Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz i Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski zapraszają sportowców, działaczy sportowych, pasjonatów sportu do zgłaszania kandydatów do konkursu Mistrz Sportu 2021.

W załączeniu do niniejszego zaproszenia regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszenia, który należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie osobiście, e-mailem lub pocztą tradycyjną, do 14 stycznia 2022 roku.

Proszę nie zapomnieć o dołączeniu zdjęć, które docelowo zostaną wykorzystane do prezentacji multimedialnej. Po tym terminie komisja konkursowa powołana przez organizatorów rozpatrzy złożone wnioski.

Osoba do kontaktu:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych
tel. 663 745 828 lub 734 437 135
e-mail: promocja@powiatwegorzewski.pl

Załączniki: