REGULAMIN
Otwartej Strefy Aktywności

§ 1
1. Otwarta Strefa Aktywności jest obiektem otwartym, ogólnodostępnym i zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
2. Obiekt stanowią urządzenia sportowo- rekreacyjne w tym:
• siłownia zewnętrzna,
• strefa street workout,
• strefa relaksu (stoły plenerowe do gry w szachy, piłkarzyki i tenisa stołowego),
• plac zabaw,
3. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
4. Obiekt czynny jest codziennie od świtu do zmroku.

§ 2
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na obiekcie odpowiada korzystający,
a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 3
Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przyjmowania środków odurzających,
• przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
• jedzenia,
• wprowadzania psów,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
• wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 4
Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 5
Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie oraz regulaminów korzystania z poszczególnych urządzeń.

Obiekt czynny codziennie od świtu do zmierzchu.

Obiekt ogólnodostępny, bezpłatny.

Otwarta Strefa Aktywności

  • Adres: ul. Pionierów 6
  • Telefon kontaktowy:
  • Biuro OSiR – 87 428-52-34
  • Obsługa obiektu – 518-452-678
  • Siłownia zewnętrzna – 6 urządzeń
  • Plac zabaw
  • Strefa relaksu (plenerowe stoły do  gry w szachy, tenisa stołowego, piłkarzyki),
  • Strefa Street Workout