Regulamin

Wyznaczonego obszaru wodnego  pn. „Plaża Mamry”

Obiekt znajduje się nad jez. Mamry przy ul. Braci Ejsmontów 8

 

 1. Wyznaczony obszar wodny ma status prawny kąpieliska pn. „Plaża Mamry”
 2. Kąpielisko  jest własnością  Gminy Węgorzewo w administracji  Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Węgorzewie.
 3. Ratownictwo  wykonuje podmiot uprawniony do ratownictwa wodnego – Stołeczne WOPR Warszawa
 4. Obiekt jest ogólnodostępny, otwarty:

Od dnia 27 .06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Codziennie w godz. 10.00-18.00

 1. Ratownictwo wodne  wykonują osoby noszące ubiór  w kolorze czerwonym z emblematami służby ratowniczej i napisem RATOWNIK
 2. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową:

• 2 krótkie gwizdki (0,5 sekundy)  – przekroczenie regulaminu obiektu

• 2 długie gwizdki (1,5-2 sekundy)  – rozpoczęcie i zakończenie dyżuru ratownika

• seria krótkich gwizdków lub seria uderzeń w gong – nakaz natychmiastowego opuszczenia kąpieliska.

 1. Telefony alarmowe:
 2. Kąpielisko  oznakowane jest znakami zakazu, nakazu oraz znakami informacyjnymi, których należy bezwzględnie przestrzegać oraz symbolami informującymi o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku – załącznik nr 1
 3. Flagi na maszcie oznaczają:
 4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu  wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie obiektu oraz kapać się wyłącznie pod nadzorem własnego lub wyznaczonego do tej czynności ratownika. Osoba odpowiedzialną zapewnienie ratownika grupie jest jej opiekun. W wodzie jednocześnie może przebywać max. 15 jednolicie oznakowanych osób.
 6. Zakazuje się wnoszenia  i spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie całego  obiektu.
 7. Zakazuje się kąpieli i przebywania na terenie kąpieliska osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 9. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu i poleceń ratowników wodnych.
 10. Osobom przebywającym na obiekcie zakazuje się:
 • 112 – powiadomienie wypadkowe
 • 601 100 100 – numer  ratunkowy nad wodą
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • +48 87 427 54 05 – Straż Miejska
 • Flaga biała –  kąpiel dozwolona
 • Flaga  czerwona  –  zakaz kąpieli
 • Brak flagi oznacza  brak dyżuru ratowniczego
 1. Wchodzić do wody jeśli na maszcie jest czerwona flaga
 2. Przekraczać stref oznakowanych bojami lub pływakami:
 • boje/pływaki czerwone –dla nieumiejących pływać
 • boje/pływaki żółte –  dla umiejących pływać
 • boje/pływaki białe – brodzik dla dzieci

 

 1. przekraczania linii wyznaczonych bojami/pływakami koloru żółtego
 2. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika
 3. Skakać do wody z mola i pomostów
 4. Niszczyć urządzeń i sprzętu obiektu
 5. Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób
 6. Popychać i wrzucać do wody inne osoby
 7. Leżakować i biegać po pomostach
 8. Zaśmiecać i zanieczyszczać teren obiektu
 9. Wszczynać fałszywych alarmów

 

 1. Zaleca się wzajemną obserwację na terenie obiektu, a w miarę potrzeby udzielanie pierwszej pomocy lub zawiadomienie ratownika.
 2. Kąpiel poza godzinami pracy ratowników  odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5.  Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt  i urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6.  Wnioski, Uwagi i Skargi przyjmuje Kierownik OSiR Węgorzewo w siedzibie Ośrodka przy ul. Turystycznej 13 w Węgorzewie w dni powszednie w godz. 7.30-15.30

Godziny otwarcia

 

Plaża czynna codziennie od świtu do zmierzchu.

 

Kąpielisko strzeżone czynne w terminie ustalonym  Uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzewie określającą sezon  kąpielowy (najczęściej zbieżny z okresem wakacyjnym)  codziennie w godz. 10.00-18.00

Cennik

Obiekt ogólnodostępny, bezpłatny.

Plaża Miejska nad jez. Mamry

 • Adres:  Braci Ejsmontów 8 (ok. 3 km od centrum Węgorzewa)
 • Telefon kontaktowy:
 • Biuro OSiR – 87 428-52-34
 • Kąpielisko strzeżone z pomostami
 • Budynek z zapleczem  socjalno-sanitarnym  (WC, przebieralnie, pomieszczenia ratowników)
 • Samoobsługowa stacja naprawy rowerów
 • Dwa boiska do  plażowej piłki siatkowej z piłkochwytami
 • Molo spacerowe połączone ze ścieżką pieszo-rowerową do centrum miasta
 • Punkty gastronomiczne
 • Wypożyczalnia sprzętu pływającego
 • Tablice ornitologiczne
 • Plenerowy stół do tenisa stołowego
 • Hangar na sprzęt pływający