REGULAMIN
XIV Edycji Węgorzewskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
o Puchar Burmistrza Węgorzewa
Węgorzewo – 2022 r.

 

 

  I.            Cel: 

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Gminy Węgorzewo i gmin ościennych. Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

   II.            Organizator: 

Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

III.            Termin i miejsce:

Rozgrywki będą się odbywały na Hali Miejskiej przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie, według terminarza.

1.        Liga zostanie rozegrana w formie trzech turnieji.

a)     I Turniej – 13(niedziela) lutego 2022

b)     II Turniej – 27 (niedziela) lutego 2022

c)      III finałowy Turniej 5 (sobota) marca 2022

2.        Mecze będą rozgrywane  od godziny 16:00.

 

 IV.            Uczestnictwo:

1.      W ALF mogą grać piłkarze:

a)   Urodzeni w 2003 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 1 sierpnia 2021 roku.

b)  Urodzeni w 2004 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

c)   Urodzeni w 1982 i starsi, którzy – ukończyli 40 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

d)  Drużyna zgłoszona do ALF musi liczyć minimum 8 zawodników, maksymalnie 15.

e)   Zawodników można dopisywać do trzeciej kolejki rozgrywek ALF.

f)    Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

 

2.        Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które do 07.02.2022 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora (do biura OSiR-u, ul. Turystyczna 13 w Węgorzewie; mailowo na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl ):

a)   Kartę zgłoszeniową drużyny (przynajmniej 8 zawodników), podpisane czytelnie przez zawodników i kierownika/kapitana drużyny.

b)  Oświadczenia zawodników pełnoletnich. Wypełnione i podpisane czytelnie przez zawodnika.

c)   Oświadczenia zawodników niepełnoletnich. Wypełnione i podpisane czytelnie przez zawodnika i dodatkowo podpisane czytelnie przez opiekuna prawnego.

·         W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem.

·         W/w druki są dostępne do pobrania w zakładce – pliki do pobrania.

d)  Ustala się wpisowe w kwocie:

·         250,00 zł za całą ligę (trzy turnieje).

·         100,00 zł za jeden turniej.

e)   Potwierdzenie opłacenia wpisowego w kwocie 250,00 zł lub 100,00 zł.

 

3.        Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa 3 lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe do XIV edycji ALF 2022”.

4.        Drużyny młodzieżowe (szkolne/klubowe) z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką: nauczyciela lub trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej lub szkoły.

5.        W przypadku sytuacji:

a)     gdy liga zostanie odwołana bez rozegrania I Turnieju – organizator zwróci wpłatę całości wpisowego.

b)     W innych przypadkach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

V.            System rozgrywek:

1.        W lidze może wystąpić max. 8 zespołów.

2.        Decyduje kolejność zgłoszeń wraz dopełnieniem formalności zgodnych z ppkt. 2 pkt. IV. Wyżej w/w regulaminu.

3.        Liga zostanie rozegrana w formie trzech turnieji.

a)     I – 13 (niedziela) lutego 2022

b)     II  – 27 (niedziela) lutego 2022

c)      III finałowy 5 (sobota) marca 2022

 

4.      Na końcowe rozstrzygnięcie ALF składają się pojedyncze turnieje, po rozegraniu których przyznaje się drużynom punkty według zajętych miejsc w każdym z nich.

Sposób przyznawania punktów:

a)     I miejsce – 20 punktów

b)     II miejsce – 18 punktów

c)      III miejsce – 16 punktów

d)     IV miejsce – 14 punktów

e)     V miejsce – 12 punktów

f)       VI miejsce – 10 punktów

g)     VII miejsce – 8 punktów

h)     VIII miejsce – 6 punktów

5.        O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma zdobytych punktów za miejsca w poszczególnych turniejach a przy tej samej liczbie punktów miejsce zajęte w turnieju finałowym (ostatnim).

6.      Przed rozpoczęciem  pierwszego turnieju kapitanowie drużyn rozlosują drużyny do grup.

7.      W kolejnych turniejach przydział do grup będzie następował następująco. Drużyna z sumą najwięcej zdobytych pkt. otrzyma przydział do Grupy „A1” wg schematu:

a)            1 miejsce w pkt.        – A1

b)           2 miejsce w pkt.        – B1

c)            3 miejsce w pkt.        – B2

d)           4 miejsce w pkt.        – A2

e)            5 miejsce w pkt.        – A3

f)             6 miejsce w pkt.        – B3

g)            7 miejsce w pkt.        – A4

h)           8 miejsce w pkt.        – B4

 

8.      W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższe miejsce w ostatnim rozegranym turnieju.

9.      System rozgrywania każdego z turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.

10.  Maksymalnie w każdym turnieju  może wystąpić 8 drużyn.

11.  Przy 8 zgłoszonych drużynach zawody rozgrywa się w dwóch grupach każdy z każdym po czym o ostateczne miejsca w turnieju rozgrywa się mecze w następujący sposób:

a)     Drużyny będą podzielone na dwie grupy: „A” i „B”.  W grupach mecze będą rozgrywane „każdy z każdym” .

b)     Drużyny które zajmą w grupach dwa pierwsze miejsca, rozegrają mecze półfinałowe. Pierwsza drużyna z grupy „A” z drugą grupy „B” oraz pierwsza z grupy „B” z drugą grupy „A”.

c)       Zwycięzcy meczy półfinałowych rozegrają mecz o pierwsze miejsce. Przegrani półfinałów rozegrają mecz o III miejsce.

d)      Drużyny, które w grupach zajmą trzecie miejsca rozegrają mecz o V miejsce.

e)     Drużyny, które w grupach zajmą czwarte miejsca rozegrają mecz o VII miejsce.

f)       Każdy mecz będzie trwał 1 połowę po  12 minut.

