Regulamin  XI Edycji Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego Mężczyzn w Grze Podwójnej 2020
        I.            Cel:

Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy, miejscowości ościennych oraz turystów. Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji. Wyłonienie Mistrza Gminy Węgorzewo. Zapewnienie czynnego wypoczynku po pracy i nauce.

    II.            Organizator:

Organizatorem turnieju jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Zapisy par: tel. 87 428 52 34, email zapisy@osir.wegorzewo.pl

III.            Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się w terminie od 15 sierpnia 2020 do 30 września 2020 roku na kortach tenisowych przy ulicy Bema 12 w Węgorzewie, według terminarza.

IV.            Uczestnictwo:
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat.
 • Wpisowe za udział wynosi 100 PLN od pary płatne do 10 sierpnia 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350. Przy płatności należy podać: „Nazwiska „par” – Wpisowe do XI edycji WLTZ w grze podwójnej”.
 • W przypadku, zgłoszenia się ucznia/uczniów węgorzewskich szkół do ligi – będą oni zwolnieni z opłaty wpisowego. Jeżeli grać on będzie w parze z inną osobą (niezwolnioną z opłaty) to wpisowe wynosi 50 PLN od tej osoby. Jeżeli „parę” stanowić będą dwaj uczniowie (węgorzewskich szkół) – para nie wpłaca wpisowego. Uczniowie muszą dostarczyć do organizatora (do wglądu) ważną legitymację szkolną.
 • Zgłoszenia do ligi są przyjmowane do 06 sierpnia 2020 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dostarczonym: potwierdzeniem wpisowego i wypełnionym oświadczeniem zawodnika do biura organizatora (ul. Turystyczna 13 w Węgorzewie. Osobami uprawnionymi do kontaktu z zawodnikami są: Dariusz Balewicz lub Zdzisław Brzozowski).
 • Terminarz ligi zostanie opublikowany po 10 sierpnia 2020.
V.            System rozgrywek: 
 • W zależności od ilości zgłoszonych „par”.
 • W przypadku udziału 10 „par” system gier będzie wyglądał następująco: „pary” zostaną podzielone na dwie grupy. W grupach,  pary grają systemem „każdy z każdym”.
 • Za zwycięstwo 2:0, 2:1 para wygrana otrzymuje 2 punkty, a przegrana 1 punktów. Mecz oddany walkowerem 0 punktów.
 • Pary, które zajmą 5 miejsce w grupach zagrają o dziewiąte miejsce w lidze.
 • Pary, które zajmą 3 i 4 miejsce w grupach zagrają półfinały o miejsca V-VIII – A3-B4 i A4-B3. Przegrani zagrają o siódme miejsce w lidze, a zwycięzcy zagrają o piąte miejsce w lidze.
 • Pary, które zajmą miejsca 1 i 2 w grupach rozegrają mecze półfinałowe o miejsca I-IV – A1-B2 i A2 – B1. Przegrani zagrają o trzecie miejsce w lidze, a zwycięzcy zagrają o pierwsze miejsce w lidze.
 • Zwycięzcy meczy rozegrają mecz o I miejsce, przegrani mecz o III miejsce.
VI.            miejscach w tabeli eliminacji decyduje kolejno:
 • liczba zdobytych punktów
 • korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach
 • większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach
 • korzystniejsza różnica małych punktów (gemów)
 •  korzystniejsza różnica setów między zainteresowanymi zawodnikami (mała tabela)
 • wynik bezpośredniego spotkania.

 

VII.            Nagrody:
 • Puchary za miejsca I-III

 

VIII.            Przekładanie meczów:

·            Spotkania XI Edycji  Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego 2020 należy rozgrywać zgodnie z opublikowanym terminarzem. ·            Mecze nie rozegrane w terminie należy rozegrać w najbliższym możliwym terminie dla obu par do 7 dni. ·            Mecz przełożony z winy jednej pary odbywa się za opłata zgodną z cennikiem obiektu, (karnet lub bilet) na koszt pary przekładającej. ·            W przypadku nie rozegrania meczu w ciągu 7 dni organizatorzy przyznają walkower (jeśli z winy jednej pary) lub obopólny walkower. ·            O chęci przełożenia meczu należy powiadomić przeciwnika i organizatora turnieju (OSiR Węgorzewo). ·            Dopuszcza się rozegranie meczu awansem, za obopólną zgodą na koszt wnioskującego o wcześniejsze rozegranie spotkania. ·            Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyniku meczu w najbliższy poniedziałek po wyznaczonym terminie meczu, lub podać informację z czyjego powodu mecz się nie odbył. Telefonicznie 87 428 52 34 lub pocztą elektroniczną zapisy@osir.wegorzewo.pl Obsługa kortów – tel. 516 912 987

IX.  SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.    

      X.            Postanowienia końcowe:
 • Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność (przyjęcie tego faktu do wiadomości potwierdzają własnoręcznymi podpisami na przedłożonym przez organizatora oświadczeniu).
 • Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają oświadczenia od rodziców/opiekunów prawnych.
 • Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 •  Rozgrzewka na boisku trwa maksymalnie 10 min.
Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.
XI.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 2.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo 3.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl 4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 5.     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez. 6.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 7.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia wolnego czasu.   ORGANIZATORZY

 1. Rafał Buczek / Mateusz Trzasko
 2. Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz
 3. Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak
 4. Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski
 5. Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak
 6. Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld

Sześć par zgłoszonych, które zagrają w grupie systemem „każdy z każdym”, do wygranych dwóch pełnych setów. Po zakończeniu rozgrywek w grupie, rozegrane zostaną finały w dniu 19 września 2020 roku, godz. 11:00: 1 – 2 w tabeli o pierwsze miejsce (boisko nr 2) 3 – 4 w tabeli o trzecie miejsce (boisko nr 3) 5 – 6 w tabeli o piąte miejsce (boisko nr 1)  

Harmonogram

Mecze są rozgrywane na 3 kartach przy ulicy Bema 12 w Węgorzewie w soboty lub w niedzielę, w godzinach 16:30 – 19:00  (sierpień), 15:00 – 17:30 (wrzesień) .

I kolejka – niedziela 16 sierpnia 2020  (16:30 – 18:30)

Kort nr 1: Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz Kort nr 2: Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek Kort nr 3: Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek  

II kolejka – sobota 22 sierpnia 2020 (16:30 – 18:30)

Kort nr 1: Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek Kort nr 2: Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek Kort nr 3: : Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław  

III kolejka – niedziela 30 sierpnia 2020 (16:30 – 18:30)

Kort nr 1: Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz Kort nr 2: Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek Kort nr 3: : Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek – Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław   

IV kolejka – sobota 05 września 2020 (15:00 – 17:00)

Kort nr 1: Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek – Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian  Kort nr 2: Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz  Kort nr 3: : Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław  

V kolejka – niedziela 13 września 2020 (15:00 – 17:00)

Kort nr 1: Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz – rozegrany awansem Kort nr 2: Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek – rozegrany awansem Kort nr 3: : Buczek Rafał / Trzasko Mateusz  – Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – rozegrany awansem  

Finały

1 – 2 w tabeli o pierwsze miejsce (boisko nr 2) Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz – Buczek Rafał / Trzasko Mateusz 3 – 4 w tabeli o trzecie miejsce (boisko nr 3) Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld 5 – 6 w tabeli o piąte miejsce (boisko nr 1) Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek – Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław

I kolejka – niedziela 16 sierpnia 2020

Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz 2:1 (6-7; 6-2 i 6-3)

Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – Woźniak Stanisław / Tereszczak Marek 2:1 (7-5; 1-6 i 6-4)

Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek 0:2 (4-6 i 3-6)

II kolejka – sobota 22 sierpnia 2020

Rafał Buczek / Mateusz Trzasko – Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak 2:0 (6:2; 7:6)

Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz – Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak 2:0 (6:4; 6:2)

Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld – Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski 2:0 (6:2; 7:5)

III kolejka – niedziela 30 sierpnia 2020

Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak 2:0 (6:1; 7:5)

Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek 2:0 (6:1; 6:3)

Maciejewski Karol / Marchlewicz Damian – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz  2:0 (7:6; 6:2)

IV kolejka – sobota 05 września 2020 (15:00 – 17:00)

Wacławski Zbigniew / Dzitowski Marek – Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz 0:2 (4:6; 2:6)

Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld 2:0 (7:5; 7:5)

Buczek Rafał / Trzasko Mateusz – Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław  2:0 (6:2; 6:3)

Mecze rozegrane awansem

Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski 2:0 (6:3; 6:3)

Rafał Buczek / Mateusz Trzasko – Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz 0:2 (2:6; 4:6)

Drozd Zbigniew / Wiejak Mirosław – Warchoł Zbigniew / Frajfeld Tadeusz1:2 (2:6; 7:5 i 4:6)  

Mecz o V miejsce:

Zbigniew Drozd / Mirosław Wiejak – Zbigniew Wacławski / Marek Dzitowski 0:2 (3:6; 6:7)

Mecz o III miejsce:

Stanisław Woźniak / Marek Tereszczak – Zbigniew Warchoł / Tadeusz Frajfeld 1:2 (6:2; 6:7; 6:7)

Mecz o I miejsce:

Rafał Buczek / Mateusz Trzasko – Karol Maciejewski / Damian Marchlewicz 1:2

Pierwsza faza rozgrywek – system „każdy z każdym”

Para Buczek   Trzasko Maciejewski Marchlewicz Drozd Wiejak Wacławski Dzitowski Woźniak Tereszczak Warchoł Frajfeld Sety Punkty Gemy Miejsce
Buczek Trzasko X 0:2 (2:6; 4:6) 2:0 (6:2; 6:3) 2:0 (6:1; 6:3) 2:0 (6:2; 7:6)

2:1

(6-7; 6-2; 6-3)

8:3 9

61-41

II
Maciejewski Marchlewicz 2:0 (6:2; 6:4) X 2:0 (6:4; 6:2) 2:0 (6:4; 6:2)

2:1

(7-5; 1-6; 6-4)

2:0 (7:6; 6:2) 10:1 10 63-41 I
Drozd Wiejak 0:2 (2:6; 3:6) 0:2 (4:6; 2:6) X 0:2 (4-6; 3-6) 0:2 (1:6; 5:7) 1:2 (2-6; 7-5; 4-6 1:10 5 37-66 VI
Wacławski Dzitowski 0:2 (1:6; 3:6) 0:2 (4:6; 2:6) 2:0 (6-4; 6-3) X 0:2 (3:6; 3:6) 0:2 (2:6; 5:7) 2:8 6 35-56 V
Woźniak Tereszczak 0:2 (2:6; 6:7) 1:2 (5-7; 6-1; 4-6) 2:0 (6:1; 7:5) 2:0 (6:3; 6:3) X 2:0 (7:5; 7:5) 7:4 8 62-49 IIII
Warchoł Frajfeld 1:2 (7-6; 2-6; 3-6) 0:2 (6:7; 2:6)

2:1

(6-2; 5-7; 6-4)

2:0 (6:2; 7:5) 0:2 (5:7; 5:7) X 5:7 7 60-65 IV

 

Mistrzami XI Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego w grze podwójnej zostali:

 • KAROL MACIEJEWSKI
 • DAMIAN MARCHLEWICZ

Drugie miejsce:

 • RAFAŁ BUCZEK
 • MATEUSZ TRZASKO

Trzecie miejsce:

 • ZBIGNIEW WARCHOŁ
 • TADEUSZ FRAJFELD

Czwarte miejsce:

 • STANISŁAW WOŹNIAK
 • MAREK TERESZCZAK

Piąte miejsce:

 • ZBIGNIEW WACŁAWSKI
 • MAREK DZITOWSKI

Szóste miejsce:

 • ZBIGNIEW DROZD
 • MIROSŁAW WIEJAK

GRATULUJEMY 😊🎾🏆

Nagrody:

Puchary za miejsca I-III

Organizator ligi: