Na Stadionie Miejskim w Węgorzewie, 9 września 2021 roku, odbyła się XI edycja Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych. W zawodach uczestniczyło 150 osób.

Uczestnicy mogli się sprawdzić w biegach na 60 i 400 metrów, w rzutach: piłeczką palantową oraz lekarską, w skokach oraz w przeciąganiu liny. Chętni uczestnicy mogli startować w swojej wybranej konkurencji lub w kilku, a nawet sprawdzić się we wszystkich. Uczestnicy Olimpiady byli zwycięzcami, za udział otrzymali pamiątkowe medale, a na koniec zostali poczęstowani  kiełbaską prosto z ogniska.

Dziękujemy za pomoc:

– wolontariuszom Szkoły Podstawowej nr 1 w Węgorzewie pod opieką Pani Bożeny Cudowskiej i Marcina Szczygła,
– wszystkim opiekunom i opiekunkom osób niepełnosprawnych
– oraz Panu Radnemu Rady Miejskiej  w Węgorzewie p. Władysławowi Żerusze  za pomoc przy prowadzeniu imprezy sportowej.

Udział w zawodach:

– Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie,
– Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie,
– Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie.

Organizatorem XI Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych był Ośrodek Sportu i Rekreacji Węgorzewo.

Zdjęcia z Olimpiady dostępne na stronie Facebooka OSiR Węgorzewo:
https://www.facebook.com/wegorzewoosir/posts/3922306431208207