Boccia – jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich (nie posiada swojego odpowiednika w programie olimpijskim). Jest to dyscyplina sportowa posiadająca wybitne walory rehabilitacyjno-sportowe oraz integracyjne (razem mogą grać osoby niepełnosprawne fizycznie z osobami pełnosprawnymi). Jest dyscypliną uniwersalną. Bez podziału na płeć, może ją uprawiać każdy: dziecko, dorosły, „senior” oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji).
 Boccia oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, to także daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Uczestnicy tego typu gry nie są w żaden sposób ograniczeni wiekowo czy sprawnościowo, gdyż Boccia posiada wiele rozwiązań taktycznych.
Boccia posiada wiele walorów rehabilitacyjnych, choćby podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne, rozwijanie umiejętności rzucania, kopania i chwytania), doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Niebagatelne są korzyści w sferze psychicznej, takie jak wyzwalanie pozytywnych emocji (zwycięstwo, sukces, radość), nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem (podczas zawodów) oraz z porażką (przegrana), zwiększanie koncentracji na wykonywanym zadaniu.
 Boccia kształtuje też umiejętności społeczne – współdziałanie w zespole, pełnienie ról, branie odpowiedzialności za zespół, kształtowanie właściwych relacji społecznych itp.
Zasady dyscypliny sportowej BOCCIA.
Zasady tej gry są bardzo proste. Celem tej gry jest wrzucenie na boisko bili (kuli) białej, a w dalszej kolejności umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej liczby bil tego samego koloru (czerwone lub niebieskie). Zawodnik, który rozpoczyna grę wyrzuca na boisko bilę o kolorze białym i dorzuca swoją bilę, aby znalazła się jak najbliżej białej. Następnie zagrywa przeciwnik. Potem rzut należy do zawodnika tej drużyny, której bila leży dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej. Bardzo ważnym jest, że zawodnicy rzucając bile mają możliwość przesuwania znajdujących się w grze bili lub rozbijania układów bil już ustawionych. Jednocześnie starają się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy bili białej.  Ostatecznie po wyrzuceniu na boisko gry wszystkich bil kończy się runda, a sędzia wówczas ogłasza wynik, na który składa się suma ilości bil jednego koloru, będących jak najbliżej białej. Mecz kończy się po rozegraniu 4 lub 6-ciu rund i ogłoszeniem wyniku.
Cechy, które wyróżniają tą dyscyplinę sportową:
Uczestnicy tej gry mogą brać w niej udział albo w pozycji stojącej albo siedzącej (wózek, krzesło).
Rodzaje rozgrywek: indywidualnie; w parach i drużynowo(3 osoby).
Możliwy jest udział asystenta, który umożliwi grę zawodnikom potrzebującym pomocy.
Rzut bili na plac gry odbywa się albo poprzez rzucenie, kopnięcie lub rzut przy pomocy sprzętu wspomagającego.
Każda strona ma przyznany odpowiedni limit czasu, aby rozegrać każdą rundę.
Atmosfera gry przypomina tą, jaka panuje podczas gry w tenisa. Publiczność jest bardzo mile widziana, jednakże widzowie, a także zawodnicy, którzy nie biorą udziału w grze muszą zachować ciszę w momencie, w którym zawodnik wykonuje rzut bilą.
Boisko do gry regulaminowo ma wymiary 12,5 m x 6m. Jego powierzchnia powinna być płaska, czysta oraz gładka.

 

Bille do gry:

Boisko do gry:

REGULAMIN
V WIOSENNEGO INTEGRACYJNEJNEGO TURNIEJU BOCCIA

 

I. ORGANIZATOR:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie,
2. LKS Amators Pozezdrze.

 

II. CEL:
1. Popularyzacja gry Boccia jako formy aktywności ruchowej.
2. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

 

III. PARTNER:
1. Gmina Węgorzewo.

 

IV. PATRONAT:
1. Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa

 

V. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU:
1. Turniej zostanie rozegrany 16 kwietnia 2023r (w niedziele) w godzinach 9:00 – 15:00 Hali Miejskiej OSiR ul. Pionierów 6, 11-610 Węgorzewo
a) 8:00 – 9:15 przyjazd drużyn, weryfikacja list zgłoszeniowych i podpisanie oświadczeń zawodniczek/ów i opiekunów/trenerów w uczestnictwie w zawodach,
b) 9:30 otwarcie turnieju,
c) 9:45 – 12:30 mecze eliminacyjne,
d) 12:30 – 13:00 gorący posiłek,
e) 13:00 – 14:30 mecze finałowe,
f) 14:30 – 15:00 zakończenie turnieju.
2. Turniej zostanie rozegrany według terminarza.

 

VI. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
1. Zgłoszenia ekip należy dokonać poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 07 kwietnia 2023 na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl .
2. Opiekunowie zgłoszonych ekip mają potwierdzić, zweryfikować poprawność swoich zgłoszeń przed samymi zawodami w dniu 16.04.2023 od godz. 8:00 w biurze sędziego głównego w Hali OSiR-u w Węgorzewie. W razie pytań prosimy dzwonić: 604-727-779 Zdzisław Brzozowski.

 

VII. WPISOWE:
1. 10,00 zł od zawodnika dorosłego (zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny).
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia zwolnieni z opłaty startowej.
3. Wpisowe można wpłacić:
a) w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie: ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:
85 1020 4753 0000 0102 0006 0350
z dopiskiem „ V Wiosenny Integracyjny Turniej Boccia – nazwa reprezentacji lub imię i nazwisko”,
b) lub w dniu zawodów u Organizatora.

 

VIII. NAGRODY:
1. Indywidualnie uczestnicy otrzymują: statuetki/pucharki za miejsca od 1 – 4.
2. Drużynowo i w parach ekipy otrzymują: statuetki/pucharki za miejsca 1 – 6.
3. Dodatkowo zostanie uhonorowana w każdej kategorii: drużyna, para, zawodnik i zawodniczka – najlepsza/y Węgorzewianka/nin.
4. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

 

IX. UCZESTNICTWO
1. Turniej jest otwarty.
2. W rozgrywkach mogą brać udział:
a) dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy i osoby niepełnosprawne (nie ma ograniczeń wiekowych i sprawnościowych).
b) członkowie klubów, organizacji, stowarzyszeń i innych struktur działających na rzecz: osób z niepełnosprawnością ruchową oraz skupiających seniorów lub inne organizacje zaproszone pisemnie przez organizatora.
3. Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
a) Indywidualne (1 osoba) – mecze (2 – 4 rundy); max. 16 osób.
• Mężczyźni – 8,
• Kobiety – 8,
b) W parach (2 osoby) – mecze 4 rundy; max. 12 par. Rozgrywki tylko dla dzieci i młodzieży do 18 lat.
c) Drużynowo (3 osoby) – mecze 4-6 rund); max. 16 drużyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości zgłoszeń.
5. W rozgrywkach indywidualnych oddzielnie grają: mężczyźni i kobiety.
6. Uczestnicy turnieju swoje mecze mogą grać w pozycji dowolnej: (stać, siedzieć, klęczeć i itp.), decyduje o tym sam/a zawodnik/czka. Nie mogą w trakcie rzutu bilą przekroczyć linii pola rzutu.
7. Organizator zapewnia bille. Uczestnicy będą mogli grać swoimi bilami. Mecze finałowe mogą być rozgrywane bilami z certyfikatem BISFed-u (bile licencjonowane).
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozgrywek do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
9. Zawodniczki/cy niepełnoletnie/i muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych dostarczenie listy uczestniczek podpisanej przez dyrektora szkoły lub trenera).

 

VI. PRZEPISY GRY i ZASADY
W czasie gry obowiązują przepisy BISFed 2021-2024 – v.2.0 z następującymi wyjątkami:
1. Na początku w każdej kategorii zostaną rozegrane mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym” w grupach, po 4 zawodników/zawodniczek, par lub drużyn. Następnie zostaną rozegrane mecze finałowe.
2. Mecze będą trwać: 6, 4 lub 2 rundy. W przypadku remisu nie ma dogrywki. W każdej rundzie drużyny zdobywają małe punkty, które są sumowane po rozegraniu wszystkich rund /endów/. Wynik małych punktów decyduje: o wygranej, remisie i przegranej.
3. Punktacja:
a) za wygranie meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. duże,
b) mecz zakończony remisem – obie drużyny otrzymują po 2 pkt. duże,
c) przegrany mecz – drużyna otrzymuje 1 pkt. duży,
d) za walkower (nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz) – drużyna otrzymuje – 0 pkt. dużych.
4. O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
a) jak największa ilość zdobytych dużych pkt.
b) w przypadku równej ilości dużych punktów, decyduje – lepsza różnica w małych punktach.
c) w przypadku równej ilości dużych punktów i takiej samej różnicy w małych punktach, decyduje – większa ilość zdobytych małych punktów.
d) w przypadku równej ilości dużych punktów, takiej samej różnicy w małych punktach i ilości zdobytych małych punktów, decyduje – mniejsza ilość straconych małych punktów.
e) w przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje – wynik bezpośrednich spotkań.
f) W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje dogrywka pomiędzy tymi drużynami.
5. W meczach o miejscach decyduje wynik końcowy meczu. W przypadku remisu, następuje dogrywka (jack jest ustawiany na krzyżu, losowanie która drużyna rozpocznie pierwszy rzut. W przypadku dalszego remisu, następuje kolejna dogrywka).
6. Mecze prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.
7. Zawodnicy/czki mogą być karani żółtymi i czerwonymi kartkami.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA
Decyzje sędziów są ostateczne i nie od nich odwołania.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe w celu wejścia na salę gimnastyczna.
2. W pomieszczeniu nr 6 na przeciwko wejścia do Sali głównej Hali Miejskiej będzie wystawiony stolik „kawowy”. Uczestnicy turnieju będą mogli poczęstować się: gorącym napojem (kawa, herbata.
3. Organizator zapewnia szatnie na przebranie się uczestników oraz W-C.
4. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
5. Drużyna, Para i zawodnicy/czki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
6. Zawodnicy/czki biorące udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
7. Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera).
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
9. Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa: sędzia główny i organizatorzy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Sędzia główny i organizator:
a) Zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek,
b) Czuwa nad poprawnością przebiegu turnieju,
c) Rozstrzyga sprawy sporne,
d) Podejmuje ostateczne decyzje w kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZAWDOÓW SPORTOWYCH PN.
„V Wiosenny Integracyjny Turniej Boccia”

Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:

 

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: osir@wegorzewo.pl lub telefonując pod numer: (87) 428 52 34.

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych pn. „V Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Badmintonie” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

5. Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.

 

8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; – prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

 

Organizator:
OSiR Węgorzewo, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 428 52 34, email osir@wegorzewo.pl
OSiR Węgorzewo

 

 

Karta zgłoszeniowa w formie pliku PDF pod linkiem: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2023/03/KARTA-ZGLOSZENIOWA.pdf

Oświadczenie uczestnika w formie pliku PDF pod linkiem: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2023/03/Oswiadczenie-uczestnika.pdf

Klauzula informacyjna RODO w formie pliku PDF pod linkiem: https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2023/03/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf

 

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
1. Zgłoszenia ekip należy dokonać poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 07 kwietnia 2023 na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl .
2. Opiekunowie zgłoszonych ekip mają potwierdzić, zweryfikować poprawność swoich zgłoszeń przed samymi zawodami w dniu 16.04.2023 od godz. 8:00 w biurze sędziego głównego w Hali OSiR-u w Węgorzewie. W razie pytań prosimy dzwonić: 604-727-779 Zdzisław Brzozowski.

 

Drużyny:

 

1.NIKE Bydgoszcz
2. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie
3. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ Olecko
4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku
5. Szerszenie
6. Dlaczego Nie – Gdynia
7. Amators

8. Harsz
9. Stręgiel
10. Grupa Lecka
11. Bakałarz Ełk
12. UTW Ełk
13. UTW Węgorzewo
14. Seniorki Węgorzewo
15. UTW Giżycko
16. ŚDS Ryn

 

Pary:

1. Osy
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku
3. Kominki
4. Dlaczego Nie – Gdynia

5. Amators
6. Stręgiel
7. SOSW Węgorzewo
8. MOS Giżycko II

 

Indywidualnie:

Kobiety –

1. Milewska Agnieszka – WTZ Olecko
2. Ferenc Ewa – DPS Węgorzewo
3. Nike Bydgoszcz
4. Bakałarz Ełk
5. Amators
6.  Boncik Helena – UTW Giżycko
7. Kordek Janina – ŚDS Ryn
8. Leonik Stanisława – ŚDS Ryn

 

Mężczyźni-

1. Lewandowski Waldemar – DPS Węgorzewo
2. Zakrzewski Krzysztof – WTZ Olecko
3. Wróbel Stanisław – Grupa Lecka
4. Nike Bydgoszcz
5. UTW Ełk
6. Górski Roman – Amators
7. Cierniak Tomasz – Amators
8. Opęchowski Jerzy – UTW Giżycko

 

I WIOSENNY INTEGRACYJNY TURNIEJ BOCCI W WĘGORZEWIE

 

30 marca 2019 roku w Hali Sportowej OSiR-u w Węgorzewie został rozegrany I Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Węgorzewie. Patronat honorowy nad w/w rozgrywkami p. Marzenna Supranowicz Starosta Powiatu Węgorzewskiego.

 

Rozgrywki przeprowadzono w trzech kategoriach.

 

W kategorii indywidualnej:
1 miejsce – Radosław Wasiak – Pozezdrze
2 miejsce – Dorota Derewecka – Gębałka
3 miejsce – Stanisław Strumiłowski – Nowy Harsz
4 miejsce – Mikołaj Naumowicz – Dom Pomocy Społecznej Kowale Oleckie
5 miejsce – Anna Słomka – NIKE Bydgoszcz
6 miejsce – Szymon Krasowski – Pozezdrze
7 miejsce – Mariusz Fatyga – Węgorzewo
8 miejsce – Leonard Wiśniewski – Pozezdrze
9 miejsce – Jacek Woroniecki DPS Węgorzewo

 

W kategorii „par”:
1 miejsce – Dariusz i Daria Dudzińscy – Pozezdrze
2 miejsce – Agnieszka i Tomasz Cierniak – Pozezdrze
3 miejsce – Henryka i Michał Andrzejczyk – Pozezdrze
4 miejsce – Stanisław i Janina Borysiewicz
5 miejsce – Kuba Jabłoński i Szymon Stepniak – Pozezdrze
6 miejsce – Krzysztof Kociński i Lesław Michalik – NIKE Bydgoszcz
7 miejsce – Zdzisław Subot i Jerzy Iwanowicz – DPS Kowale Oleckie
8 miejsce – Cezary Wegner i Leon Chyczewski – DPS Węgorzewo
9 miejsce – Elżbieta Szumlańska i Tomasz Ler – Gębałka
10 miejsce – Waltruta Gasperaniec i Franciszka Koloska – Pozezdrze

 

W kategorii „drużynowej”:
1 miejsce – Natalia Bottcher; Wojciech Rutkowski i Karol Ratusiński – NIKE Bydgoszcz
2 miejsce – Roman Górski; Ryszard Przestrzelski i Waldemar Kwiecień – Nowy Harsz
3 miejsce – Elżbieta Bystrzycka; Henryk Bystrzycki i Tomasz Burba – Pozezdrze
4 miejsce – Waldemar Lewandowski; Andrzej Skindziul i Grzegorz Woroniecki – DPS Węgorzewo
5 miejsce – Anna Rawinis; Julia Siemionko i Szymon Grabiński – Pozezdrze
6 miejsce – Anna Kitowicz; Jakub Kitowicz i Kacper Niedziejko – Soldany
7 miejsce – Tadeusz Małaszczuk; Bolesław Kowalewski i Erych Cubel – DPS Kowale Oleckie

