OBSZAR WODNY – NIESTRZEŻONY

REGULAMIN:

 1. 1.    Obszar wodny jest terenem ogólnodostępnym, przeznaczonym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, sportowe i kulturalne. Jest terenem niestrzeżonym przez ratowników wodnychKĄPIEL ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
  1. 2.    Osoby przebywające na obszarze wodnym obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

–          zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, znajdujących się tu obiektów lub urządzeń i ich przestrzegania;

–          stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez uprawnione podmioty;

–          dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

–          użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem             i zasadami użycia;

–          bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 1. 3.    Korzystającym z plaży zabrania się:

–          niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na plaży;

–          jazdy po plaży pojazdami mechanicznymi (poza miejscami do tego wyznaczonymi);

–          zanieczyszczania i zaśmiecania terenu obszaru wodnego;

–          wprowadzania na teren obszaru wodnego psów i innych zwierząt;

–          wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych;

–          rozpalania ognisk oraz grillowania poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi;

–          zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom.

Powyższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywających na danym obszarze wodnym, na którym regulamin się znajduje. Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących tu zasad. Gmina/właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z niestosowaniem się do powyższego regulaminu i obowiązujących przepisów.

Sezon kąpielowy w  gminie Węgorzewo, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Węgorzewie trwa: od 23.06.2018 do 31.06.2018, a kąpieliska w gminie Węgorzewo, dozorowane  przez podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego:

–          „Plaża Mamry” nad jez. Mamry;

–          „Kętrzyńska Przystań” nad jez. Mamry.

 

TELEFONY  ALARMOWE:

997 – Policja                                                                       112 – Telefon alarmowy

998 – Straż Pożarna                                              984 – Numer ratunkowy nad wodą na szlaku WJM

999 – Pogotowie Ratunkowe                               601 100 100 – Numer ratunkowy nad wodą

Zarządca Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

Plaża czynna codziennie od świtu do zmierzchu.

Obiekt ogólnodostępny, bezpłatny.

Plaża Miejska w Kalu nad jez. Święcajty

 • Adres: Kal (ok. 3 km centrum Węgorzewa)
 • Telefon kontaktowy:
 • Biuro OSiR – 87 428-52-34
 • Obszar wodny niestrzeżony z pomostem
 • Zaplecze socjalno-sanitarne (przebieralnie, WC)
 • Boisko do  plażowej piłki siatkowej z piłkochwytami
 • Punkt gastronomiczny
 • Wypożyczalnia sprzętu pływającego