REGULAMIN
X edycja Pucharu Węgorzewa w Piłce Nożnej „Orlik 2020”

 

I.              Cel:

1.    Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo i gmin ościennych.

2.    Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

II.              Organizator:

1.    Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

III.              Termin i miejsce:

1.    Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 10 września 2020, a kończą się  29 października 2020 roku.

2.    Mecze będą rozgrywane w czwartki od godziny 17:30.

3.    Rozgrywki będą się odbywały na boisku „Orlik ” przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie, według terminarza.

 

IV.      Uczestnictwo:

W Pucharze Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020” mogą grać piłkarze:

1.        Amatorzy nie zrzeszeni.

2.        Zrzeszeni w klubach – od klasy okręgowej niżej:

a)   klasa okręgowa – 2 zawodników w drużynie,

b)  klasa „A” i „B” – bez ograniczeń.

3.        Urodzeni w 2001 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy okręgowej i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po                     01 stycznia 2020 roku.

4.        Urodzeni w 2002 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

5.        Drużyna zgłoszona do Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020” musi liczyć minimum 10 zawodników, maksymalnie 15.

6.        Zawodników można dopisywać włącznie do III kolejki rozgrywek.

7.        Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

8.        Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz zezwoleniami – do 04.09.2020 r:

a)   Zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

b)  Zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i zgodę na uczestnictwo podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Lidze,

9.    Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 250,00 zł od drużyny w kasie Urzędu Miejskiego na konto PKO BP SA O/Pisz 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 do 04.09.2020 r.

10.    Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

11.    Drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły (100% uczniów danej szkoły).

12.    Drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.

 

V.              System rozgrywek:

1.        W lidze może wystąpić max. 10 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dostarczonymi do organizatora dokumentami:

a)     dowodem wpłaty wpisowego,

b)     listą zgłoszeniową drużyny z podpisanymi zawodników,

c)      oświadczeniami/zezwoleniami z podpisanymi przez zawodników i ewentualnie przez opiekunów prawych

2.        System rozgrywek:

a)        W lidze występuje 8 zespołów.

b)        Odbędzie się VIII kolejek spotkań. W każdej kolejce odbędą się 4 mecze. Mecze ligowe rozgrywane są w czwartki o następujących godzinach:

–       1 mecz – godz. 19:00

–       2 mecz – godz. 19:45

–        3 mecz – godz. 20:30

 • 4 mecz – godz. 21:30

c)        VII kolejek zostanie rozegranych systemem „każdy z każdym”.

d)        VIII kolejka – finałowa.

e)        Drużyny, które po VII-iu kolejkach zajmą n/w lokaty rozegrają mecze finałowe o miejsce końcowe w lidze. Drużyny z wyższego miejsca będą  uprzywilejowane. W normalnym czasie gry (2 x 15 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by zająć wyższe miejsce.

–       mecz o VII miejsce: (VIII drużyna – VII drużyna)

 • mecz o V miejsce:     (VI drużyna – V drużyna: po VII kolejkach)

–        mecz o III miejsce:    (IV drużyna – III drużyna)

–       mecz o I miejsce:      (II drużyna – I drużyna)

–       po zakończeniu ostatniego meczu – uroczyste zakończenie ligi (wręczenie nagród)

 

VI.              Punktacja:

1.      Zwycięstwo – 3 pkt.

2.      Remis – 1 pkt.

3.      Porażka – 0 pkt.

4.      Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach.

5.      Obustronny walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.

 

VII.              Klasyfikacja drużyn:

1.      Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

2.      W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:

a)     Wynik bezpośredniego spotkania.

b)     Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn.

c)      Różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

d)     Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

e)     Dodatkowy mecz.

3.      W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decyduje:

a)     Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami.

b)     Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn.

c)      Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

d)     Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu.