11.  Przy 5 i mniej drużynach turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym czas gry uzależniony od liczby drużyn.

3.        W przypadku odwołania rozgrywek przed rozegraniem I Turnieju, wyniki ligi zostaną anulowane, a nagrody nie zostaną przyznane.

4.        W przypadku odwołania ligi po rozegraniu II Turnieju, wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody.

 

 

VI.            Przepisy gry:

1.        W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsal, za wyjątkiem wyszczególnionych w tym regulaminie.

2.        Zawodnicy swojej drużyny mogą podawać do swojego bramkarza. Bramkarz wznawia grę ręką.

3.        Zawodnik ma 4 sekundy czasu na rozpoczęcie, wznowienia gry: rzut z autu, rzut rożny; rzut wolny i rzut od bramki.

4.        Przy wykonywaniu: podań z autów i rzutów rożnych zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować przynajmniej 5 metry od piłki. Za celowe utrudnianie rozpoczęcia gry, zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką.

5.        Nie sumuje się fauli akumulowanych (bez rzutów karnych przedłużanych).

6.        Na boisku przebywać może maksymalnie 4 zawodników plus bramkarz (minimum 2 zawodników plus bramkarz) ewentualnie po wycofaniu bramkarza 5 zawodników w polu.

7.        Zmiany tzw. hokejowe, tylko i wyłącznie w tzw. strefie zmian (jeśli zmiana zostanie dokonana w innym miejscu sędzia może ukarać drużynę wykluczeniem zawodnika zmieniającego się(wchodzącego)na czas 1 minuty.

8.        Obowiązkiem kapitana zespołu jest zgłaszanie sędziemu po każdej zdobytej przez Jego zespół bramce, kto przy niej asystował, jeśli bramka padła po wyraźnej asyście. W ostateczności uzupełnić statystyki można tuż po meczu. W przeciwnym wypadku bramki i asysty nie będą wliczane do indywidualnych statystyk.

9.        Zabronione są wślizgi, wyjątek „ratunkowy” bez przeciwnika. Nie dotyczy bramkarza w polu bramkowym.

10.    Czas boiskowy może być zatrzymany przez arbitra stolikowego w następujących przypadkach:

a)   kontuzji zawodnika bądź bramkarza wymagającej interwencji osoby ,,medycznej” – na sygnał sędziego głównego,

b)  braku piłki do kontynuowania gry – na sygnał sędziego głównego,

c)   wtargnięcie na boisko osób trzecich,

11.    Za wstawienie do gry:

a)   zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower.

12.    Drużyny mogą brać jedną przerwę (1 minuta) tzw. „czas” w meczu.

 

VII.            PUNKTACJA:

1.        Zwycięstwo – 3 pkt.

2.        Remis – 1 pkt.

3.        Porażka – 0 pkt.

4.        Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach.

5.        Obustronny walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.

6.      Drużyna zostanie ukarana walkowerem (walkower 3:0) jeżeli:

a)     Zostanie zdekompletowana, na parkiecie pozostanie mniej niż 3 zawodników (3 czerwone kartki jednocześnie).

b)     Nie stawi się na wyznaczone terminarzem spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu.

c)      Odmawia udziału w grze, pomimo, że sędzia chce je wznowić.

d)     Samowolnie opuści pole gry – kary biegną do końca zgodnie z zegarem.

e)     Wystąpi nieuprawniony zawodnik.

f)       Swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu.

g)     Sędzia, sędziowie lub organizatorzy zostaną czynnie znieważeni przez zawodników.

h)     Lub wystąpią inne nie przewidziane sytuacje które organizator zakwalifikuje jako naruszenie przepisów.

 

 

VIII.            O miejscach w tabeli  – decyduje kolejno:

1.        Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

2.        W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:

a)       Wynik bezpośredniego spotkania,

b)       Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn,

c)        Różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

d)       Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

e)       Dodatkowy mecz.

3.        W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decyduje:

a)        Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b)       Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c)        Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,

d)       Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu.

 

 IX.            Sankcje i wymiary kar:

1.        W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Futsalu  obowiązują kary ustalone przez Organizatora.

2.        Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.

3.        Usunięciem z boiska na 1 minutę po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary).

4.        Drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika na którego została nałożona kara czasowa.

5.        Otrzymanie 3, 7 i 9 żółtej kartki w ALF przez zawodnika skutkuje wykluczeniem go z najbliższego meczu. (kolejki).

6.        Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład. Uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę.

7.        Zawodnik, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, nie może wystąpić w następnym meczu (kolejce).

8.        Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach.

9.        Organizator może określić dłuższą karę w przypadku niesportowego zachowania lub brutalnego, złośliwego faulu.

10.    Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu i pauzuje następną kolejkę ligi.

11.  Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą skutkować pokazaniem żółtej lub czerwonej kartki.

12.    Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

 

X.            Nagrody:

1.        Wszystkie drużyny otrzymają puchary.

2.        Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

3.        Indywidualnie ,,najlepszy asystent” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę asyst zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł najlepszego asystenta przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

4.        Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

5.        Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Amatorskiej Ligi Futsalu (MVP Ligi) który otrzyma statuetkę.

 

XI.            Postanowienia ogólne:

1.        Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą jego funkcję. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.

2.        Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali – jasna płaska podeszwa. Zakaz gry w szutrówkach i w śniegówkach.

3.        Organizator zabezpiecza sędziów i opiekę medyczną.

4.        Organizator zabezpiecza boisko i piłki meczowe oraz piłki do rozgrzewki przed meczowej (po jednej dla każdej z drużyn).

5.        Organizator zabezpiecza dla zawodników szatnię bez natrysków.

6.        Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim.

7.        Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie zaświadczeń o zdolności do gry.

8.        Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z udziałem w rozgrywkach XIV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Futsalu sezonu 2022, drużyny ponoszą we własnym zakresie.

9.        Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.

10.    Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.

11.    Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

12.    Każdy uczestnik XIV Edycji Węgorzewskiej Ligi Futsalu sezonu 2022 deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

13.    Za usterki stwierdzone w szatniach finansową odpowiedzialność ponoszą opiekunowie/trenerzy drużyn.

14.    Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów w szatniach i na terenie hali sportowej.

15.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

16.    W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Liga może być odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.

17.    W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

XII .            SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

 

XIII.                             KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW I OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH WYDARZENIE

 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedzółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze,

·          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

·         w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

XIV.              Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

 

Życzymy udanych rozgrywek, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

 

Węgorzewo,  6 luty 2022 roku

 

ORGANIZATOR

 

 

Poniżej dokumenty do pobrania do XIV edycji Amatorskiej Ligi Futsalu, dostępne w formacie pliku pdf pod linkami:

Karta zgłoszeniowa drużyny: Lista zawodników

Oświadczenie zawodnika: Oświadczenie zawodnika

Oleńka wygrywa I Turniej Amatorskiej Ligi Futsalu w Węgorzewie

 

13 lutego 2022 roku w hali OSiR-u Węgorzewo został rozegrany I Turniej Amatorskiej Ligi Futsalu. W turnieju wystąpiło 6 zespołów. Drużyny w wyniku losowania zostały przydzielone do dwóch grup. Do grupy „A” trafiły: Oleńka, Perełki i Grene Giżycko. Do grupy „B” Amators, Sami Swoi i Oldboy Vęgoria. W grupach mecze rozegrano „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup uzyskały awans do półfinałów. Następnie, zwycięscy meczy półfinałowych rywalizowali o wygranie I Turnieju. Drużyny pokonane, grały o trzecie miejsce. Natomiast drużyny z trzecich miejsc z grup, rozgrywali mecz o piąte miejsce. Każdy mecz trwał piętnaście minut. W meczach o miejsca w przypadku remisu, decydowały rzutu karne.

 

Wyniki:

Mecze eliminacyjne – Grupa „A”

 

Oleńka – Perełki 3:1

Bramki: Zienda Radosław, Pawlik Piotr i Sochacz Sebastian // Baran Daniel

Asysty: Reczek Piotr, Sochacz Sebastian i Zieda Radosław (Oleńka)

 

Oleńka – Grene 3:1

Bramki: Dębek Mateusz, Pawlik Piotr i Reczek Piotr // Klenwaechter Paweł

Asysty: Pawlik Piotr (Oleńka)

 

Perełki – Grene 2:0

Bramki: Wicha Piotr i Sikora Tomasz

 

Tabela grupy „A”

1 miejsce: Oleńka – 6 pkt. bramki 6-2

2 miejsce: Perełki – 3 pkt. bramki 3-3

3 miejsce: Grene – 0 pkt. bramki 1-5

 

Grupa „B”

 

Amators – Sami Swoi 1:0

Bramka: Markiewicz Mateusz

Asysta: Tkacz Łukasz

Żółta kartka: Klisko Maciej (Sami Swoi)

 

Amators – Oldboy Vęgoria 2:1

Bramki: Markiewicz Mateusz i Tkacz Łukasz // Hałuszko Kamil

Asysty: Rucki Tomasz // Gładczyński Robert

 

Sami Swoi – Oldboy Vęgoria 1:1

Bramki: Drozd Łukasz // Macewicz Dariusz

Asysty: Maciejewski Karol // Gładczyński Robert

 

Tabela grupy „B”

1 miejsce: Amators – 6 pkt. bramki 3-1

2 miejsce: Oldboy Vęgoria – 1 pkt. bramki 2-3

3 miejsce: Sami Swoi – 1 pkt. bramki 1-2

 

Mecze półfinałowe:

 

Oleńka – Oldboy Vęgoria 2:0

Bramki: Pawlik Piotr i Sochacz Sebastian

Asysty: Koleśnik Krzysztof i Reczek Piotr

 

