c) 19 marzec 2023 – V kolejka i VI finałowa o miejsca (6).
  d) W/w terminach każda drużyna rozegra 2 spotkania.
 2. Drużyny rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu tych meczów zostanie ustalona tabela końcowa po spotkaniach „eliminacyjnych” (V kolejek). Następnie zostaną rozegrane pojedynki finałowe (VI kolejka) o miejsca według następującego klucza:
  a) Mecz o V miejsce: drużyna 5 z 6
  b) Mecz o III miejsce: drużyna 3 z 4
  c) Mecz o I miejsce: drużyna 1 z 2
  d) Drużyna przystępująca do spotkania finałowego o miejsce, z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej będzie uprzywilejowana. W normalnym czasie gry „remis” daje im zwycięstwo.

III. MIEJSCE, TERMIN I GODZINY ROZGRYWANIA XV WĘGORZEWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU:

 1. Rozgrywki będą się odbywały w Sali głównej Hali Miejskiej mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.
 2. Liga będzie trwała od 19 lutego do 19 marca 2023 roku.
 3. Mecze będą trwały 2 połowy po 12 minut.
  a) 1 mecz: 16:00 – 16:30
  b) 2 mecz: 16:40 – 17:10
  c) 3 mecz: 17:20 – 17:50
  d) 4 mecz: 18:00 – 18:30
  e) 5 mecz: 18:40 – 19:10
  f) 6 mecz: 19:20 – 19:50

IV. ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK:

 1. Zgłoszenia drużyn można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystycznej 13, pocztą elektroniczną na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl lub telefonicznie pod nr 87-428-52-34. Zgłoszenia po podanym terminie nie będą przyjmowane.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do dnia 14.02.2023 r. do godz. 15:00 oraz dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 300,00 zł. Wpłaty wpisowego można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto UM nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 w tytule podając nazwę zespołu z dopiskiem „XV edycja ALF – nazwa drużyny”.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem odwołania ligi przez organizatora).
 4. Drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły.
 5. Drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.
 6. Opiekun (nauczyciel/trener) ma obowiązek dostarczyć listę uczestników (uczniów/zawodników) podpisaną przez dyrektora szkoły/prezesa klubu.

V. UCZESTNICTWO ZAWODNIKÓW W LIDZE:
W ALF mogą grać piłkarze:

 1. Amatorzy nie zrzeszeni.
 2. Zrzeszeni w klubach – tylko klasa „A” i „B” – bez ograniczeń.
 3. Urodzeni w 2004 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 1 sierpnia 2022 roku.
 4. Urodzeni w 2005 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.
 5. Urodzeni w 1983 i starsi, którzy – ukończyli 40 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

VI. NAGRODY:

 1. Wszystkie drużyny otrzymają: puchary oraz zawodnicy mistrza ligi pamiątkowe medale.
 2. Indywidualnie: ,,król strzelców”, ,,najlepszy asystent”, ,,najlepszy bramkarz” oraz „najlepszy zawodnik” otrzymają pamiątkowe statuetki.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support