XII Węgorzewska Halowa Liga Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej

Zapraszamy do zapisów w kategoriach:

OPEN i 45+

Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:
  1. 1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 10.11.2020 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
  2. a) oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).
  3. b) Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej (zwolnieni z opłaty). Opłatę startową ustala się w wysokości 100,00 zł od zawodnika. Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – wpisowe do XII edycji WHLTZ 2020/2021”.
  4. c) Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
  5. d) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 52 34; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat.

Start ligi – 15 listopada 2020 roku

Więcej informacji – kliknij tutaj

0 CommentsZamknąć Komentarze

Zostaw komentarz