Amators – Perełki 0:0 karne 2:1

 

Mecze o miejsca:

 

Mecz o V miejsce:

 

Sami Swoi – Grene 4:2

Bramki: Iwanowski Krzysztof x 3 i Drozd Łukasz // Gordziejczyk Maciej i Klenwaechter Paweł

Asysty: Iwanowski Krzysztof // Klenwaechter Paweł

 

Mecz o III miejsce:

 

Perełki – Oldboy Vęgoria 3:1

Bramki: Kruk Szymon, Sikora Tomasz i samobójcza // Macewicz Dariusz

Asysty: Kun Marcin // Żyrkowski Robert

 

Mecz o I miejsce:

 

Oleńka – Amators 1:1 karne 3:1

Bramki: Reczek Piotr // Markiewicz Mateusz

Żółte kartki: Markiewicz Mateusz i Masłowski Łuksza (Amators)

 

Klasyfikacja końcowa I Turnieju Amatorskiej Ligi Futsalu:

1 miejsce: Oleńka – 20 pkt.

2 miejsce: Amators – 18 pkt.

3 miejsce: Perełki – 16 pkt.

4 miejsce: Oldboy Vęgoria – 14 pkt.

5 miejsce: Sami Swoi – 12 pkt.

6 miejsce: Grene – 10 pkt.

 

Najlepsi strzelcy:

3 bramki: Pawlik Piotr (Oleńka), Iwanowski Krzysztof (Sami Swoi) i Markiewicz Mateusz (Amators)

2 bramki: Reczek Piotr i Sochacz Sebastian (Oleńka), Drozd Łukasz (Sami Swoi), Klenwaechter Paweł (Grene), Sikora Tomasz (Perełki), Macewicz Dariusz (Oldboy)

 

Drugi Turniej zostanie rozegrany 27 lutego 2022. Zapisy drużyn do turnieju do 22 lutego 2022.

Oleńka wygrywa II Turniej Amatorskiej Ligi Futsalu w Węgorzewie

 

27 lutego 2022 roku w hali OSiR-u Węgorzewo został rozegrany II Turniej Amatorskiej Ligi Futsalu. W turnieju wystąpiło 6 zespołów. Drużyny zostały przydzielone do dwóch grup według zajętych miejsc po I Turnieju. Do grupy „A” trafiły: Oleńka, Oldboy Vęgoria i Sami Swoi. Do grupy „B” Amators, Perełki i Grene Giżycko. W grupach mecze rozegrano „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup uzyskały awans do półfinałów. Następnie, zwycięscy meczy półfinałowych rywalizowali o wygranie II Turnieju. Drużyny pokonane, grały o trzecie miejsce. Natomiast drużyny z trzecich miejsc z grup, rozgrywali mecz o piąte miejsce. Każdy mecz trwał piętnaście minut. W meczach o miejsca w przypadku remisu, decydowały rzutu karne.

 

Wyniki:

Mecze eliminacyjne –

 Grupa „A”

 

Sami Swoi – Oldboy Vęgoria 2:3
Bramki: Czatrowski Piotr x 2 // Herbaczewski Wiktor x 2 i Gaiński Damian
Asysty: Maciejewski Karol x 2 // Bereslavets Andrei
Żółte kartki: Siechodnik Radosław i Putkowski Jakub (Oldboy Vęgoria)

 

 

Oleńka – Sami Swoi 2:1
Bramki: Pawlik Piotr x 2 // Czatrowski Piotr
Asysty: Zienda Radosław i Siedzik Paweł (Oleńka)

 

Oleńka – Oldboy Vęgoria 1:0
Bramki: Pawlik Piotr

 

 

Tabela grupy „A”

1 miejsce: Oleńka – 6 pkt. bramki 3-1
2 miejsce: Oldboy Vęgoria – 3 pkt. bramki 3-3
3 miejsce: Sami Swoi – 0 pkt. bramki 3-5

 

Grupa „B”

 

Amators – Perełki 1:3
Bramki: Denes Łukasz // Wicha Piotr, Sikora Tomasz i Szczygieł Mateusz
Żółte kartki: Pomian Jakub (Amators)  //  Bohun Dawid i Sikora Tomasz

 

Perełki – Grene 3:2
Bramki: Wicha Piotr, Sikora Tomasz i Bohun Dawid  //  Libudzki Mariusz x 2
Asysty: Kun Marcin, Szczygieł Mateusz  //  Mylak Daniel

 

 

Amators – Grene 2:2
Bramki: Denes Łukasz i Tkacz Łukasz // Libudzki Mariusz x 2

 

Tabela grupy „B”

1 miejsce: Perełki – 6 pkt. bramki 6-3
2 miejsce: Grene Giżycko – 1 pkt. bramki 4-5
3 miejsce: Amators – 1 pkt. bramki 3-5

 

Mecze półfinałowe:

 

Oleńka – Grene 5:0
Bramki: Pawlik Piotr x 2, Dębek Mateusz x 2 i Siedzik Paweł
Asysty: Pawlik Piotr x 2, Sochacz Sebastian

 

Oldboys Vęgoria – Perełki 1:1 karne 5:4
Bramki: Herbaczewski Wiktor  // Bohun Dawid

 

