REGULAMIN

VII EDYCJA LETNIEGO GRAND PRIX W PIŁCE NOŻNEJ

 

I.  Cel:

1.      Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich Gminy Węgorzewo i gmin ościennych.

2.      Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

II.          Organizator:

1.        Organizatorami Grand Prix są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie i  LKS Amators Pozezdrze.

 

III.            Termin i miejsce:

1.      Rozgrywki będą się odbywały na boiskach trawiastych.

2.      Odbędą się trzy turnieje.

3.      Pierwszy turniej odbędzie się 10.07.2021 roku na boisku w Więckach (Gmina Budry).

4.      Drugi  08.08.2021 roku  na terenie Gminy Pozezdrze.

5.      Trzeci  22.08.2021 roku  w Węgorzewie (boisko boczne stadionu miejskiego w Węgorzewie,  według terminarza.

 

IV.            Uczestnictwo:

W Grand Prix mogą grać piłkarze:

1.      Amatorzy nie zrzeszeni.

2.      Zrzeszeni w klubach –  2 zawodników pełnoletnich w drużynie.

3.      Urodzeni w 2002 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy Okręgowej i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po 01 stycznia 2021 roku.

4.      Urodzeni w 2003 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

5.      Drużyna zgłoszona do Grand Prix musi liczyć minimum 8 zawodników , maksymalnie 15.

6.       Zawodników można dopisywać  do momentu rozpoczęcia trzeciego turnieju.

7.      Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

8.      Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami  oraz :

a)     Zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

b)     Zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Grand Prix.

c)      Warunkiem uczestnictwa drużyny w każdym turnieju  jest wpłata wpisowego w wysokości 100,00 zł od drużyny.

d)     Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto bankowe LKS Amators Pozezdrze nr 69 9348 0000 0550 0390 2000 0010 (z dopiskiem: Nazwa drużyny wpłacającej oraz należy podać nr Turnieju Grand Prix) lub osobiście w siedzibie OSiR-u w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13.

e)     Wpłacenie wpisowego nie podlega zwrotowi.

 

V.            System rozgrywek: 

 

1.      W VII edycji Wakacyjnej Grand Prix rozgrywki odbywać się będą systemem turniejowym. w następujących terminach: 10.07.2021r.; 08.08.2021r. i 22.08.2021r.

2.      Na Grand Prix składają się pojedyncze turnieje, po rozegraniu których przyznaje się drużynom punkty według zajętych miejsc w każdym z nich.

3.      Sposób przyznawania punktów:

a)     I miejsce – 20 punktów

b)     II miejsce – 18 punktów

c)      III miejsce – 16 punktów

d)     IV miejsce – 14 punktów

e)     V miejsce – 12 punktów

f)       VI miejsce – 10 punktów

g)     VII miejsce – 8 punktów

h)     VIII miejsce – 6 punktów

4.      kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma zdobytych punktów za miejsca w poszczególnych turniejach a przy tej samej liczbie punktów miejsce zajęte w turnieju finałowym (ostatnim).

5.      Przed rozpoczęciem  pierwszego turnieju kapitanowie drużyn rozlosują drużyny do grup.

6.      W kolejnych turniejach przydział do grup będzie następował następująco. Drużyna z sumą najwięcej zdobytych pkt. otrzyma przydział do Grupy „A1” wg schematu:

a)            1 miejsce w pkt.        – A1

b)           2 miejsce w pkt.        – B1

c)            3 miejsce w pkt.        – B2

d)           4 miejsce w pkt.        – A2

e)            5 miejsce w pkt.        – A3

f)             6 miejsce w pkt.        – B3

g)            7 miejsce w pkt.        – A4

h)           8 miejsce w pkt.        – B4

 

7.      W przypadku równej ilości pkt. decyduje wyższe miejsce w ostatnim rozegranym turnieju.

8.      System rozgrywania każdego z turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.

9.      Maksymalnie w każdym turnieju  może wystąpić 8 drużyn.

10.  Przy 8 zgłoszonych drużynach zawody rozgrywa się w dwóch grupach każdy z każdym po czym o ostateczne miejsca w turnieju rozgrywa się mecze w następujący sposób:

a)     Drużyny będą podzielone na dwie grupy: „A” i „B”.  W grupach mecze będą rozgrywane „każdy z każdym” .

b)     Drużyny które zajmą w grupach dwa pierwsze miejsca, rozegrają mecze półfinałowe. Pierwsza drużyna z grupy „A” z drugą grupy „B” oraz pierwsza z grupy „B” z drugą grupy „A”.

c)       Zwycięzcy meczy półfinałowych rozegrają mecz o pierwsze miejsce. Przegrani półfinałów rozegrają mecz o III miejsce.

d)      Drużyny, które w grupach zajmą trzecie miejsca rozegrają mecz o V miejsce.

e)     Drużyny, które w grupach zajmą czwarte miejsca rozegrają mecz o VII miejsce.

f)       Każdy mecz będzie trwał 2 połowy po  10 minut.

11.  Przy 5 i mniej drużynach turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym czas gry uzależniony od liczby drużyn.

12.  Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1,za porażkę 0.

13.  W meczach o miejsca w przypadku remisu decydować będą rzuty karne po 3 każdy na przemian wykonywane z 10 metrów.

14.  Kolejności miejsc w grupie eliminacyjnej lub turnieju (mniej drużyn niż 6) decydują:

a)     ilość uzyskanych punktów.

b)     w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez dwa zespoły, decyduje wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi zespołami.

c)      jeżeli ilość punktów i różnica bramek będzie równa w spotkaniach bezpośrednich zainteresowanych drużyn decydują:

·         różnica bramek w całym turnieju.

·         większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju.

·         jeżeli po rozpatrzeniu wszystkich w/w punktów nie można ustalić kolejności zespołów, zainteresowane zespoły strzelają rzuty karne po 3 każdy na przemian.

a)     w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy lub więcej zespołów będzie miała zastosowanie mała tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami, decydują:

·         różnica bramek.

·          większa ilość strzelonych bramek.

·         jeżeli ilość punktów, różnica i ilość strzelonych bramek będzie równa w spotkaniach bezpośrednich zainteresowanych drużyn decydują:

Ø  różnica bramek w całym turnieju.

Ø  większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju.

Ø  jeżeli po rozpatrzeniu wszystkich w/w punktów nie można ustalić kolejności zespołów   decyduje  „ losowanie”.

 

VI.            Regulamin:

1.      Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami PZPN.

2.      Na boisku przebywać może maksymalnie 5 zawodników plus bramkarz (minimum 3 zawodników plus bramkarz).

3.      Zmiany tzw. hokejowe, tylko i wyłącznie w tzw. strefie zmian (jeśli zmiana  zostanie dokonana w innym miejscu sędzia może ukarać drużynę wykluczeniem zawodnika zmieniającego się(wchodzącego)na czas 1 minuty.

4.      Obowiązkiem kapitana zespołu jest zgłaszanie sędziemu po każdej zdobytej przez Jego zespół bramce. W ostateczności uzupełnić statystyki można tuż po meczu.

5.      Auty wznawiane będą  nogą. Czas na wznowienie gry to cztery sekundy.

6.      Za wstawienie do gry :

a)     zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji orzeka się walkower.

b)      zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower.

 

 

 

 

VII.            Sankcje i wymiary kar:

 

1.      W rozgrywkach Grand Prix w piłce nożnej obowiązują kary ustalone przez Organizatora.

2.      Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Usunięciem z boiska na 1 minutę po otrzymaniu żółtej kartki (po utracie bramki zawodnik może przystąpić do gry przed upływem końca kary), drużyna osłabiona brakiem zawodnika po strzeleniu bramki nie wprowadza do gry zawodnika na którego została nałożona kara czasowa.

3.      Pokazanie 3 żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w jednym turnieju  powoduje automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu. Żółte kartki nie są sumowane do następnego turnieju. Ewentualne kary przechodzą na następny turniej.

4.      Pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, po tym czasie może uzupełnić skład. Uzupełnienie składu może nastąpić również jeżeli zespół grający w osłabieniu straci bramkę.

5.      Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę nie może wystąpić w dwóch następnych meczach.

6.      Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w akcji ratunkowej (faul taktyczny, dotknięcie piłki poza polem karnym przez bramkarza, etc.) to zawodnik odsunięty jest od gry w 1 meczu.

7.      Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach, zgodnie z punktem „3″.

8.      Organizator może określić dłuższą karę w przypadku niesportowego zachowania lub brutalnego, złośliwego faulu.

9.      Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu i pauzuje dwa następne spotkania.

10.Zawodnicy uczestniczący w VII edycji Letniego Grand Prix przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą zostać ukarani kartkami.

