REGULAMIN

VI EDYCJA LETNIEGO GRAND PRIX W PIŁCE NOŻNEJ

 

I.  Cel:

1.      Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Gminy Węgorzewo i gmin ościennych.

2.      Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

II.          Organizator:

1.        Organizatorami Grand Prix są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie i  LKS Amators Pozezdrze.

 

III.            Termin i miejsce:

1.      Rozgrywki będą się odbywały na boiskach trawiastych.

2.      Odbędą się trzy turnieje.

3.      Pierwszy turniej odbędzie się 11.07.2020 roku na boisku w Więckach (Gmina Budry).

4.      Drugi  08.08.2020 roku  na terenie Gminy Pozezdrze.

5.      Trzeci  29.08.2020 roku  w Węgorzewie (boisko boczne stadionu miejskiego w Węgorzewie,  według terminarza.

 

IV.            Uczestnictwo:

W Grand Prix mogą grać piłkarze:

 

1.      Amatorzy nie zrzeszeni.

2.      Zrzeszeni w klubach –  2 zawodników pełnoletnich w drużynie.

3.      Urodzeni w 2001 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od B klasy i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 01 stycznia 2020 roku.

4.      Urodzeni w 2002 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

5.      Drużyna zgłoszona do Grand Prix musi liczyć minimum 8 zawodników , maksymalnie 15.

6.       Zawodników można dopisywać  do momentu rozpoczęcia trzeciego turnieju.

7.      Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

8.      Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami  oraz :

a)     Zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

b)     Zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Grand Prix.

c)      Warunkiem uczestnictwa drużyny w każdym turnieju  jest wpłata wpisowego w wysokości 100,00 zł od drużyny.

d)     Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe LKS Amators Pozezdrze nr 69 9348 0000 0550 0390 2000 0010 (z dopiskiem: Nazwa drużyny wpłacającej oraz należy podać nr Turnieju Grand Prix) lub osobiście w siedzibie OSiR-u w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13.

e)     Wpłacenie wpisowego nie podlega zwrotowi.

 

V.            System rozgrywek:

 

1.      W VI edycji Wakacyjnej Grand Prix rozgrywki odbywać się będą systemem turniejowym. w następujących terminach: 11.07.2020r.; 08.08.2020r. i 29.08.2020r.

2.      Na Grand Prix składają się pojedyncze turnieje, po rozegraniu których przyznaje się drużynom punkty według zajętych miejsc w każdym z nich.

3.      Sposób przyznawania punktów:

a)     I miejsce – 20 punktów

b)     II miejsce – 18 punktów

c)      III miejsce – 16 punktów

d)     IV miejsce – 14 punktów

e)     V miejsce – 12 punktów

f)       VI miejsce – 10 punktów

g)     VII miejsce – 8 punktów

h)     VIII miejsce – 6 punktów

4.      kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma zdobytych punktów za miejsca w poszczególnych turniejach a przy tej samej liczbie punktów miejsce zajęte w turnieju finałowym (ostatnim).

5.      Przed rozpoczęciem  pierwszego turnieju kapitanowie drużyn rozlosują drużyny do grup.

6.      W kolejnych turniejach przydział do grup będzie następował następująco. Drużyna z sumą najwięcej zdobytych pkt. otrzyma przydział do Grupy „A1” wg schematu:

a)            1 miejsce w pkt.        – A1

b)           2 miejsce w pkt.        – B1

c)            3 miejsce w pkt.        – B2

d)           4 miejsce w pkt.        – A2

e)            5 miejsce w pkt.        – A3

f)             6 miejsce w pkt.        – B3

g)            7 miejsce w pkt.        – A4

h)           8 miejsce w pkt.        – B4

 

7.      W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższe miejsce w ostatnim rozegranym turnieju.

8.      System rozgrywania każdego z turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.

9.      Maksymalnie w każdym turnieju  może wystąpić 8 drużyn.

10.  Przy 8 zgłoszonych drużynach zawody rozgrywa się w dwóch grupach każdy z każdym po czym o ostateczne miejsca w turnieju rozgrywa się mecze w następujący sposób:

a)     Drużyny będą podzielone na dwie grupy: „A” i „B”.  W grupach mecze będą rozgrywane „każdy z każdym” .

b)     Drużyny które zajmą w grupach dwa pierwsze miejsca, rozegrają mecze półfinałowe. Pierwsza drużyna z grupy „A” z drugą grupy „B” oraz pierwsza z grupy „B” z drugą grupy „A”.

c)       Zwycięzcy meczy półfinałowych rozegrają mecz o pierwsze miejsce. Przegrani półfinałów rozegrają mecz o III miejsce.

d)      Drużyny, które w grupach zajmą trzecie miejsca rozegrają mecz o V miejsce.

e)     Drużyny, które w grupach zajmą czwarte miejsca rozegrają mecz o VII miejsce.

f)       Każdy mecz będzie trwał 2 połowy po  10 minut.

