REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie
w Węgorzewie w okresie roku szkolnego poniedziałek – piątek:
godz. 8.00 – 14.30

b) boiska są dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek godz. 15.00 – 22.00
sobota godz. 12.00 – 20.00
niedziela godz. 12.00 – 20.00.

W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii i przerw świątecznych, obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.
Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
Instruktor sportu może od korzystających z boisk zażądać okazania dokumentu tożsamości.
Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu organizacji imprez sportowych.
Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się tzw. szutrówki oraz obuwie typu halowego).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:
używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
spożywania jedzenia na placach do gier,
zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
przeszkadzania w zajęciach lub grze,
zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
wprowadzania zwierząt,
korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który
w zależności od sytuacji może:
nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
nakazać opuszczenie terenu boisk.
Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

Kierownik
OSiR Węgorzewo

Godziny otwarcia

 

W okresie od 1 kwietnia do 31 października

poniedziałek– piątek: 14:00 – 22:00

sobota – niedziela:  12:00 – 20:00

 

W okresie od 1 listopada do  30 listopada

poniedziałek – piątek: 14:00 – 20:00

sobota – niedziela: 10:00 – 18:00

 

W okresie od 1 grudnia do  28-29 lutego

poniedziałek – piątek: 14:00 – 18:00

sobota – niedziela: 10:00 – 16.:00

 

W okresie do 1marca do 31 marca

poniedziałek – piątek 14:00 – 20:00

sobota – niedziela 10:00 – 18:00

 

Ze względu na panujące warunki pogodowe godziny pracy obiektu mogą ulec zmianie.

Obiekt ogólnodostępny, bezpłatny.

Kompleks Sportowy Orlik 2012

  • Adres: ul. Pionierów 6
  • Telefon kontaktowy:
  • Biuro OSiR – 87 428-52-34
  • Obsługa obiektu – 518-452-678
  • Boisko piłkarskie ze sztuczną trawą o wymiarach 62×30 m z widownią  na 60 miejsc i sztucznym oświetleniem
  • Boisko  wielofunkcyjne poliuretanowe o wymiarach 32×18 m i sztucznym oświetleniem
  • Budynek z zapleczem socjalno – sanitarnym  (szatnie, WC)