Zapraszamy do udziału w Jesiennym Święcie Biegów, w ramach którego odbędą się biegi na dystansie 10 km i 5 km w m. Ogonki.
Biegi odbywają się po ścieżce szutrowej po starym torowisku oraz po drogach leśnych, start i meta w tym samym miejscu (stara żwirownia przy nasypie kolejowym).

ZAPISY

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 15.09.2021 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego:
  – na stronie https://dostartu.pl/jesienne-swieto-biegow-2021-v6378

do 03.11.2021 r. W terminie po 4.11.2021 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W przypadku wolnych miejsc (patrz punkt 4) zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w Biurze zawodów na placu w miejscu startu i mety (Żwirownia) przy ul. Wąskiej w miejscowości Ogonki do godz. 11:30.

 1. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
 2. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących:

– 150 osób Bieg „Biegam Bo Lubię LASY” na 10 km*

– 100 osób Bieg Niepodległości na 5 km*

(* – organizator zastrzega również sobie prawo do zwiększenia limitu startujących w przypadku większej ilości chętnych do udziału w biegu).

 1. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej przyjmowane będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.

 OPŁATA STARTOWA

 1. Tylko w PLN (wpłaty zagraniczne – koszty bankowe, prowizje itp. ponosi osoba wpłacająca).

Opłata startowa dokonana do dnia 03.11.2021 r. wynosi 40 PLN.

 1. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 07.11.2021 r. (do godz. 11:30) wynosić będzie 50 PLN.
 2. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie: ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:
  85 1020 4753 0000 0102 0006 0350
  z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Bieg Niepodległości” lub opłata za bieg „Biegam Bo Lubię LASY”
 3. Dla zawodników z za granicy, którzy zgłoszą się do 03.11.2021 r. opłata w dniu zawodów wynosi 40zł.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 7. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
 8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.
 9. Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie węgorzewskich szkół (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego konieczne jest podanie nazwy szkoły) oraz zwycięzcy klasyfikacji (tylko pierwsze miejsca) w kategoriach kobiet i mężczyzn Jesiennego Święta Biegów w 2019 roku.

Więcej informacji (regulamin, harmonogram itp.) o Jesiennym Święcie Biegów 2021 pod linkiem:
https://osir.wegorzewo.pl/jesienne-swieto-biegow-2021/