 

VIII.              Zasady rozgrywek:

 

1.    Mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.

2.    Czas trwania spotkania 2 x 15 minut z przerwą 5 minutową.

3.    W trakcie ligi do III kolejki dopuszcza się uzupełnienia ekipy zawodnikami (max. 15 zawodników zgłoszonych).

4.    Kapitanowie drużyn, na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu, powinni dostarczyć organizatorom protokół zawodów z wykazem zawodników grających w danym spotkaniu (nie można wpisywać piłkarzy, którzy nie uczestniczą w meczu). Protokół powinien być wypełniony drukowanym pismem i podpisany czytelnie przez kapitana drużyny.

5.    Za żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty, drugie upomnienie tego samego zawodnika żółtą kartka skutkuje okazaniem czerwonej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. Po 2 minutach wejść może inny zawodnik.

6.    Za kartki czerwone – w zależności od stopnia przewinienia. Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę automatycznie pauzuje w kolejnym meczu, a jeżeli drużyna nie otrzyma komunikatu jest to kara ostateczna.

7.    Organizator prowadzi rejestr żółtych kartek:

a)     za otrzymanie czterech żółtych kartek pauza jednego meczu,

b)     po otrzymaniu siódmej żółtej kartki pauza jednego meczu,

8.      Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu oraz w następnych w zależności od decyzji organizatorów.

9.     Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą zostać ukarani kartkami.

10.  Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

11.  Drużyna wygrywa walkowerem 3:0 jeżeli przeciwnik:

a)       nie stawi się na wyznaczone terminarzem spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu,

b)       odmawia udziału w grze, pomimo że sędzia chce ja wznowić,

c)        swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu,

d)       z różnych przyczyn ma do dyspozycji mniej niż 4 zawodników.

12.    Drużyna, która z różnych przyczyn dwukrotnie nie stawi się na spotkania wyznaczone terminarzem zostanie wykluczona zostanie wykluczona z rozgrywek. Wyniki z jej udziałem zostaną anulowane tylko wtedy gdy rozegra 50% lub mniej spotkań. Jeżeli rozegra więcej niż 50% spotkań, w kolejnych meczach przeciwnikom przyznawane będą walkowery.

13.    W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek ligi prawo decydowania co do obsadzania wolnego miejsca należy do organizatorów.

14.    Dopuszcza się możliwość przekładania spotkań na inny, wcześniej uzgodniony między zespołami zaakceptowany przez organizatora, termin z bardzo ważnych powodów (wyjazdy na wcześniej potwierdzone turnieje, nagła choroba więcej niż 50% zawodników). Opłata za przełożenie meczu wynosi 50 złoty. Płatne przed planowanym terminem meczu.

 

IX.              Nagrody :

 

1.    Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz zawodnicy najlepszej drużyny  pamiątkowe medale.

2.    Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek  otrzymuje – statuetkę   ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

3.    Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

4.     Indywidualnie ,,najlepszy obrońca” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

5.     Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Grant Prix (MVP ) który otrzyma statuetkę.

 

X.              Postanowienia końcowe:

1.      Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjęcie tego faktu do wiadomości piłkarze potwierdzają podpisem na oświadczeniu.

2.      Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.

3.       Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, dlatego odzież i sprzęt należy pozostawiać pod nadzorem.

4.      Z niniejszym regulaminem kapitan powinien zapoznać wszystkich zawodników swojego zespołu.

5.      Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.

6.      W celu ewentualnej weryfikacji zawodnicy powinni posiadać na każdym meczu dokument tożsamości ze zdjęciem.

7.      Obowiązujące obuwie: „Szutrówki” , „halówki” lub w „lankach”.

8.      Organizatorzy zabezpieczają obsadę sędziowską.

9.      Za nieprzepisową grę i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani kartkami żółtymi i czerwonymi.

10.         Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.

11.         Każdy uczestnik Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020” deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy turnieju organizowanego przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

 

XI.              SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

 

1.    Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

2.    Organizator nie udostępnia szatni dla zawodników.

3.    Każdorazowe wejście osób na obiekt sportowy i wyjście z niego – niezbędna dezynfekcja rąk.

4.    Zaleca się dla zawodników po rozegraniu swojego spotkania opuszczenie obiektu bezpośrednio po meczu.

5.    Ustala się 15 minutowe przerwy pomiędzy meczami w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji sprzętu sportowego.