11.  Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

 

VIII.            Nagrody :

 

1.      Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy, zawodnicy trzech najlepszych drużyn   pamiątkowe medale.

2.      Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek  otrzymuje – statuetkę   ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

3.       Indywidualnie ,,najlepszy asystent” rozgrywek otrzymuje – statuetkę ( w przypadku, gdy największą liczbę asyst zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł najlepszego asystenta przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

4.      Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

5.       Indywidualnie ,,najlepszy obrońca” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

6.       Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Grant Prix (MVP ) który otrzyma statuetkę.

7.       W pierwszych dwóch  turniejach najlepsze trzy drużyny otrzymają pamiątkowe pucharki oraz zostanie uhonorowany najlepszy zawodnik.

 

IX.            Postanowienia końcowe:

 

1.      W ramach wpisowego do Grand Prix Organizatorzy zapewniają :

a)     przygotowane boiska trawiaste o wymiarach 54 x 28 m z bramkami 5 x 2 m.

b)     obsadę sędziowską.

c)      nagrody.

d)     piłki do rozgrywania spotkań.

e)     wodę mineralną (zgrzewka dla każdej drużyny w każdym turnieju).

2.      Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

4.      Wszyscy uczestnicy  rozgrywek  Grand Prix w piłce nożnej zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

5.      Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjęcie tego faktu do wiadomości piłkarze potwierdzają podpisem na oświadczeniu.

6.      Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.

7.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, dlatego odzież i sprzęt należy pozostawiać pod nadzorem.

8.      Z niniejszym regulaminem kapitan powinien zapoznać wszystkich zawodników swojego zespołu.

9.      W celu ewentualnej weryfikacji zawodnicy powinni posiadać na każdym meczu dokument tożsamości ze zdjęciem.

10.  Obowiązujące obuwie:   „halówki”, „szutrówki”, „lanki”, zabronione granie w korkach „wkrętach”.

11.  Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.

12.  Każdy uczestnik Letniego Grant Prix w  Piłce Nożnej deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy turnieju organizowanego przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

 

 

 

X.            SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

XI.            Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla uczestników i osób obsługujących wydarzenie

 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą

w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedzółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

•          art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

•          art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

na Administratorze,

•          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

•          w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane

tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

 

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

 

Węgorzewo, 10 lipca 2021 roku                                                       Organizatorzy

For Fun wygrywa I Turniej VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej w Więckach

10 lipca 2021 roku na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckach w Gminie Budry został rozegrany I Turniej VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 7 ekip. Grano drużynami sześcioosobowymi, na dwóch boiskach o wymiarach 50×35 metrów i bramkach 5×2 metra.

Turniej został rozegrany następująco. Najpierw odbyły się mecze eliminacyjne w grupach. Utworzono 2 grupy „A” – 4 drużyny i „B” – 3 drużyny.

W wyniku losowania do grupy „A” trafiły drużyny: X-Yachts Gołdap; Żubr Budry; Sami Swoi i Omet Srokowo. Natomiast do gruby „B”: Perełki; For Fun i Amators Pozezdrze.

Ubiegłoroczny Mistrz  – Borkowina nie skompletował składu i nie przystąpił do tegorocznych rozgrywek. Trzech zawodników byłego mistrza mogliśmy oglądać na tym turnieju w innej drużynie. Zostali „transferowani” do Perełek. W grupie „A” rozegrano 6 meczy, każdy mecz trwał 1 połowę – 12 minut. W grupie „B” rozegrano, tylko 3 mecze i tu mecze trwały 2 połowy po 9 minut.

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów.  Odbyły się dwa mecze półfinałowe. Następnie rozegrany został mecz o V miejsce (drużyny z 3 miejsc z Grupy „A” i „B”. Przegrani meczy półfinałowych rozegrali mecz o III miejsce, a zwycięzcy mecz o I miejsce.

Turniej w Więckach wygrał – For Fun, ubiegłoroczny wicemistrz VI Grand Prix. Choć po meczach eliminacyjnych na to się nie zanosiło. Pierwszy mecz w grupie przegrał z Amatorsem Pozezdrze 0:2, drugi wygrał z Perełkami 4:3. Z grupy do półfinału wyszedł z drugiego miejsca. W półfinale spotkał się z faworyzowanym Ometem Srokowo. Srokowianie przez cały mecz przeważali, mając kilkanaście sytuacji bramkowych. Jedna akcja For Funa pod bramką Ometu i instynkt strzelecki Łukasza Tkacza dał zwycięstwo i awans do finału. W finale doszło do drugiego meczu w tym dniu pomiędzy For Funem, a Amatorsem Pozezdrze. W grupie górą byli pozezdrzanie, ale w meczu decydującym o wygraniu całego turnieju lepszy się okazał For Fun. Po bramkach Damiana Wysockiego i najlepszego zawodnika turnieju Łukasz Tkacza wygrał z Amatorsem 2:0.