Mecze o miejsca:

 

Mecz o V miejsce:

 

Amators – Sami Swoi 4:2
Bramka: Tkacz Łukasz x 3 i Karbowski Miłosz  //  Czatrowski Piotr i Maciejewski Rafał
Asysty: Wasiak Robert  //  Klisko Maciej

 

Mecz o III miejsce:

 

Perełki – Grene 5:2
Bramki: Bohun Dawid, Denes Krystian, Sikora Tomasz x 2 i samobójcza // Libudzki Mariusz i Jędrzejczyk Jerzy
Asysty: Predko Mariusz  // Libudzki Mariusz

 

Mecz o I miejsce:

 

Oleńka – Oldboy Vęgoria  1:0
Bramka: Siedzik Paweł
Asysta: Sochacz Sebastian
Żółta kartka: Jedut Paweł (Oleńka)

 

Klasyfikacja końcowa II Turnieju Amatorskiej Ligi Futsalu:

1 miejsce: Oleńka – 20 pkt.
2 miejsce: Olddboy Vęgoria – 18 pkt.
3 miejsce: Perełki – 16 pkt.
4 miejsce: Grene Giżycko – 14 pkt.
5 miejsce: Amators Pozezdrze – 12 pkt.
6 miejsce: Sami Swoi – 10 pkt.

 

Klasyfikacja po II Turniejach:

1 miejsce: Oleńka – 40 pkt.
2 miejsce: Olddboy Vęgoria – 32 pkt.
3 miejsce: Perełki – 32 pkt.
4 miejsce: Amators Pozezdrze – 30 pkt.
5 miejsce: Grene Giżycko – 24 pkt.
6 miejsce: Sami Swoi – 22 pkt.

 

 

Najlepsi strzelcy:

8 bramek: Pawlik Piotr (Oleńka)

6 bramek: Sikora Tomasz (Perełki)

5 bramek: Libudzki Mariusz (Grene) i Tkacz Łukasz (Amators)

4 bramki: Czatrowski Piotr (Sami Swoi)

3 bramki: Iwanowski Krzysztof (Sami Swoi), Markiewicz Mateusz (Amators), Wicha Piotr (Perełki), Herbaczewski Wiktor (Oldboy Vęgoria)

2 bramki: Reczek Piotr, Dębek Mateusz, Siedzik Paweł i Sochacz Sebastian (Oleńka), Drozd Łukasz (Sami Swoi), Klenwaechter Paweł (Grene),  Macewicz Dariusz (Oldboy), Denes Łukasz (Amators), Bohun Dawid (Perełki)

 

Trzeci (ostatni) Turniej zostanie rozegrany 5 marca 2022. Zapisy drużyn do turnieju do 2 marca 2022.

W przypadku wystąpienia tylko 6 drużyn uczestniczących do tej pory w rozgrywkach – przydział drużyn do grup jest następujący:

Grupa A:

Oleńka
Amators Pozezdrze
Grene Giżycko

 

Grupa B:

Oldboy Vęgoria
Perełki
Sami Swoi

Oleńka zdobywa kolejne trofeum w Węgorzewskich rozgrywkach piłkarskich

 

5 marca 2022 roku w hali OSiR-u Węgorzewo został rozegrany III (ostatni) Turniej Amatorskiej Ligi Futsalu. W turnieju wystąpiło 6 zespołów. Drużyny zostały przydzielone do dwóch grup według zajętych miejsc po II Turnieju. Do grupy „A” trafiły: Oleńka, Amators i Grene. Do grupy „B” – Perełki, Oldboy Vęgoria i Sami Swoi. W grupach mecze rozegrano „każdy z każdym”. Dwie najlepsze drużyny z poszczególnych grup uzyskały awans do półfinałów. Następnie, zwycięscy meczy półfinałowych rywalizowali o wygranie III Turnieju. Drużyny pokonane, grały o trzecie miejsce. Natomiast drużyny z trzecich miejsc z grup, rozgrywali mecz o piąte miejsce. Każdy mecz trwał piętnaście minut. W meczach o miejsca w przypadku remisu, decydowały rzutu karne.

Grupie A triumfowała Oleńka, wygrała dwa mecze: z Grene 4:0 i z Amatorsem 1:0. W meczu Amatorsa z Grene wynik był remisowy 1:1. Do półfinałów awansowały drużyny: Oleńki i Amatorsa.

W grupie B najlepsi byli „stolarze”. Drużyna Samych Swoich wygrała z Perełkami 2:1 i podzieliła się punktami z Oldbojem Vęgoria 1:1. Do półfinałów awansowali: Sami Swoi i Oldboy Vęgoria. Bardzo niepocieszeni byli zawodnicy Perełek, brak awansu do strefy półfinałowej pozbawił ich zajęcia w klasyfikacji końcowej przynajmniej trzeciego miejsca. Przypomnieć należy, że po dwóch turniejach byli na drugim miejscu.

W pierwszym półfinale Oleńka łatwo wygrała z Oldbojem Vęgoria 3:0. Natomiast w drugim Amators grał z Samymi Swoimi. Przez całe spotkanie jedna drużyna jak i druga bała się zaatakować przeciwnika. Zanosiło się na rozstrzygnięcie w rzutach karnych, dosłownie ostatnia akcja meczowa zawodników Samych Swoich i nieporozumienie zawodników z Pozezdrza doprowadza do samobójczego trafienia zawodnika Amatorsa. Sami Swoi po dwóch bardzo słabych występach w poprzednich turniejach w końcu mogli się cieszyć z awansu do finału w trzecim turnieju.

W meczu o piąte miejsce Grene Giżycko grało z Perełkami. Po piętnastu minutach był remis 2:2 i o wszystkim decydowały rzuty karne. Zawodnicy Grene skutecznie wykonywali swoje strzały i dzięki temu mogli się cieszyć z pokonania Perełek 2:0. W meczu o trzecie miejsce Oldboy Vęgoria spotkał się z Amatorsem. Stawka tego meczu była bardzo wysoka, drużyna zwycięska mogła się cieszyć z II miejsca w rozgrywkach ligowych. Pierwszą bramkę strzelił Rucki Tomasz z  Amatorsa, następnie Bereslavets Andrei (Oldboy Vęgoria) doprowadził do wyrównania. Ostatnie sekundy meczu zadecydowały o wygraniu tego meczu przez Amators 2:1, zwycięską bramkę strzelił ponownie Rucki Tomasz. W finale III Turnieju Oleńka wygrała 2:1 z Samymi Swoimi. Drużyna Oleńki w XIV edycji Amatorskiej Ligi Futsalu była zdecydowanie najlepsza, wygrała wszystkie trzy turnieje. Drugie miejsce zajął Amators Pozezdrze, trzecie Oldboy Vęgoria.

W trakcie III Turnieju była organizowana zbiórka artykułów spożywczych dla rodziny Andreja Bereslavtsa, która ewakuowała się z ogarniętej wojną Ukrainy. Wielkie słowa podziękowania za solidarność dla wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich i siatkarskich  tego dnia w Hali Miejskiej w Węgorzewie za przyłączenie się do zbiórki żywności dla uchodźców. Jesteście wielcy! Andrei Bereslavets wraz z rodziną podziękował wszystkim za taki akt dobroci.

 

Wyniki:

Mecze eliminacyjne –

 Grupa „A”

 

Grene  – Amators 1:1
Bramki: Makarzec Michał  // Denes Łukasz
Żółte kartki:  Staniszewski Sylwester  //  Markiewicz Mateusz

 

Grene – Oleńka 0:4
Bramki: Pawlik Piotr, Dębek Mateusz x 2 i Siedzik Paweł
Asysty: Pawlik Piotr i Reczek Piotr

 

Amators – Oleńka  0:1
Bramka: Pawlik Piotr
Żółte kartki: Pawlik Piotr //  Denes Łukasz i Taraszkiewicz Kamil

 

Tabela grupy „A”

1 miejsce: Oleńka – 6 pkt. bramki 5-0
2 miejsce: Amators – 1 pkt. bramki 1-2
3 miejsce: Grene – 1 pkt. bramki 1-5

 

Grupa „B”

 

Perełki – Oldboy Vęgoria 1:1
Bramki: Bohun Dawid  //  Gaiński Damian
Asysta: Sikora Tomasz (Perełki)
Żółte kartki: Bohun Dawid i Sawicz Niko (Perełki)

 

Perełki – Sami Swoi 1:2
Bramki: Bohun Dawid  //  Zdobych Adrian i Drozd Łukasz
Asysta: Maciejewski Karol (Sami Swoi)
Żółta kartka: Drozd Łukasz (Sami Swoi)

 

 

Oldboy Vęgoria – Sami Swoi   1:1
Bramki: Bodnar Mateusz // Zdobych Adrian
Asysta: Maciejewski Karol
Żółta kartka: Gaiński Damian (Oldboy Vęgoria)

 

 

Tabela grupy „B”

1 miejsce: Sami Swoi – 4 pkt. bramki 3-2
2 miejsce: Oldboy Vęgoria – 2 pkt. bramki 2-2
3 miejsce: Perełki – 1 pkt. bramki 2-3

 

Mecze półfinałowe:

 

Oleńka – Oldboy Vęgoria 3:0
Bramki: Pawlik Piotr, Sochacz Sebastian i Siedzik Paweł
Asysty: Pawlik Piotr, Dębek Mateusz i Siedzik Paweł

 

Amators – Sami Swoi 0:1
Bramki: bramka samobójcza

 

 

Mecze o miejsca:

Mecz o V miejsce:

Grene – Perełki   2:2  karne 2:0
Bramki: Wicha Piotr i Sawicz Niko // Kudyk Tomasz i Tydman Damian
Asysta: Szczygieł Mateusz (Perełki)
Żółte kartki: Sikora Tomasz i Sawicz Niko

 

 

Mecz o III miejsce:

 

Oldboy Vęgoria – Amators Pozezdrze 1:2
Bramki: Bereslavets Andrei // Rucki Tomasz x 2
Asysty: Predko Mariusz  // Karbowski Miłosz

 

Mecz o I miejsce:

Oleńka – Sami Swoi  2:1
Bramki: Siedzik Paweł i Sochacz Sebastian  //  Drozd Wojciech
Asysta: Reczek Piotr (Oleńka)

 

Klasyfikacja końcowa III Turnieju Amatorskiej Ligi Futsalu:

1 miejsce: Oleńka – 20 pkt.
2 miejsce: Sami Swoi– 18 pkt.
3 miejsce: Amators – 16 pkt.
4 miejsce: Oldboy Vęgoria – 14 pkt.
5 miejsce: Grene – 12 pkt.
6 miejsce: Perełki – 10 pkt.

 

Klasyfikacja po III Turniejach:

1 miejsce: Oleńka – 60 pkt.
2 miejsce: Amators Pozezdrze – 46 pkt
3 miejsce: Olddboy Vęgoria – 46 pkt.
4 miejsce: Perełki – 42 pkt.
5 miejsce: Sami Swoi – 40 pkt.
6 miejsce: Grene Giżycko – 36 pkt.

 

Wyróżnienia Indywidualne –

Najlepsi zawodnicy drużyn:

Oleńka – Sochacz Sebastian
Amators Pozezdrze – Rucki Tomasz
Olddboy Vęgoria – Hałuszko Kamil
Perełki – Bohun Dawid
Sami Swoi – Drozd Wojciech
Grene Giżycko – Jędrzejczyk Jerzy

 

Najlepsi zawodnicy całego cyklu Amatorskiej Ligi Futsalu:

Najlepszy Asystent – Maciejewski Karol (Sami Swoi)
Najlepszy Bramkarz – Jedut Paweł (Oleńka)
Najlepszy Strzelec – Pawlik Piotr (Oleńka)
Najlepszy Zawodnik – Bereslavets Andrei (Oldboy Vęgoria)

 

Najlepsi strzelcy:

11 bramek: Pawlik Piotr (Oleńka)
6 bramek: Sikora Tomasz (Perełki)
5 bramek: Libudzki Mariusz (Grene) i Tkacz Łukasz (Amators), Siedzik Paweł  i Dębek Mateusz (Oleńka), Bohun Dawid (Perełki)
4 bramki: Czatrowski Piotr (Sami Swoi), Wicha Piotr (Perełki), Sochacz Sebastian (Oleńka),
3 bramki: Iwanowski Krzysztof , Drozd Łukasz (Sami Swoi), Markiewicz Mateusz, Denes Łukasz  (Amators),  Herbaczewski Wiktor (Oldboy Vęgoria),
2 bramki: Reczek Piotr (Oleńka), Klenwaechter Paweł (Grene),  Macewicz Dariusz (Oldboy),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEŃKA

Pawlik Piotr: 3; 5; 3 (11)
Reczek Piotr: 2;
Sochacz Sebastian: 2; 2;
Dębek Mateusz: 1; 2; 2;
Zienda Radosław: 1;
Siedzik Paweł: 2; 3;

 

OLDBOY VĘGORIA

Macewicz Dariusz: 2;
Hałuszko Kamil: 1;
Herbaczewski Wiktor: 3;
Gaiński Damian: 1; 1;
Bodnar Mateusz: 1;
Bereslavets Andrei: 1;

 

SAMI SWOI

Drozd Łukasz: 2; 1;
Iwanowski Krzysztof: 3;
Czatrowski Piotr: 4;
Maciejewski Rafał: 1;
Zdobych Adrian: 2;
Drozd Wojciech:1;

 

AMATORS POZEZDRZE

Markiewicz Mateusz: 3;
Tkacz Łukasz: 1; 4:   (5)
Karbowski Miłosz: 1;
Denes Łukasz: 2; 1;
Rucki Tomasz: 2;

 

PEREŁKI

Wicha Piotr: 1; 2; 1;
Baran Daniel: 1;
Kruk Szymon: 1;
Szczygieł Mateusz: 1;
Denes Krystian: 1;
Sikora Tomasz: 2; 4;  (6)
Bohun Dawid: 3; 2;
Sawicz Niko: 1;
Samobójcza: 1;

 

GRENE GIŻYCKO

Klenwaechter Paweł: 2;
Libudzki Mariusz: 5;  (5)
Jędrzejczyk Jerzy: 1;
Makarzec Michał: 1;
Kudyk Tomasz: 1;
Tydman Damian: 1;

OLEŃKA

Pawlik Piotr: 1; 2; 2
Koleśnik Krzysztof: 1;
Reczek Piotr: 2; 2;
Sochacz Sebastian: 1;  2;
Zienda Radosław: 1; 1;
Siedzik Paweł: 1; 1;
Dębek Mateusz: 1;

 

OLDBOY VĘGORIA

Gładczyński Robert: 2;
Żyrkowski Robert: 1;
Bereslavets Andrei: 1;

 

SAMI SWOI

Maciejewski Karol: 1; 3; 2  (6)
Iwanowski Krzysztof: 1;
Klisko Maciej: 1;

 

AMATORS POZEZDRZE

Tkacz Łukasz: 1;
Rucki Tomasz: 1;
Karbowski Miłosz: 1; 1;
Wasiak Robert: 1;

 

PEREŁKI

Kun Marcin: 1; 1;
Predko Mariusz: 1;
Szczygieł Mateusz: 1; 1;
Sikora Tomasz: 1;

 

