REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU MIEJSKIEGO
IM. JERZEGO ANDRZEJA HELWINGA W WĘGORZEWIE
                                                                                                                         

 1. Teren parku jest własnością Gminy Węgorzewo i służy wypoczynkowi i rekreacji jej mieszkańców oraz gości.
 2. Administratorem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parku jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie (tel. 0 87 428 52 34).
 3. Park jest oświetlony i całodobowo monitorowany.
 4. W parku zabrania się:
 • zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku;
 • spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • niszczenia oraz przestawiania stołów, ławek, koszy na śmieci i innych urządzeń parkowych;
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin٭;
 • deptania trawników, niszczenia nawierzchni boisk sportowych oraz dopuszczenia do ich niszczenia przez zwierzęta;
 • poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem parku, wózków inwalidzkich i pojazdów posiadających zezwolenie);
 • wzniecania ognia na terenie całego parku;
 • zanieczyszczania lub zaśmiecania parku;
 • wchodzenia do fontanny;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 • wprowadzania psów bez smyczy oraz pozostawiania nieczystości i odchodów po zwierzętach;
 • używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą;
 • jeżdżenia rowerami, deskorolkami, hulajnogami itp. w sposób zagrażający bezpieczeństwu użytkowników parku – z zastrzeżeniem pierwszeństwa osób pieszych.
 1. Użytkownicy parku zobowiązani są do:
 • stosowania się do instrukcji użytkowania obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie parku;
 • przeciwdziałaniu łamania niniejszego regulaminu przez innych użytkowników parku;
 • parkowania pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 1. Za uszkodzenie lub zniszczenie parku, urządzeń obiektów, sprzętów itp. będących na wyposażeniu obiektu ponosi odpowiedzialność materialną osoba fizyczna winna spowodowania strat lub organizator imprezy, zajęć itd.
 2. Regulaminy korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdują się bezpośrednio przy tych obiektach.

Korty tenisowe i boiska do plażowej piłki siatkowej

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca  i od 1 września do 30 września

poniedziałek – piątek:  14.00 – 21.00 (do zachodu słońca)

sobota-niedziela:  10.00-20.00  (do zachodu słońca)

W okresie wakacyjnym obowiązuje odrębny harmonogram pracy.

Ze względu na panujące warunki pogodowe godziny pracy obiektu mogą ulec zmianie.

 

Obiekty otwarte (miasteczko ruchu, skatepark, boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna, górka saneczkowa, plac zabaw)

 Obiekty czynne codziennie od świtu do zmierzchu

 

 

 

 

 

 

 

Cennik

 

Obiekt

 

Jednostka Cena brutto (zł)
– boisko do piłki nożnej (bez oświetlenia) 1 godzina 80,00
– boisko do piłki nożnej (z oświetleniem) 1 godzina 120,00
– jeden kort  do tenisa ziemnego (bez oświetlenia) 1 godzina 10,00
– jeden kort  do tenisa ziemnego (z oświetleniem) 1 godzina 15,00
– karnet za kort 10 wejść do 90 minut 100,00
– karnet imienny 10 wejść

 

– dopłata za druga osobę

do 90 minut

 

1 godzina

50,00

 

5,00

– karnet imienny całosezonowy*

-dopłata za druga osobę

90 min.

1 godzina

300,00

5,00

– komplet rakiet (2 szt.) do tenisa ziemnego

 

1 godzina 10,00

 

*Karnety całosezonowe max. 2 jednostki dziennie w dni nauki szkolnej i 2 jednostki dziennie w dni wolne od nauki.

 

 1. Dzieci i młodzież do lat 18 ze szkół dziennych z terenu Gminy Węgorzewo za okazaniem legitymacji szkolnej – bezpłatnie przy niezajętych kortach.  Powyższe nie dotyczy szkół tenisa za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez jednostki Gminy Węgorzewo.
 2. Osoba dorosła grająca z dziećmi lub młodzieżą do lat 18 z terenu Gminy Węgorzewo wnosi opłatę  (5 zł za godzinę lub wg karnetu).
 3. Osoby posiadające karnety całosezonowe – możliwość stałej rezerwacji 2 razy w tygodniu w tym raz  w dni  powszednie i raz w sobotę lub niedzielę)
 4. Nie stawienie się na zarezerwowany kort bez wcześniejszego uprzedzenia (min. 3 godz. przed godz. rezerwacji) skutkuje wykreśleniem stałej rezerwacji dla danej osoby w tym terminie.

 

Obiekty są bezpłatne dla:

 1. a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,
 3. c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
 4. d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą.

 

Zniżki

 1. Na obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe, wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla :

–   zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (pod opieką opiekuna) do lat 18, niezrzeszonych w klubach i innych organizacjach,  poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat

–    zorganizowanych grup emerytów i rencistów (min. 60% emerytów lub rencistów),

–    zorganizowanych grup niepełnosprawnych (min. 60% niepełnosprawnych, dla grup niewidomych min. 50% niewidomych).

 1. Na podstawie obwiązujących aktów prawnych oraz zawartych porozumień wprowadza się upusty w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych  dla:

–  posiadaczy Karty Dużej Rodziny – prawo do 20 % zniżki na wynajem obiektów sportowych  w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  seniorów  na podstawie Karty Seniora –  prawo do 20 % zniżki na indywidualny wynajem obiektów sportowych  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  weteranów na podstawie  Legitymacji Weterana – prawo do  bezpłatnego indywidualnego  korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: z hali sportowej,  siłowni i pływalni.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania tylko z jednego  upustu.

Kompleks Sportowy w Parku Miejskim im. J. A. Helwinga

 • Adres: Park Miejski im. J. A. Helwinga przy ul. Gen. J. Bema i ul. Zamkowej
 • Telefon kontaktowy:
 • Biuro OSiR – 87 428 52-34
 • Obsługa obiektu – 516 912 987
 • Boisko  trawiaste  do piłki nożnej o wymiarach  100×60 m z piłkochwytami i sztucznym oświetleniem
 • Rowerodrom (miasteczko ruchu)
 • Dwa boiska do  plażowej piłki siatkowej z piłkochwytami
 • Skatepark – 11 urządzeń
 • Dwa korty do tenisa ziemnego o nawierzchni z mączki ceglanej  i sztucznym oświetleniem
 • Plac zabaw
 • Siłownia zewnętrzna – 15 urządzeń
 • Sezonowa górka saneczkowa