 

XII.              Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo.

2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.

 

XIII.              Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

 

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

 

Węgorzewo,  wrzesień 2020 roku

 

ORGANIZATOR

HARMONOGRAM ROZGRYWEK

 

I kolejka 10.09.2020 (czwartek)

18:45 Duch Puszczy – Oleńka

19:35 Junior Vęgoria – Four Fun

20:25 Amators Pozezdrze – Perełki

21:15 Krabowcy  – Sami Swoi

 

II kolejka 17.09.2020 (czwartek)

18:45 Sami Swoi – Four Fun

19:35 Oleńka Giżycko – Krabowcy

20:25 Perełki – Junior Vęgoria

21:15  Amators Pozezdrze – Duch Puszczy

 

III kolejka 24.09.2020 (czwartek)

18:45 Oleńka Giżycko – Four Fun

19:35 Amators Pozezdrze – Junior Vęgoria

20:25 Perełki – Krabowcy

21:15 Sami Swoi – Duch Puszczy

 

IV kolejka 01.10.2020 (czwartek)

19:00 Oleńka Giżycko – Perełki

19:45 Amators Pozezdrze – Krabowcy

20:30 Sami Swoi – Junior Vęgoria

21:15 Four Fun – Duch Puszczy

 

V kolejka 08.10.2020 (czwartek)

19:00 Oleńka Giżycko – Sami Swoi

19:45 Krabowcy – Junior Vęgoria

20:30 Four Fun – Amators Pozezdrze

21:15 Perełki – Duch Puszczy

 

VI kolejka 15.10.2020 (czwartek)

19:00 Oleńka Giżycko – Junior Vęgoria

19:45 Krabowcy – Duch Puszczy

20:30 Sami Swoi – Amators Pozezdrze

21:15 Four Fun – Perełki

 

VII kolejka 22.10.2020 (czwartek)

19:00 Sami Swoi – Perełki

19:45 Junior Vęgoria – Duch Puszczy

20:30 Oleńka Giżycko – Amators Pozezdrze

21:15 Krabowcy – Four Fun

 

VIII kolejka 29.10.2020 (czwartek)

Drużyny, które po siedmiu kolejkach zajmą n/w lokaty rozegrają mecze finałowe o miejsce końcowe w lidze. Drużyny z wyższego miejsca będą  uprzywilejowane. W normalnym czasie gry (2 x 15 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by zająć wyższe miejsce.

 

19:00 Mecz o VII miejsce (drużyna VII – drużyna VIII)

19:45 Mecz o V miejsce: (drużyna V – drużyna VI)

20:30 Mecz o III miejsce: (drużyna III – drużyna IV)

21:15 Mecz o I miejsce: (drużyna I – drużyna II)

21:50 – Zakończenie

I kolejka – 10 września 2020 r.

Duch Puszczy – Oleńka 3:6 (1:2)

Bramki: Zdunek Patryk; Kosakowski Marcin i Łydziński Daniel // Pawlik Piotr x 2; Siedzik Paweł; Zienda Radosław; Reczek Piotr i Pucia Mateusz

 

Junior Vęgoria – Four Fun 2:6 (1:2)

Bramki: Mnich Piotr i Dowejko Kacper // Tkacz Łukasz x 4; Gaiński Łukasz i Giebel Karol

 

Amators Pozezdrze – Perełki 3:2 (0:1)

Bramki: Masłowski Łukasz; Karbowski Miłosz // Jarosz Łukasz; Denes Krystian i bramka samobójcza

Żółte kartki: Masłowski Łukasz // Czura Cezary

 

Krabowcy – Sami Swoi  1:5 (0:2)

Bramki: Galiniewski Krzysztof // Zdobych Adrian; Iwanowski Krzysztof; Maciejewski Rafał; Czatrowski Piotr i Denes Łukasz

Żółte kartki: Zapart Jakub // Iwanowski Krzysztof

II kolejka – 17 września 2020 r.

Sami Swoi – Four Fun 5:2 (4:2)

Bramki: Rafa Maciejewski, Krzysztof Iwanowski x 2, Adrian Zdobych, Paweł Drapała, (bramka samobójcza – Piotr Czatrowski) // Kamil Fedyk

Oleńka – Krabowcy 4:0 (1:0)

Bramki: Piotr Pawlik, Paweł Siedzik, Piotr Reczek x 2 // –

Perełki – Junior Vęgoria 5:3 (2:1)

Bramki: Łukasz Jarosz, Przemyslaw Klimko, Krystian Denes, Cezary Czura, Damian Kuśmider // Bartosz Wargala, Patryk Galiniewski x 2

Amators Pozezdrze – Duch Puszczy  5:1 (2:1)

Bramki: Łukasz Masłowski, Mateusz Markiewicz, Tomasz Dzienis x 2, Robert Wasiak // Damian Awtuch

Żółte kartki: – // Marcin Kosakowski

III kolejka – 24 września 2020 r.

Oleńka – Four Fun 4:1 (3:0)

Bramki: Radosław Zienda x 2, Mateusz Pucia, Krzysztof Koleśnik // Łukasz Gaiński

Amators Pozezdrze – Junior Vęgoria 6:3 (2:2)

Bramki: Mateusz Markiewicz x 2, Miłosz Karbowski x 2, Przemysław Baran, Robert Wasiak // Jan Puchalski, Patryk Galiniewski, Damian Gaiński

Perełki – Krabowcy 5:0 (1:0)

Bramki: Rafał Raiński x 3, Krystian Denes, Cezary Czura // –

żółte kartki: – // Adam Szymański

Sami Swoi – Duch Puszczy  3:2 (1:0)

Bramki: Piotr Czatrowski, Karol Maciejewski, Adrian Zdobych // Damian Awtuch

żółte kartki: – // Daniel Łydziński

IV kolejka – 1 października 2020

Oleńka – Perełki 6:0 (5:0)

Bramki: Pawlik Piotr, Siedzik Paweł, Zienda Radosław, Reczek Piotr x 2, Koleśnik Krzysztof // –

Amators Pozezdrze – Krabowcy 1:0 (1:0)

Bramki: Markiewicz Mateusz // –

Sami Swoi – Junior Vęgoria  9:2 (5:0)

Bramki: Drozd Łukasz, Czatrowski Piotr x 2, Maciejewski Rafał x 2, Maciejewski Karol, Iwanowski Krzysztof x 2, Wójtowicz Tomasz // Kodeniec Maciej, Galiniewski Patryk

Four Fun – Duch Puszczy 4:6 (4:1)

Bramki: Tkacz Łukasz, GAiński Łukasz // Kosakowski Marcin x 2, Łydziński Daniel x 2, Kluk Maciej, Gajda Tomasz

żółte kartki: Gaiński Damian, Tkacz Łukasz // –

 

V kolejka – 8 październik 2020

Oleńka Giżycko – Sami Swoi  2:4 (0:3)

Bramki: Zienda Radosław i Pucia Mateusz // Maciejewski Rafał x 2; Maciejewski Karol i Drozd Łukasz

Krabowcy – Junior Vęgoria  9:5 (4:2)

Bramki: Galiniewski Krzysztof x 3; Depta Patryk X 2; Babicz Bartosz x 2; Pawlik Marek i Wojtyszek Wiktor  //  Wargala Bartosz x 2; Galiniewski Patryk x 2 i Dowejko Kacper

Four Fun – Amators Pozezdrze  2:4  (2:2)

Bramki: Tkacz Łukasz x 2 //  Karbowski Miłosz x 2 i Denes Łukasz x 2

Perełki – Duch Puszczy  2:3  (2:2)

Bramki: Jarosz Łukasz i Czura Cezary  //   Wielgosz Mateusz; Łydziński Daniel i Awtuch Damian

