REGULAMIN

Turniej Trójek Siatkówki Plażowej Mężczyzn „100+”

Węgorzewo 05.08.2020 r.

 

 1. Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
 2. Turniej zostanie rozegrany w dniu 05.08.2020 r. /niedzielad/ – rozpoczęcie o godz. 10.00 na boisku plaży w Kalu .
 3. Zgłoszenia zespołów do udziału w turnieju można dokonać w siedzibie OSiR przy ul. Turystycznej 13 lub pod nr tel. 87 427-52-34 oraz w dniu zawodów od godz. 9.15 do godz. 9.45.
 4. Udział w zawodach jest bezpłatny.
 5. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie za pisemną zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
 6. W turnieju biorą udział trzy osobowe zespoły (dopuszcza się grę 2+1 – dwóch mężczyzn + 1 kobieta), gdzie łączny wiek zawodników to 100 lat. Dla potwierdzenia wieku zawodnicy muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości z datą urodzenia.
 7. Ze względów organizacyjnych ogranicza się liczbę zgłaszanych zespołów do max. 8. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. W zawodach zawodnicy biorą udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów opcjonalnie:

a). do 21 punktów każdy, trzeci set do 15 pkt.

b). do 15 punktów każdy, trzeci set do 15 pkt.

 1. Organizator dopuszcza możliwość rozgrywania spotkań do 2 wygranych setów lub do 1 wygranego seta do 21 lub 25 punktów.
 2. System rozgrywek uzależniony jest od liczby zespołów uczestniczących w turnieju.
 3. Zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 4. Każdy z zawodników zobowiązany jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o braku przeciwskazań do udziału w turnieju i uczestnictwie na własne ryzyko.
 5. Pozostałe przepisy gry zgodne z przepisami gry w halową piłkę siatkową PZPS.
 6. Trzy najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe puchary oraz medale.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

Organizator – OSiR Węgorzewo

I Turniej Trójek Siatkarskich 100+

Data – 5 lipca 2020 r. (niedziela), drugi turniej planowany jest na 15 sierpnia 2020 roku.

Miejsce – boisko przy plaży w Kalu

10:00 – start zawodów 🙂

Drużyna – 3 osoby, dopuszcza się grę 2+1 (dwóch mężczyzn + 1 kobieta), łącznie muszą mieć 100 lat!

Limit drużyn – 8 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Udział w turnieju jest bezpłatny.

Zapisy – zgłoszenia zespołów do udziału w turnieju można dokonać w siedzibie OSiR przy ul. Turystycznej 13 lub pod nr tel. 87 427-52-34, 507 049 845 oraz w dniu zawodów od godz. 9.15 do godz. 9.45.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support