Można powiedzieć, że za sprawą przyjazdu zawodników i zawodniczek ze Stowarzyszenia Integracyjno- Sportowo- Rehabilitacyjnego „NIKE” z Bydgoszczy miał zasięg ogólnopolski. Obecność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Kowal Oleckich i z Węgorzewa przyczynił się do jeszcze większego rozpropagowania tego paraolimpijskiego sportu. W większości uczestnikami rozgrywek byli mieszkańcy Gminy Pozezdrze, którzy już od dwóch lat grają w boccię. Ten turniej wstępnie miał się odbyć w Pozezdrzu, ale ze względu na różne okoliczności ostatecznie trafił do Węgorzewa. W taki to sposób Boccia pierwszy raz zawitała do Hali sportowej OSiR-u w Węgorzewie. Rozgrywki były wspaniałą zabawą dla wszystkich. Zarówno osoby niepełnosprawne (także na wózkach inwalidzkich) jak i w pełni zdrowe oraz dzieci i osoby w wieku emerytalnym zintegrowali się przy nowej dyscyplinie sportowej. Najmłodszy uczestnik był rocznika 2007, a najstarszą uczestniczką była pani rocznika 1935. Rzucać, pchać, turlać bilami koloru czerwonego i niebieskiego do „jacka” (białej bili) mogą wszyscy. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i sprawnościowych. Innymi słowy, w boccię może grać każdy. W innych dyscyplinach sportowych niestety tak nie jest.

 

Organizatorem Wiosennego Integracyjnego Turnieju Bocci był LKS Amators Pozezdrze.
Współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie oraz Bank Spółdzielczy w Węgorzewie. Turniej był współfinansowany w części ze środków pochodzących z Powiatu Węgorzewskiego.
Sędziami Turnieju byli: Ryszard Kałamarz – Giżycko; Agnieszka Czyrkowska – Jeziorowskie; Anna Adamczyk – Kowale Oleckie i Hanna Szumała – Bydgoszcz.
Opieka medyczna – Łukasz Masłowski – Giżycko.
Pomoc przy sędziowaniu w formie wolontariatu: Oliwia Borysięńka; Michał Stawiarski; Michał Garsta i Monika Baran (młodzież z Gminy Pozezdrze).

 

Partnerzy Turnieju, którzy nas wsparli:
– Mariusz Baniewski – właściciel Piekarni Kruklanki
– Barbara Niedziejko – właścicielka Gospodarstwa Rolnego oraz sklepu z Mazurską Jagnięciną z Soldan
– Wojciech Wolski – Prezes BS w Węgorzewie
– Robert Nowacki – Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
– Jacek Gosk – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Pozezdrzu
– Marek i Justyna – właściciele wypożyczalni kajaków – spływy rzeką Sapiną oraz właściciele Domku nad Jeziorem Pozezdrze
– Agnieszka i Wojciech Saczek – właściciele Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka” w Pozezdrzu
– oraz członkowie LKS Amators Pozezdrze – za pomoc przy organizacji (upieczenie ciast, przygotowanie pysznych potraw).

 

 

IV Wiosenny Integracyjny Turniej Bocci

 

Kamizelich Janusz i Harsz triumfują w Wiosennym Integracyjnym Turnieju Boccia w Węgorzewie

 