11.  Przy 5 i mniej drużynach turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym czas gry uzależniony od liczby drużyn.

12.  Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1,za porażkę 0.

13.  W meczach o miejsca w przypadku remisu decydować będą rzuty karne po 3 każdy na przemian wykonywane z 10 metrów.

14.  Kolejności miejsc w grupie eliminacyjnej lub turnieju (mniej drużyn niż 6) decydują:

a)     ilość uzyskanych punktów.

b)     w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa zespoły, decyduje wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi zespołami.

c)      jeżeli ilość punktów i różnica bramek będzie równa w spotkaniach bezpośrednich zainteresowanych drużyn decydują:

·         różnica bramek w całym turnieju.

·         większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju.

·         jeżeli po rozpatrzeniu wszystkich w/w punktów nie można ustalić kolejności zespołów, zainteresowane zespoły strzelają rzuty karne po 3 każdy na przemian.

a)     w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy lub więcej zespołów będzie miała zastosowanie mała tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami, decydują:

·         różnica bramek.

·          większa ilość strzelonych bramek.

·         jeżeli ilość punktów, różnica i ilość strzelonych bramek będzie równa w spotkaniach bezpośrednich zainteresowanych drużyn decydują:

Ø  różnica bramek w całym turnieju.

Ø  większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju.

Ø  jeżeli po rozpatrzeniu wszystkich w/w punktów nie można ustalić kolejności zespołów   decyduje  „ losowanie”.

 

VI.            Przepisy gry:

1.      Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami PZPN.

2.      Na boisku przebywać może maksymalnie 5 zawodników plus bramkarz (minimum 3 zawodników plus bramkarz).

3.      Zmiany tzw. hokejowe, tylko i wyłącznie w tzw. strefie zmian (jeśli zmiana  zostanie dokonana w innym miejscu sędzia może ukarać drużynę wykluczeniem zawodnika zmieniającego się(wchodzącego)na czas 1 minuty.

4.      Obowiązkiem kapitana zespołu jest zgłaszanie sędziemu po każdej zdobytej przez Jego zespół bramce. W ostateczności uzupełnić statystyki można tuż po meczu.

5.      Auty wznawiane będą  nogą. Czas na wznowienie gry to cztery sekundy.

6.      Za wstawienie do gry :

a)     zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji orzeka się walkower.

b)      zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower.

 

 

 

 

VII.            Sankcje i wymiary kar:

 

1.      W rozgrywkach Grand Prix w piłce nożnej obowiązują kary ustalone przez Organizatora.

2.      Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Usunięciem z boiska na 1 minutę po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary), drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika na którego została nałożona kara czasowa.

3.      Pokazanie 3 żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w jednym turnieju  powoduje automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu. Żółte kartki nie są sumowane do następnego turnieju. Ewentualne kary przechodzą na następny turniej.

4.      Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład. Uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę.

5.      Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę nie może wystąpić w dwóch następnych meczach.

6.      Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w akcji ratunkowej (faul taktyczny, dotknięcie piłki poza polem karnym przez bramkarza, etc.) to zawodnik odsunięty jest od gry w 1 meczu.

7.      Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach, zgodnie z punktem „3″.

8.      Organizator może określić dłuższą karę w przypadku niesportowego zachowania lub brutalnego, złośliwego faulu.

9.      Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu i pauzuje dwa następne spotkania.

10.Zawodnicy uczestniczący w VI edycji Letniego Grand Prix przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą zostać ukarani kartkami.

11.  Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

 

VIII.            Nagrody :

 

1.      Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, zawodnicy trzech najlepszych drużyn   pamiątkowe medale.

2.      Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek  otrzymuje – statuetkę   ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

3.       Indywidualnie ,,najlepszy asystent” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę asyst zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł najlepszego asystenta przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

4.      Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

5.       Indywidualnie ,,najlepszy obrońca” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

6.       Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Grant Prix (MVP ) który otrzyma statuetkę.

7.       W pierwszych dwóch  turniejach najlepsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe pucharki oraz zostanie uhonorowany najlepszy zawodnik.

 

  IX.            Postanowienia końcowe:

 

1.      W ramach wpisowego do Grand Prix Organizatorzy zapewniają :

a)     przygotowane boiska trawiaste o wymiarach 54 x 28 m z bramkami 5 x 2 m.

b)     obsadę sędziowską.

c)      nagrody.

d)     piłki do rozgrywania spotkań.

e)     wodę mineralną (zgrzewka dla każdej drużyny w każdym turnieju).

2.      Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

4.      Wszyscy uczestnicy  rozgrywek  Grand Prix w piłce nożnej zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

5.      Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjęcie tego faktu do wiadomości piłkarze potwierdzają podpisem na oświadczeniu.

6.      Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.

7.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, dlatego odzież i sprzęt należy pozostawiać pod nadzorem.

8.      Z niniejszym regulaminem kapitan powinien zapoznać wszystkich zawodników swojego zespołu.

9.      W celu ewentualnej weryfikacji zawodnicy powinni posiadać na każdym meczu dokument tożsamości ze zdjęciem.

10.  Obowiązujące obuwie:   „halówki”, „szutrówki”, „lanki”, zabronione granie w korkach „wkrętach”.

11.  Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.

12.  Każdy uczestnik Letniego Grant Prix w  Piłce Nożnej deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy turnieju organizowanego przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

 

X.            SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

XI.              Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo.

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

5.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.

 

 

Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

 

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

 

Węgorzewo, 11 lipiec 2020 roku                                                       Organizatorzy

 

Oświadczenie zawodnika – kliknij tutaj!

Lista zawodników zgłoszonych do turnieju – kliknij tutaj!

 

Borkowina wygrywa I Turniej Letniego Grand Prix
11 lipca 2020 roku na boisku trawiastym w Więckach został rozegrany I Turniej Letniego Grand Prix Piłki Nożnej. W rozgrywkach uczestniczyło 6 drużyn. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”.

 

Wyniki:

 

Four Fun – Żubr Budry 1:1
Bramki: Wysocki Damian // samobójcza

 

Borkowina – Perełki 1:1
Bramki: Okonkowski Karol // Pik Mateusz

 

Fire Fighters – X-Yachts Gołdap 2:3
Bramki: Żebrowski Piotr i Denes Krystian // Dyniszuk Mateusz x 2 i Nowak Michał

 

Four Fun – Borkowina 0:3
Bramki: Zienda Radosław x 3

 

Perełki – X-Yachts Gołdap 0:2
Bramki: Nowak Michał x 2

 

Żubr Budry – Fire Fighters 4:0
Bramki: Ostrowski Dawid; Mnich Rafał; Czura Cezary i Narewski Dawid

 

X-Yachts Gołdap – Borkowina 0:2
Bramki: Okonkowski Karol i Jedut Paweł

 

Perełki – Żubr Budry 1:0
Bramka: Czatrowski Piotr

 

Four Fun – Fire Fighters 2:1
Bramki: Wysocki Damian x 2 // Żebrowski Piotr

 

Żubr Budry – Borkowina 0:1
Bramka: Okonkowski Karol

Żółta kartka: Podziewski Karol (Borkowina)

 

Fire Fighters – Perełki 1:2
Bramki: Żebrowski Piotr // Czatrowski Piotr x 2

 

Four Fun – X-Yachts Gołdap 2:1
Bramki: Wojtczuk Damian i Balcerzak Konrad // Nowak Michał

 

Fire Fighters – Borkowina 2:6
Bramki: Żebrowski Piotr i Denes Łukasz // Zienda Radosław x 3; Nowak Łukasz; Kiarszys Kacper i Okonkowski Karol

Żółta kartka: Matejko Marcin (Fire)

 

Four Fun – Perełki 1:1
Bramki: Wysocki Damian // Klimko Przemysław

 

Żubr Budry – X-Yachts Gołdap 0:1
Bramk: Nowak Michał

Żółte kartki: Czura Cezary (Żubr) // Puza Daniel (X-Yachts)

 

Tabela końcowa I Turnieju:

1 miejsce:  Borkowina  13 pkt. bramki 13-3

2 miejsce: X-Yachts Gołdap 9 pkt. bramki 7-6

3 miejsce: Perełki 8 pkt. bramki 5-5

4 miejsce: Four Fun 8 pkt. bramki 6-7

5 miejsce: Żubr Budry 4 pkt. bramki 5-4

6 miejsce: Fire Fighters 0 pkt. bramki 6-17

Wyróżnienie indywidualne – najlepszy zawodnik turnieju – Nowak Łukasz (Borkowina)

 

Klasyfikacja strzelców po I Turnieju:

6 bramek – Zienda Radosław (Borkowina)

5 bramek – Nowak Michał (X-Yachts Gołdap); Wysocki Damian (Four Fun)

4 bramki – Okonkowski Karol (Borkowina) i Żebrowski Piotr (Fire Fighters)

3 bramki – Czatrowski Piotr (Perełki)

2 bramki – Dyniszuk Mateusz (X-Yachts Gołdap) i Denes Krystian (Fire Fighters)

 

Punktacja po I Turnieju cyklu Letniego Grand Prix
1 miejsce: Borkowina 20 pkt.

2 miejsce: X-Yachts Gołdap 18 pkt.

3 miejsce: Perełki 16 pkt.

4 miejsce: Four Fun 14 pkt.

5 miejsce: Żubr Budry 12 pkt.

6 miejsce: Fire Fighters 10 pkt.

 

 

DrużynaI Turniej
11.07.2020
Więcki
II Turniej
08.08.2020
Pozezdrze
III Turniej
22.08.2020
Węgorzewo
Razem
1. Borkowina20 pkt.20 pkt.
2. X-Yacht Gołdap18 pkt.18 pkt.
3. Perełki16 pkt.16 pkt.
4. Four Fun14 pkt.14 pkt.
5. Żubr Budry12 pkt.12 pkt.
6. Fire Fighters10 pkt.10 pkt.

 

BORKOWINA

Zienda Radosław – 6;

Okonkowski Karol – 4;

Jedut Paweł – 1;

Nowak Łukasz – 1;

Kiarszys Kacper – 1;

 

X-YACHTS GOŁDAP

Nowak Michał – 5;

Dyniszuk Mateusz – 2;

 

PEREŁKI

Czatrowski Piotr – 3;

Pik Mateusz – 1;

Klimko Przemysław – 1;

 

FOUR FUN

Wysocki Damian – 4;

Wojtczuk Damian – 1;

Balcerzak Konrad – 1;

 

ŻUBR BUDRY

Narewski Dawid – 1;

Czura Cezary – 1;

Mnich Rafał – 1;

Ostrowski Dawid – 1;

Bramka samobójcza – 1;

 

FIRE FIGHTERS

Żebrowski Piotr – 4;

Denes Krystian – 2;

 

 

1 edycja została rozegrana w 2015 roku. Mistrzem została ekipa ze Srokowa, II miejsce – Żubr Budry i III miejsce Sami Swoi. Najlepszy zawodnik: Klisz Dawid. Najlepszy strzelec: Dwulat Marcin i najlepszy bramkarz: Flis Tomasz.

 

2 edycja została rozegrana w 2016 roku. 

 

3 edycja została rozegrana w 2017 roku. Mistrzem została drużyna: Sami Swoi, II miejsce – Srokowo i III miejsce – Four Fun. Najlepszy zawodnik: Drozd Łukasz. Najlepszy strzelec: Pawlik Piotr. Najlepszy bramkarz: Hołoweńko Andrzej. Najlepszy pomocnik: Putkowski Jakub i najlepszy obrońca: Sęktas Karol.

 

4 edycja została rozegrana w 2018 roku. Mistrzem została drużyna: Sami Swoi, II miejsce – Four Fun i III miejsce – Perełki. Najlepszy zawodnik: Ordowski Damian. Najlepszy strzelec: Czotrowski Piotr. Najlepszy bramkarz: Klisko Maciej. Najlepszy pomocnik: Wysocki Damian.

 

5 edycja została rozegrana w 2019 roku. Mistrzem została ekipa: Perełek, II miejsce – Amators Pozezdrze i III miejsce – Sami Swoi. Najlepszy zawodnik: Klimko Przemysław. Najlepszy strzelec: Drozd Łukasz. Najlepszy bramkarz: Kumor Andrzej. Najlepszy pomocnik: Zienda Radosław. Najlepszy obrońca: Beresławiec Andreii.

 

 

VI edycja rozgrywek składa się z trzech turniejów rozgrywanych na boiskach trawiastych w Powiecie Węgorzewskim. Pierwszy turniej zostanie rozegrany – 11 lipca 2020 w Więckach (Gmina Budry). Drugi – 8 sierpnia 2020 w Pozezdrzu (Gmina Pozezdrze). Trzeci (ostatni) – 29 sierpnia 2020 na stadionie miejskim w Węgorzewie. Mistrzem Letniego Grand Prix zostanie drużyna, która w trzech turniejach zdobędzie najwięcej punktów. Każdy turniej jest punktowany następująco: za 1 miejsce – 20 pkt; za 2 – 18 pkt.; za 3 – 16 pkt.; za 4 – 14 pkt.; za 5 – 12 pkt.; za 6 – 10 pkt.; za 7 – 8 pkt. i za 8 – 6 pkt.