Regulamin Stadionu Miejskiego w Węgorzewie

1. Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego, ul. Turystyczna 13.

2. Stadion stanowi własność komunalną Gminy Węgorzewo

a/ administratorem stadionu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

3. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych.

4. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

a/ rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne
oraz inne imprezy sportowo-rekreacyjne odbywają się wg wcześniej
ustalonego przez administratora harmonogramu,
b/ udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje
na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem
stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
c/ osoby małoletnie mogą ćwiczyć i uczestniczyć w imprezach wyłącznie
pod opieką dorosłych.

5. Za bezpieczeństwo podczas imprez i zajęć sportowych odpowiada
organizator bądź osoba prowadząca zajęcia.

6. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak,
aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.

7. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej,
służby porządkowej oraz do zaleceń spikera zawodów.

8. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być wolne i przejezdne.

9. Zabrania się wprowadzania na stadion zwierząt oraz wnoszenia
następujących przedmiotów:
– wszelkiego rodzaju broni i fajerwerków,
– napojów alkoholowych i środków odurzających,
– opakowań metalowych i szklanych po napojach.

10. Ponadto zakazuje się: – wstępu osobom nietrzeźwym,
– wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów,
– rzucania wszelkimi przedmiotami,
– niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie stadionu,
– zaśmiecania obiektu
– wjazdu środkami lokomocji (rower, motorower, samochód) na bieżnię
i boiska stadionu bez zgody administratora.

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie
będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

Burmistrz Węgorzewa

Godziny otwarcia

 

Obiekt czynny codziennie od świtu do zmierzchu.

Cennik

 

Obiekt

 

Jednostka Cena brutto (zł)
– boisko główne

 

1 godzina 160,00
– boisko boczne

 

1 godzina 80,00
– bieżnia

 

1 godzina 30,00
– sala wykładowa/konferencyjna

 

1 godzina 50,00
– cały stadion z pełnym zapleczem  socjalno- sanitarnym 1 godzina 350,00

 

 

Obiekty są bezpłatne dla:

 1. a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,
 3. c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
 4. d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą.

 

Zniżki

 1. Na obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe, wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla :

–   zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (pod opieką opiekuna) do lat 18, niezrzeszonych w klubach i innych organizacjach,  poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat

–    zorganizowanych grup emerytów i rencistów (min. 60% emerytów lub rencistów),

–    zorganizowanych grup niepełnosprawnych (min. 60% niepełnosprawnych, dla grup niewidomych min. 50% niewidomych).

 1. Na podstawie obwiązujących aktów prawnych oraz zawartych porozumień wprowadza się upusty w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych  dla:

–  posiadaczy Karty Dużej Rodziny – prawo do 20 % zniżki na wynajem obiektów sportowych  w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  seniorów  na podstawie Karty Seniora –  prawo do 20 % zniżki na indywidualny wynajem obiektów sportowych  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  weteranów na podstawie  Legitymacji Weterana – prawo do  bezpłatnego indywidualnego  korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: z hali sportowej,  siłowni i pływalni.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania tylko z jednego  upustu.

Mapa dojazdu – kliknij tutaj

Stadion miejski

 • Adres: ul. Turystyczna 13
 • Telefon kontaktowy:
 • biuro OSiR  87 428-52-34
 • Boiska trawiaste  do piłki nożnej (płyta główna) o wymiarach  102×68 m z widownią na 585 miejsc
 • Boisko trawiaste do piłki nożnej (płyta treningowa) o wymiarach 100×56 m  z piłkochwytami z widownią na 60 miejsc
 • Skocznia w dal z rozbiegiem żużlowym
 • Rzutnie do dysku i kuli
 • Bieżnia  lekkoatletyczna żużlowa (na prostej 8 torów i na łukach 6 torów)
 • Budynki z zapleczem socjalno-sanitarnym (szatnie, WC, prysznice)