Żółte kartki: Jarosz Łukasz  //  Wielgosz Mateusz i Łydziński Daniel

 

VI kolejka – 15 października 2020

Oleńka Giżycko – Junior Vęgoria  6:3 (4:2)

Bramki: Zienda Radosław x 2; Reczek Piotr x 2; Pawlik Piotr i Siedzik Paweł // Wargala Bartosz; Mickiewicz Kajetan i Maliszewski Daniel

Krabowcy – Duch Puszczy  1:4 (0:2)

Bramki: Wielgosz Łukasz  //  Awtuch Damian x 2; Tukajło Łukasz i Zdunek Patryk

Żółta kartka: Łydziński Daniel

Sami Swoi – Amators Pozezdrze  1:2  (0:2)

Bramki: Iwanowski Krzysztof //  Jęksa Ariel i Denes Łukasz

Four Fun – Perełki  0:3 „wo”

 

VII kolejka – 22 października 2020

Sami Swoi – Perełki  3:1 (1:1)

Bramki: Drozd Łukasz; Czatrowski Piotr i Iwanowski Krzysztof  //  Denes Krystian

Junior Vęgoria – Duch Puszczy  5:0  (3:0)

Bramki: Mickiewicz Kajetan x 2; Galiniewski Patryk; Wargala Bartosz i Dowejko Kacper

Oleńka – Amators Pozezdrze  4:3  (2:2)

Bramki: Reczek Piotr x 2; Siedzik Paweł i Powierża Kamil  //  Denes Łukasz; Jęksa Ariel i Dzienis Tomasz

Żółta kartka: Denes Łukasz

Krabowcy – Four Fun  0:3 „wo”

 

VIII kolejka (finałowa) – 29 października 2020

Mecz o VII miejsce:
Krabowcy – Junior Vęgoria 2:3 (1:1)

Bramki: Dywański Łukasz i Wielgosz Łukasz // Wargala Bartosz x 3
Żółta kartka – Pawlik Marek (Krabowcy)

 

Mecz o V miejsce:
Perełki – Four Fun 4:1 (1:0)

Bramki: Raiński Rafał x 3 i Denes Krystian // Wojtczuk Damian

 

Mecz o III miejsce:
Oleńka – Duch Puszczy 5:2 (1:2

Bramki: Powierża Kamil x 3 i Gordziejczyk Maciej x 2 // Zdunek Patryk i Łydziński Daniel
Żółta kartka: Kosakowski Marcin (Duch Puszczy)

 

Mecz o I miejsce:
Sami Swoi – Amators Pozezdrze 0:1 (0:0)

Bramka: Denes Łukasz
Żółte kartki: Maciejewski Karol // Markiewicz Mateusz

Tabela po I kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Four Fun 1 3 6 – 2
2 Sami Swoi 1 3 5 – 1
3 Oleńka 1 3 6 – 3
4 Amators Pozezdrze 1 3 3 – 2
5 Perełki 1 0 2 – 3
6 Duch Puszczy 1 0 3 – 6
7 Junior Vęgoria 1 0 2 – 6
8 Krabowcy 1 0 1 – 5
Tabela po II kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Sami Swoi 2 6 10 – 3
1 Oleńka 2 6 10 – 3
3 Amators Pozezdrze 2 6 8 – 3
4 Four Fun 2 3 8 – 7
5 Perełki 2 3 7 – 6
6 Junior Vęgoria 2 0 5 – 11
7 Duch Puszczy 2 0 4 – 11
8 Krabowcy 2 0 1 – 9
Tabela po III kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Oleńka 3 9 14 – 4
2 Amators Pozezdrze 3 9 14 – 6
3 Sami Swoi 3 9 13 – 5
4 Perełki 3 6 12 – 6
5 Four Fun 3 3 9 – 11
6 Duch Puszczy 3 0 6 – 14
7 Junior Vęgoria 3 0 8 – 17
8 Krabowcy 3 0 1 – 14
Tabela po IV kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Oleńka 4 12 20 – 4
2 Sami Swoi 4 12 22 – 7
3 Amators Pozezdrze 4 12 15 – 6
4 Perełki 4 6 12 – 12
5 Four Fun 4 3 13 – 17
6 Duch Puszczy 4 3 12 – 18
7 Krabowcy 4 0 1 – 15
8 Junior Vęgoria 4 0 10 – 26
Tabela po V kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Sami Swoi 5 15 26 – 9
2 Amators Pozezdrze 5 15 19 – 8
3 Oleńka 5 12 22 – 8
4 Duch Puszczy 5 6 15 – 20
5 Perełki 5 6 14 – 15
6 Four Fun 5 3 15 – 21
7 Krabowcy 5 3 10 – 20
8 Junior Vęgoria 5 0 15 – 35
Tabela po VI kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Amators Pozezdrze 6 18 21 – 9
2 Sami Swoi 6 15 27 – 11
3 Oleńka 6 15 28 – 11
4 Duch Puszczy 6 9 19 – 21
5 Perełki 6 9 17 – 15
6 Four Fun 6 3 15 – 24
7 Krabowcy 6 3 11 – 24
8 Junior Vęgoria 6 0 18 – 41
Tabela po VII kolejce
miejsce drużyna mecze punkty  bramki
1 Sami swoi 7 18 30 – 12
2 Amators Pozezdrze 7 18 24 – 13
3 Oleńka 7 18 32 – 14
4 Duch Puszczy 7 9 19 – 26
5 Perełki 7 9 18 – 18
6 Four Fun 7 6 18 – 24
7 Krabowcy 7 3 11 – 27
8 Junior Vęgoria 7 3 23 – 41
Duch Puszczy
 • Patryk Zdunek – 1, 1, 1 (3)
 • Marcin Kosakowski – 1, 2 (3)
 • Daniel Łydziński – 1, 2, 1; 1  (5)
 • Maciej Kluk – 1
 • Tomasz Gajda – 1
 • Damian Awtuch – 1, 2, 1, 2 (6)
 • Mateusz Wielgosz – 1
 • Łukasz Tukajło – 1,
Oleńka
 • Piotr Pawlik – 2, 1, 1, 1 (5)
 • Paweł Siedzik – 1, 1, 1, 4,1  (5)
 • Radosław Zienda – 1, 2, 1, 1, 2 (7)
 • Piotr Reczek – 1, 2, 2, 2,2  (9)
 • Mateusz Pucia – 1, 1, 1 (3)
 • Krzysztof Koleśnik – 1, 1 (2)
 • Kamil Powierża – 1, 3 (4)
 • Maciej Gordziejczyk – 2,
Junior Vęgoria
 • Kacper Dowejko – 1, 1,1 (3)
 • Piotr Mnich – 1
 • Bartosz Wargala – 1, 2, 1, 1, 3 (8)
 • Patryk Galiniewski – 2, 1, 1, 2, 1 (7)
 • Jan Puchalski – 1
 • Damian Gaiński – 1
 • Maciej Kodeniec – 1
 • Kajetan Mickiewicz – 1,2 (3)
 • Daniel Maliszewski – 1,
Four Fun
 • Karol Giebel – 1
 • Łukasz Tkacz – 4, 3, 2 (9)
 • Łukasz Gaiński – 1, 1, 1 (3)
 • Kamil Fedyk – 1
 • Damian Wojtczuk – 1;
Amators Pozezdrze
 • Łukasz Masłowski – 1, 1 (2)
 • Miłosz Karbowski – 1, 2, 2 (5)
 • Mateusz Markiewicz – 1, 2, 1 (4)
 • Tomasz Dzienis – 2, 1 (3)
 • Robert Wasiak – 1, 1 (2)
 • Przemysław Baran – 1
 • Łukasz Denes – 2, 1, 1, 1 (5)
 • Ariel Jęksa – 1, 1,
Perełki
 • Łukasz Jarosz – 1, 1, 1 (3)
 • Krystian Denes – 1, 1, 1, 1, 1 (5)
 • Przemysław Klimko – 1
 • Cezary Czura – 1, 1, 1 (3)
 • Damian Kuśmider – 1
 • bramka samobójcza – 1
 • Rafał Raiński – 3; 3 (6)
Krabowcy
 • Krzysztof Galiniewski – 1, 3 (4)
 • Patryk Depta – 2,
 • Bartosz Babicz – 2,
 • Marek Pawlik – 1,
 • Wiktor Wojtyszek – 1,
 • Łukasz Wielgosz – 1, 1,
 • Łukasz Dywański – 1,
Sami Swoi
 • Łukasz Drozd – 1, 1, 1, 1 (4)
 • Piotr Czatrowski – 1, 1, 2, 1 (5)
 • Rafał Maciejewski – 1, 1, 2, 2 (6)
 • Krzysztof Iwanowski – 1, 2, 2, 1, 1 (7)
 • Adrian Zdobych – 1, 1, 1 (3)
 • Paweł Drapała – 1
 • Karol Maciejewski – 1, 1,
 • Tomasz Wójtowicz – 1
 • bramka samobójcza – 1
Amators Pozezdrze
 • żółta kartka – Łukasz Masłowski (1)
 • żółta kartka – Łukasz Denes (1)
 • żółta kartka – Mateusz Markiewicz (1)
Perełki
 • żółta kartka – Cezary Czura (1)
 • żółta kartka – Łukasz Jarosz (1)
Krabowcy
 • żółta kartka – Jakub Zapart (1)
 • żółta kartka – Adam Szymański (1)
 • żółta kartka – Marek Pawlik (1)
Sami Swoi
 • żółta kartka – Krzysztof Iwanowski (1)
 • żółta kartka – Karol Maciejewski (1)
Duch Puszczy
 • żółta kartka – Marcin Kosakowski (2)
 • żółta kartka – Daniel Łydziński (3)
 • żółta kartka – Mateusz Wielgosz (1)
Four Fun
 • żółta kartka – Damian Gaiński (1)
 • żółta kartka – Łukasz Tkacz (1)

X edycja Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020”

Klasyfikacja końcowa X edycji Pucharu Węgorzewa „Orlik 2020”:
1 miejsce: Amators Pozezdrze
2 miejsce: Sami Swoi
3 miejsce: Oleńka Giżycko
4 miejsce: Duch Puszczy
5 miejsce: Perełki
6 miejsce: Four Fun
7 miejsce: Junior Vęgoria
8 miejsce: Krabowcy

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy obrońca – Masłowski Łukasz (Amators Pozezdrze)
Najlepszy strzelec – Reczek Piotr – 9 bramek (Oleńka)
Najlepszy bramkarz – Rudaś Mateusz (Amators Pozezdrze)
Najlepszy zawodnik – Maciejewski Rafał (Sami Swoi)

Więcej informacji o zakończonym pucharze – kliknij tutaj

Zgłoszone drużyny:
 • Oleńka Giżycko
 • Perełki
 • Amators Pozezdrze
 • Junior Vęgoria
 • Sami Swoi
 • Four Fan
 • Krabowcy
 • Duch Puszczy
Uczestnictwo:

W Pucharze Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020” mogą grać piłkarze:

 • amatorzy nie zrzeszeni
 • zrzeszeni w klubach – od klasy okręgowej niżej:
 • klasa okręgowa – 2 zawodników w drużynie
 • klasa „A” i „B” – bez ograniczeń
 • urodzeni w 2001 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy okręgowej i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po  01 stycznia 2020 roku
 • urodzeni w 2002 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej
 • drużyna zgłoszona do Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020” musi liczyć minimum 10 zawodników, maksymalnie 15
 • zawodników można dopisywać włącznie do III kolejki rozgrywek
 • zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie
 • podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz zezwoleniami – do 04.09.2020 r:
 • zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i zgodę na uczestnictwo podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Lidze
 • drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły (100% uczniów danej szkoły)
 • drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.

Organizatorem ligi jest:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support