REGULAMIN PORZĄDKOWY LODOWISKA

1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy obsługi OSiR Węgorzewo

2. Lodowisko jest ogólnodostępne i bezpłatne.

3. W dni nauki szkolnej do godziny 15:00 z lodowiska korzystają   tylko uczniowie węgorzewskich szkół pod opieką nauczycieli.

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do: – bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi lodowiska – kulturalnego zachowania się na terenie obiektu – niezwłocznego zawiadomienia pracowników obsługi lodowiska    w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości – jazdy w wyznaczonym kierunku (przeciwnym do wskazówek zegara) – dzieci do lat 10 korzystają z lodowiska pod opieką dorosłych

5. Na taflę lodowiska zabrania się: – wchodzenia w obuwiu bez łyżew, – jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego, – wykonywania skoków, – gwałtownego hamowania, – siadania na bandach lodowiska, – rzucania jakichkolwiek przedmiotów, – trzymania się za ręce w czasie jazdy , – palenia tytoniu, – przebywania w stanie nietrzeźwym, – wprowadzania zwierząt, – wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy,      – wychodzenia poza taflę lodowiska oprócz miejsc wyznaczonych

6. Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu .

7. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa – wchodzą na lód na własną odpowiedzialność.

8. Na tafli  lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas korzystania z niego.

9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, szczególnie dla małych dzieci.

10. Za rzeczy pozostawione na lodowisku zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na lodowisku nie prowadzi się szatni ani depozytu.

11. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na płytę lodowiska zarządzający nie odpowiada.

12. Lodowisko jest czynne w dni powszednie od godziny 15:00 do 20:00, a w soboty i niedziele i ferie w godzinach od 12:00 do 20:00.

Kierownik OSiR Węgorzewo

Godziny otwarcia

 

W okresie organizacji lodowiska sezonowego

poniedziałek – piątek: 15.00:20.00

sobota-niedziela i ferie zimowe: 12.00-20.00

 

Ze względu na panujące warunki pogodowe godziny pracy obiektu mogą ulec zmianie.

Cennik

 

Obiekt ogólnodostępny, bezpłatny.

Koszt wypożyczenia łyżew  dzieci 2zł/godz. i dorośli 4 zł/godz.

Lodowisko sezonowe

  • Adres: ul. Zamkowa 6 (wjazd od strony ul. Kraszewskiego)
  • Telefon kontaktowy:
  • Biuro OSiR – 87 428 52-34
  • Obsługa obiektu – 516-912-987
  • Lodowisko sezonowe  naturalne tworzone na płycie boiska wielofunkcyjnego  o wymiarach 60 x40 m ze sztucznym  oświetleniem
  • Wypożyczalnia łyżew
  • Zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, WC)