3 kwietnia 2022 roku w Hali Miejskiej OSiR-u mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie został rozegrany IV Wiosenny Integracyjny Turniej Boccia.
Rywalizowano w dwóch kategoriach: drużynowo i indywidualnie. Zawody odbyły się na 8 boiskach.
W drużynówce najlepszą ekipą okazał się Harsz, który grał w składzie: Strumiłowski Stanisław, Borysiewicz Janina i Borysiewicz Krzysztof. Drugie miejsce zajęła drużyna Leckiego Zespołu Sportowego z Giżycka (Jodko Maria; Mosakowska Alicja i Rechimbach Lilia). Trzecie: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Giżycka (Opęchowska Barbara; Raczkowski Zygmunt i Smoleński Mieczysław).
Indywidualnie zawody wygrał Kamizelich Janusz (Kominki) z Węgorzewa. Drugie miejsce zajęła Boncik Helana (UTW Giżycko). Trzecie – Górski Roman (Harsz).
W rozgrywkach drużynowych wystąpiło 15 drużyn. 5 drużyn reprezentowało Gminę Węgorzewo: (dwie drużyny Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej z Olszewa i Kominki). 3 drużyny trenujące w LKS Amators Pozezdrze: (Harsz; Amators i Cierniaki). 2 drużyny z Giżycka: (Lecki Zespół Sportowy i Uniwersytet Trzeciego Wieku. 2 drużyny wystawione przez Mazurskie Gospodarstwo Ekologiczne Barbary Niedziejko z Soldan: (Mazurska & Jagnięcina i Dobosze). Ponadto startowali: Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku; Klub Seniora z Świętajna oraz Dom Pomocy Społecznej z Kowal Oleckich. W rozgrywkach drużynowych rozegrano 51 meczów. Każdy mecz trwał 4 rundy.
W rozgrywkach indywidualnych uczestniczyło 18 osób. Nie było podziału ze względu na płeć. Mężczyźni i kobiety wspólnie rywalizowali ze sobą. W większości drużyny wystawiły do rozgrywek indywidualnej po jednej osobie. Wyjątkiem, były dwie osoby reprezentujące: Dom Pomocy Społecznej i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy z Węgorzewa. W rozgrywkach indywidualnych rozegrano 81 meczów, a każde spotkanie trwało 2 rundy.
W Węgorzewskich zawodach rywalizowały w większości osoby niepełnosprawne i seniorzy. Najstarszym uczestnikiem był pan z rocznika 1939, a najmłodszym chłopiec 8 letni. Startowały całe rodziny: drużyna Kominków, w drużynówce: córka, syn i ojciec przy wsparciu: mamy i babci. Drużyna Cierniaków: babcia, dziadek i indywidualnie syn (na wózku). Drużyna Doboszy: dwie córki, ojciec i indywidualnie mama. W dwóch Węgorzewskich drużynach Uniwersytetu trzeciego wieku, oprócz babć w zawodach indywidualnie startowali wnukowie.
Były także drużyny reprezentujące placówki i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych: Dom Pomocy Społecznej z Węgorzewa i Kowal Oleckich; Warsztat Terapii Zajęciowej z Olszewa.
Uczestniczyły również organizacje zajmujące się wspieraniem i aktywizacją osób starszych, czyli seniorów: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Węgorzewa (dwie drużyny), Ełku i Giżycka; Klub Seniora z Świętajna oraz Lecki Zespół Sportowy z Giżycka.
Jak widać była pełna integracja osób: niepełnosprawnych, zdrowych, starszych, młodszych, kobiet i mężczyzn. Rywalizowano w duchu wzajemnego szacunku i zasad „Fair-play”. Generalnie zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy i w ramach tego każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.

 

Organizatorami Wiosennego Integracyjnego Turnieju Boccia:
– Ośrodek Sportu i Rekreacji z Węgorzewa
– LKS Amators Pozezdrze.

 

Partnerami Wiosennego Integracyjnego Turnieju Boccia w Węgorzewie:
– Gmina Węgorzewo
– Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie , który realizuje wsparcie w ramach misji „Zdrowie Psychiczne najwyższym dobrem człowieka.”

 

Rozegrano 132 mecze:
Sędziowie: Grzegorz Pykała; Stanisławow Drabik; Ireneusz Kubiszyn; Anna Adamczyk; Zbigniew Piekarczyk; Henryk Bystrzycki; Roman Hubacz; Tomasz Burba i Stanisław Borysiewicz.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support