Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy trenera środowiskowego na boiskach „Orlik 2012”.

Przewidywane jest zatrudnienie jednej lub dwóch osób na podstawie umowy zlecenie. Godziny otwarcia boiska „Orlik 2012” przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie od poniedziałku do piątku 15.00-21.00, sobota-niedziela 12.00-20.00.
1. Wymagania :
a/ kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego lub
b/ kwalifikacje trenera bądź instruktora sportu i co najmniej średnie wykształcenie.

2. Zakres wykonywanych zadań na w/w stanowisku obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach „Orlik 2012”,
 2. nadzorowanie dzieci i młodzieży korzystającej z boisk,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających,
 4. organizacja i przeprowadzanie imprez dla osób korzystających z obiektu,
 5. prowadzenie wymaganej dokumentacji: dzienników, rejestru użytkowników obiektów, przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych na obiektach,
 6. inicjowanie i prowadzenie sportowych akcji promocyjnych, w tym specjalnie skierowanych do Animatorów na Orliku,
 7. pozyskiwanie partnerów oraz sponsorów wspomagających działania prowadzone na Orliku,
 8. zapewnienie prawidłowego przygotowania obiektu do planowanych zajęć
  i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 9. szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy.

3. Wymagane dokumenty:
a/ życiorys zawodowy (CV),
b/ dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebyte szkolenia,
c/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
d/ oświadczenie o niekaralności i o braku wpisu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13 11-600 Węgorzewo
 z dopiskiem „Nabór na stanowisko trenera środowiskowego” w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support