GRENE GIŻYCKO

Klenwaechter Paweł: 1;
Gordziejczyk Maciej: 1;
Libudzki Mariusz: 1;
Mylak Daniel: 1;

OLEŃKA

Jedut Paweł: żk (27.02.);
Pawlik Piotr: żk (05.03.);

 

OLDBOY VĘGORIA

Herbaczewski Wiktor: żk (27.02.);
Putkowski Jakub: żk (27.02.);
Siechodnik Radosław: żk (27.02.); żk (27.02.);
Gaiński Damian: żk (05.03.);

 

SAMI SWOI

Klisko Maciej: żk (13.02.);
Drozd Łukasz: żk (05.03.);

 

AMATORS POZEZDRZE

Markiewicz Mateusz: żk (13.02.); żk (05.03.);
Masłowski Łukasz: żk (13.02.);
Pomian Jakub: żk (27.02.);
Denes Łukasz: żk (05.03.);
Taraszkiewicz Kamil: żk (05.03.);

 

PEREŁKI

Sikora Tomasz: żk (27.02.); żk (05.03.);
Bohun Dawid: żk (27.02.); żk (05.03.);
Sawicz Niko: żk (05.03.); żk (05.03.);

 

GRENE GIŻYCKO

Staniszewski Sylwester: żk (05.03.);

Sankcje i wymiary kar:

1.        W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Futsalu  obowiązują kary ustalone przez Organizatora.

2.        Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.

3.        Usunięciem z boiska na 1 minutę po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary).

4.        Drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika na którego została nałożona kara czasowa.

5.        Otrzymanie 3, 7 i 9 żółtej kartki w ALF przez zawodnika skutkuje wykluczeniem go z najbliższego meczu. (kolejki).

6.        Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład. Uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę.

7.        Zawodnik, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, nie może wystąpić w następnym meczu (kolejce).

8.        Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach.

9.        Organizator może określić dłuższą karę w przypadku niesportowego zachowania lub brutalnego, złośliwego faulu.

10.    Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu i pauzuje następną kolejkę ligi.

11.  Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą skutkować pokazaniem żółtej lub czerwonej kartki.

12.    Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

XIV edycja Amatorskiej Ligi Futsalu

Z uwagi na małą ilość zapisanych drużyn do XIV Amatorskiej Ligi Futsalu

Ośrodek Sportu i Rekreacji postanawia:

 • Liga będzie rozgrywana turniejowo (3 turnieje).
 • I Turniej – 13 (niedziela) lutego 2022 – zapisy drużyn do 8 lutego 2022.
 • II Turniej – 27 (niedziela) lutego 2022 – zapisy drużyn do 22 lutego 2022.
 • III Turniej – 5 (sobota) marca 2022 – zapisy drużyn do 1 marca 2022.
 • Dopuszcza się do zapisów chętne drużyny, które chciałyby wystąpić w jednym lub w dwóch turniejach. Drużyna, która chce wystąpić w jednym turnieju wpłaca wpisowe w wysokości – 100,00 zł.
 • Ligę wygra drużyna, która w trzech turniejach zgromadzi jak najwięcej punktów.

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają w mocy.


TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA XIV WĘGORZEWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI FUTSALU:

 1. Początek ligi – I Turniej: 13 lutego 2022.
 2. System i czas rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych ekip. I turniej planuje się rozpocząć od godziny 16:00.
 3. Rozgrywki będą się odbywały w Sali głównej Hali Miejskiej mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK:

 1. W lidze mogą wziąć udział tylko te zespoły, które do dnia:
  8 lutego 2022 r. do godz. 15.00 zgłoszą swój udział do I Turnieju lub do całego cyklu ALF.
  22 lutego 2022r. do godz. 15.00 zgłoszą swój udział do II Turnieju.
  1 marca 2022 r. do godz. 15.00 zgłoszą swój udział do III Turnieju.
 2. Zgłoszenia drużyn można dokonać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystycznej 13, pocztą elektroniczną na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl  lub telefonicznie pod nr 87-428-52-34. Zgłoszenia po podanym terminie nie będą przyjmowane.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do dnia 8.02.2022 r. do godz. 15:00 oraz dokonanie wpłaty wpisowego w kwocie 250,00 zł. (udział w trzech turniejach) lub 100,00 zł (za jeden turniej). Wpłaty wpisowego można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto UM nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 w tytule podając nazwę zespołu z dopiskiem „XIV edycja ALF – nazwa drużyny”.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem odwołania ligi przez organizatora).
 1. Drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły.
 2. Drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.
 3. Opiekun (nauczyciel/trener) ma obowiązek dostarczyć listę uczestników (uczniów/zawodników) podpisaną przez dyrektora szkoły/prezesa klubu.
 4. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Liga może być odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.


UCZESTNICTWO ZAWODNIKÓW W LIDZE:

W ALF mogą grać piłkarze:

 1. Amatorzy nie zrzeszeni.
 2. Zrzeszeni w klubach – tylko klasa „A” i „B” – bez ograniczeń.
 3. Urodzeni w 2003 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 1 sierpnia 2021 roku.
 4. Urodzeni w 2004 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.
 5. Urodzeni w 1982 i starsi, którzy – ukończyli 40 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support