Po zakończeniu rozgrywek sportowych trzy najlepsze drużyny i najlepszy zawodnik otrzymali z rąk p. Elżbiety Iwony Rapita Radnej Powiatu Węgorzewskiego pamiątkowe puchary.

Wyniki turnieju:

Eliminacje:

 

Grupa „A”

X-Yachts Gołdap – Omet Srokowo 0:1
Bramka: Adam Gryczka

Żubr Budry – Sami Swoi 1:0
Bramka: samobójcza

Omet Srokowo – Żubr Budry 1:0
Bramka: Kowalski Michał

X-Yachts Gołdap – Sami Swoi 0:1
Bramka: Dawid Potoczny

X-Yachts Gołdap – Żubr Budry 3:2
Bramki: Dawid Sidorowicz, Kacper Walendykiewicz i Michał Rydzewski //  Mateusz Baluta i samobójcza

Sami Swoi – Omet Srokowo 0:0

 

Tabela:

1 miejsce: Omet Srokowo 7 pkt. 2-0 bramki

2 miejsce: Sami Swoi 4 pkt. 1-1 bramki

3 miejsce: X-Yachts Gołdap 3 pkt. 3-4 bramki

4 miejsce: Żubr Budry 3 pkt. 3-4 bramki

Awans do półfinału:  Omet Srokowo i Sami Swoi

 

Grupa „B”

Amators Pozezdrze – For Fun 2:0
Bramki: Mateusz Markiewicz i Kamil Zajnowski

Perełki – Amators Pozezdrze 0:3
Bramki: Mateusz Markiewicz x 2 i Łukasz Denes

Perełki – For Fun 3:4
Bramki: Radosław Zienda, Krystian Denes i Piotr Żebrowski  //  Łukasz Tkacz x 2, Damian Wysocki i Konrad Balcerzak

 

Tabela:

1 miejsce Amators Pozezdrze 6 pkt. 5-0 bramki

2 miejsce: For Fun 3 pkt. 4-5 bramki

3 miejsce: Perełki 0 pkt.  3-7 bramki

Awans do półfinału Amators Pozezdrze i For Fun

 

Mecze półfinałowe:

Omet Srokowo – For Fun 0:1
Bramka: Łukasz Tkacz

Amators Pozezdrze – Sami Swoi 1:0
Bramka: Mateusz Markiewicz

Mecze o miejsca:

 

Mecz o V:

X-Yachts Gołdap – Perełki  2:5
Bramki: Mateusz Pojawis i Kacper Walendykiewicz  //  Radosław Zienda, Kamil Podziewski, Karol Okonkowski, Mateusz Piniaga i Piotr Żebrowski

 

Mecz o III:

Omet Srokowo – Sami Swoi  3:0
Bramki: Krzysztof Mazuro, Adam Gryczka i Patryk Potyra

 

Mecz o I:

For Fun – Amators Pozezdrze  2:0
Bramki: Damian Wysocki i Łukasz Tkacz

 

Ostateczna kolejność I Turnieju VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej w Więckach:

I miejsce: For Fun – 20 pkt.

II miejsce: Amators Pozezdrze – 18 pkt.

III miejsce: Omet Srokowo – 16 pkt.

IV miejsce: Sami Swoi – 14 pkt.

V miejsce: Perełki – 12 pkt.

VI miejsce: X-Yachts Gołdap – 10 pkt.

VII miejsce: Żubr Budry – 8 pkt.

 

Wyróżnienie indywidualne:

Najlepszy zawodnik – Łukasz Tkacz (For Fun)

 

Strzelcy bramek:

4 bramki: Łukasz Tkacz (For Fun) i Mateusz Markiewicz (Amators)

2 bramki: Adam Gryczka (Omet Srokowo); Żebrowski Piotr i Radosław Zienda (Perełki); Damian Wysocki (For Fun) i Kacper Walendykiewicz (X-Yachts Gołdap)

1 bramka: Konrad Balcerzak (For Fun); Łukasz Denes i Kamil Zajnowski (Amators); Michał Kowalski, Krzysztof Mazuro i Patryk Potyra (Omet Srokowo);Dawid Potoczny (Sami Swoi); Kamil Podziewski, Karol Okonkowski, Krystian Denes  i Mateusz Piniaga (Perełki); Dawid Sidorowicz, Mateusz Pojawis i Michał Rydzewski (X-Yachts Gołdap); Mateusz Baluta (Żubr Budry)

 

Głównym organizatorem Grand Prix Piłki Nożnej jest LKS Amators Pozezdrze oraz współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

Grand Prix w Piłce Nożnej  wsparł  finansowo Powiat Węgorzewski, udzielając dotacji w konkursie ofert na rok 2021.

 

Boiska w Wieckach zostały przygotowane przez wolontariuszy z drużyn Żubra Budry i Amatorsa Pozezdrze. Dziękujemy!!!

 

I zapraszamy na II Turniej do Pozezdrza, który się odbędzie 7 sierpnia 2021 na terenie Gminy Pozezdrze.

Amators  wygrywa II Turniej VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej w Pozezdrzu

 

8 sierpnia 2021 roku na boiskach w Pozezdrzu przy ulicy Węgorzewskiej 5 został rozegrany II Turniej VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 7 ekip. Grano drużynami sześcioosobowymi, na dwóch boiskach o wymiarach 58×28 metrów i bramkach 5×2 metra.

Turniej został rozegrany tak samo jak I w Więckach. Najpierw odbyły się mecze eliminacyjne w grupach. Utworzono 2 grupy „A” – 4 drużyny i „B” – 3 drużyny (zgodnie z ppkt 3, V pkt. Regulaminu rozgrywek)

Do grupy „A” trafiły drużyny: For Funa; Sami Swoi Perełek i Grafa. Natomiast do gruby „B”: Amators Pozezdrze, Omet Srokowo i X-Yachts Gołdap.

W grupie „A” rozegrano 6 meczy, każdy mecz trwał 1 połowę – 13 minut. W grupie „B” rozegrano, tylko 3 mecze i tu mecze trwały 2 połowy po 10 minut.

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów.  Odbyły się dwa mecze półfinałowe. Następnie rozegrany został mecz o V miejsce (drużyny z 3 miejsc z Grupy „A” i „B”. Przegrani meczy półfinałowych rozegrali mecz o III miejsce, a zwycięzcy mecz o I miejsce.

Turniej w Pozezdrzu wygrał – gospodarz Amators, który w finale wygrał z For Funem 3:2. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy ze Srokowa, którzy pokonali 3:1 Samych Swoich. Piąte miejsce zajął Graf, pokonał także 3:1 X-Yacht Gołdap.

 

Po zakończeniu rozgrywek sportowych trzy najlepsze drużyny i najlepszy zawodnik otrzymali z rąk p. Bohdana Mohyły Wójta Gminy Pozezdrze pamiątkowe puchary.

 

Wyniki turnieju:

Eliminacje:

Grupa „A”

Graf – For Fun 0:0

 

Perełki – Sami Swoi 1:1
Bramka: Denes Krystian  //  Zdobych Adrian

 

Graf – Sami Swoi 1:2
Bramki: Gwiazdowski Arkadiusz  // Klimko Przemysław i Zdobych Adrian
Żółta kartka: Siedzik Paweł (Graf)

 

Perełki – For Fun 1:1
Bramka: Pik Mateusz  //  Tkacz Łukasz

 

For Fun  – Sami Swoi  3:2
Bramki: Ordowski Damian x 2 i Wysocki Damian //  Drozd Łukasz i Klisko Maciej
Żółta kartka: Kodeniec Paweł (Sami Swoi)

 

Graf – Perełki 3:2
Bramki: Gwiazdowski Arkadiusz, Pawlik Piotr i Siedzik Paweł  // Poziewski Kamil i Pik Mateusz

 

Tabela:

1 miejsce: For Fun 5 pkt. 4-3 bramki
2 miejsce: Sami Swoi 4 pkt. 5-5 bramki
3 miejsce: Graf 4 pkt. 4-4 bramki
4 miejsce: Perełki 2 pkt. 4-5 bramki

Awans do półfinału:  For Fun i Sami Swoi

 

Grupa „B”

Amators Pozezdrze – Omet Srokowo 3:1
Bramki: Mateusz Markiewicz, Bystrzycki Sebastian i Kornacki Arkadiusz  //  Kramek Kacper

 

Omet Srokowo – X-Yachts Gołdap 1:0
Bramka: Kowalski Michał
Żółta kartka: Bogdan Marcin (X-Yachts Gołdap)

 

X-Yachts Gołdap – Amators Pozezdrze 1:3
Bramki: Pojawis Mateusz  //  Bystrzycki Sebastian, Rucki Tomasz i Kopański Dawid

 

Tabela:

1 miejsce Amators Pozezdrze 6 pkt. 6-2 bramki
2 miejsce: Omet Srokowo 3 pkt. 2-3 bramki
3 miejsce: X-Yachts Gołdapi 0 pkt.  1-4 bramki

Awans do półfinału Amators Pozezdrze i Omet Srokowo

 

Mecze półfinałowe:

For Fun – Omet 3:3 karne 3:1
Bramki: Wysocki Damian x 3  //  Potyra Patryk x 2 i Herbaczewski Wiktor
Żółta kartka: Kowalski Michał (Omet Srokowo)

 

Amators Pozezdrze – Sami Swoi 0:0 karne 2:1

 

Mecze o miejsca:

Mecz o V:

X-Yachts Gołdap – Graf  1:3
Bramki: Rydzewski Michał  //  Gwiazdowski Arkadiusz, Kamiński Kacper i Makarzec Michał

 

Mecz o III:

Omet Srokowo – Sami Swoi  3:1
Bramki: Putkowski Jakub, Kramek Kacper i Herbaczewski Wiktor  //  Zdobych Adrian

 

Mecz o I:

For Fun – Amators Pozezdrze  2:3
Bramki: Podbereźny Alan x 2  //  Markiewicz Mateusz x 2 i Rucki Tomasz

 

Ostateczna kolejność II Turnieju VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej w Pozezdrzu:

I miejsce: Amators Pozezdrze – 20 pkt.

II miejsce: For Fun – 18 pkt.

III miejsce: Omet Srokowo – 16 pkt.

IV miejsce: Sami Swoi – 14 pkt.

V miejsce: Graf – 12 pkt.

VI miejsce: X-Yachts Gołdap – 10 pkt.

VII miejsce: Perełki – 8 pkt.

 

Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszy zawodnik turnieju – Rucki Tomasz (Amators Pozezdrze)

Najlepszy zawodnik  z terenu Gminy Pozezdrze – Kacper Zalewski (Amators) nagroda ufundowana przez Urząd Gminy Pozezdrze

 

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ DRUŻYN PO II TURNIEJU VII EDYCJI GRAND PRIX

 PIŁKI NOŻNEJ W POZEZDRZU

 

Miejsce Drużyna I TURNIEJ

(Pkt.)

II TURNIE

(Pkt.)

RAZEM

(Pkt.)

1 AMATORS POZEZDRZE 18 20 38
2 FOR FUN 20 18 38
3 OMET SROKOWO 16 16 32
4 SAMI SWOI 14 14 28
5 X-YACHTS GOŁDAP 10 10 20
6 PEREŁKI 12 8 20
7 GRAF 12 12
8 ŻUBR BUDRY 8 8

 

Podział na grupy w III(ostatnim) Turnieju, który zostanie rozegrany 22 sierpnia 2021 na boiskach stadionu Miejskiego w Węgorzewie (w przypadku udziału tych drużyn w rozgrywkach):

Grupa „A”

Amators Pozezdrze
Sami Swoi
X-Yachts Gołdap
Graf

 

Grupa „B”

For Fun
Omet Srokowo
Perełki
Żubr Budry

 

Strzelcy bramek (po II Turniejach):

7 bramki: Mateusz Markiewicz (Amators)

6 bramek: Damian Wysocki (For Fun)

5 bramek: Łukasz Tkacz (For Fun)

3 bramki: Patryk Potyra (Omet Srokowo); Adrian Zdobych (Sami Swoi) i Arkadiusz Gwiazdowski (Graf)

2 bramki: Tomasz Rucki i Sebastian Bystrzycki (Amators); Damian Ordowski i Alan Podbereźny (For Fun),  Adam Gryczka, Michał Kowalski, Kacper Kramek i Wiktor Herbaczewski (Omet Srokowo); Żebrowski Piotr i Radosław Zienda (Perełki) i Kacper Walendykiewicz, Mateusz Pojawis i Michał Rydzewski (X-Yachts Gołdap); Krystian Denes  i Mateusz Pik i Kamil Poziewski (Perełki)

1 bramka: Konrad Balcerzak (For Fun); Arkadiusz Kornacki, Dawid Kopański, Łukasz Denes i Kamil Zajnowski (Amators); Michał Kowalski, Krzysztof Mazuro i Jakub Putkowski (Omet Srokowo); Dawid Potoczny, Maciej Klisko, Łukasz Drozd i Przemysław Klimko (Sami Swoi);  Karol Okonkowski  i Mateusz Piniaga (Perełki); Dawid Sidorowicz (X-Yachts Gołdap); Mateusz Baluta (Żubr Budry); Piotr Pawlik, Paweł Siedzik, Kacper Kamiński i Michał Makarzec (Graf)

 

Głównym organizatorem Grand Prix Piłki Nożnej jest LKS Amators Pozezdrze oraz współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

Grand Prix w Piłce Nożnej  wsparł  finansowo Powiat Węgorzewski, udzielając dotacji w konkursie ofert na rok 2021.

Boiska w Pozezdrzu zostały przygotowane przez wolontariuszy z drużyny Amatorsa Pozezdrze. Dziękujemy!!!

I zapraszamy na III (ostatni) Turniej do Węgorzewa, który się odbędzie 22 sierpnia 2021 na boiskach stadionu Miejskiego w Węgorzewie.

 

Amators Pozezdrze triumfuje w VII edycji Letniego Grand Prix w Piłce Nożnej

22 sierpnia 2021 roku na płycie bocznej stadionu Miejskiego w Węgorzewie został rozegrany III(ostatni) Turniej VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 6 ekip. Grano drużynami sześcioosobowymi, na dwóch boiskach o wymiarach 58×30 metrów i bramkach 5×2 metra.

Turniej został rozegrany podobnie jak dwa poprzednie (Więcki i Pozezdrze). Z uwagi, że do ostatniego turnieju przystąpiło tylko 6 drużyn. Najpierw odbyły się mecze eliminacyjne w grupach. Utworzono 2 grupy po trzy drużyny (zgodnie z ppkt 3, V pkt. Regulaminu rozgrywek)

Do grupy „A” trafiły drużyny: Amatorsa Pozezdrze; Samych Swoich i Perełek. Natomiast do grupy „B”: For Fun, Omet Srokowo i Żubr Budry.

Zwycięzcy poszczególnych grup awansowali bezpośrednio do półfinałów.  Drużyny z drugich miejsc ze swoich grup rozegrali mecze barażowe z trzecimi ekipami. Następnie odbyły się dwa mecze półfinałowe. W dalszej kolejności rozegrany został mecz o V miejsce (drużyny które przegrały swoje mecze barażowe). Później mecz o trzecie miejsce (przegrani meczy półfinałowych) i na koniec mecz o I miejsce.

Turniej w Węgorzewie wygrała ekipa Samych Swoich, która w finale wygrała z Amatorsem Pozezdrze 1:0. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Żubra Budry, którzy wygrali 3:0 z For Funem. (Zawodnicy For Funa po niekorzystnej z ich strony decyzji sędziego zeszli z boiska i nie kontynuowali dalszej gry). Piąte miejsce zajął Omet Srokowo, pokonał 1:0 Perełki.

 

Cały cykl (trzy turnieje) Letniego Grand Prix 2021 wygrali zawodnicy Amatorsa Pozezdrze, drugie miejsce przypadło For Funowi, a trzecie Samym Swoim.

 

Wyróżnienia indywidualne:

Damian Wysocki (12 bramek) For Fun – Król strzelców
Paweł Kodeniec (Sami Swoi) – Najlepszy obrońca
Adrian Wysocki (For Fun) – Najlepszy bramkarz
Mateusz Markiewicz (Amators Pozezdrze) – Najlepszy zawodnik

 

Wyniki turnieju III turnieju:

Eliminacje:

Grupa „A”

Amators Pozezdrze – Sami Swoi 1:1
Bramki: Mateusz Markiewicz  //  Rafał Maciejewski

 

Amators Pozezdrze – Perełki 1:0
Bramki: Łukasz Masłowski

 

Perełki – Sami Swoi 1:5
Bramki: Paweł Drapała  //  Zdobych Adrian, Marcin Mikłaszewicz i Kacper Baranowski x 3
Żółte kartki: Mateusz Pik  //  Jakub Baranowski

 

Tabela:

1 miejsce: Sami Swoi 4 pkt. 6-2 bramki
2 miejsce: Amators Pozezdrze 4 pkt. 2-1 bramki
3 miejsce: Perełki 0 pkt. 1-6 bramki

Awans do półfinału:  Sami Swoi

 

Grupa „B”

For Fun  – Omet Srokowo  4:0
Bramki: Damian Wysocki x 2 i Łukasz Tkacz x 2

 

For Fun  – Żubr Budry  1:3
Bramki: Łukasz Tkacz  //  Mateusz Baluta x 2 i Michał Rapita

 

Żubr Budry – Omet Srokowo 5:1
Bramki: Dawid Narewski x 2; Mateusz Baluta; Radosław Siechodnik i Dawid Ostrowski  //  Kacper Kramek

 

Tabela:

1 miejsce Żubr Budry  6 pkt. 8-2 bramki
2 miejsce: For Fun 3 pkt. 5-3 bramki
3 miejsce: Omet Srokowo 0 pkt.  1-9 bramki

Awans do półfinału: Żubr Budry

 

Mecze barażowe o awans do półfinału:

Amators Pozezdrze – Omet Srokowo 1:0
Bramka: Mateusz Markiewicz
Żółte kartki: Mateusz Markiewicz  //  Michał Kowalski

 

Perełki – For Fun    0:3
Bramki: Damian Wysocki x 2 i Łukasz Tkacz

 

Mecze półfinałowe:

Żubr Budry – Amators Pozezdrze  0:1
Bramka: Kamil Taraszkiewicz

 

Sami Swoi – For Fun    4:2
Bramki: Jakub Baranowski x 2; Marcin Mikłaszewicz i Adrian Zdobych  //  Damian Wysocki x 2
Żółte kartki: Jakub Baranowski  //  Łukasz Tkacz

 

Mecze o miejsca:

Mecz o V:

Omet Srokowo – Perełki  1:0
Bramka: Jakub Niebieśniak

 

Mecz o III:

Żubr Budry – For Fun  3:0 walkower
Zawodnicy For Funa zeszli z boiska, nie dokończyli meczu

 

Mecz o I:

Sami Swoi – Amators Pozezdrze  1:0
Bramka: Jakub Baranowski

 

Ostateczna kolejność III Turnieju VII edycji Grand Prix Piłki Nożnej w Węgorzewie:

I miejsce: Sami Swoi – 20 pkt.
II miejsce: Amators Pozezdrze – 18 pkt.
III miejsce: Żubr Budry – 16 pkt.
IV miejsce: For Fun – 14 pkt.
V miejsce: Omet Srokowo – 12 pkt.
VI miejsce: Perełki – 10 pkt.

 

Wyróżnienia indywidualne:

Najlepszy zawodnik turnieju – Adrian Zdobych (Sami Swoi)

 

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ DRUŻYN PO III TURNIEJACH VII EDYCJI GRAND PRIX

 PIŁKI NOŻNEJ

 

Miejsce

Drużyna

I TURNIEJ

Więcki

(Pkt.)

II TURNIEJ

Pozezdrze

(Pkt.)

III TURNIEJ

Węgorzewo

(Pkt.)

RAZEM

(Pkt.)

1

AMATORS POZEZDRZE

18

20

18

56

2

FOR FUN

20

18

14

52

3

SAMI SWOI

14

14

20

48

4

OMET SROKOWO

16

16

12

44

5

PEREŁKI

12

8

10

30

6

ŻUBR BUDRY

8

16

24

7

X-YACHTS GOŁDAP

10

10

20

8

GRAF

12

12

 

 

Strzelcy bramek (po III Turniejach):

12 bramek: Damian Wysocki (For Fun)

9 bramek: Mateusz Markiewicz (Amators) i Łukasz Tkacz (For Fun)

5 bramek: Adrian Zdobych (Sami Swoi)

4 bramki: Mateusz Baluta (Żubr Budry)

3 bramki: Patryk Potyra (Omet Srokowo); Jakub Baranowski i Kacper Baranowski (Sami Swoi) i Arkadiusz Gwiazdowski (Graf); Kacper Kramek (Omet)

2 bramki: Tomasz Rucki i Sebastian Bystrzycki (Amators); Damian Ordowski i Alan Podbereźny (For Fun),  Adam Gryczka, Michał Kowalski i Wiktor Herbaczewski (Omet Srokowo); Żebrowski Piotr i Radosław Zienda (Perełki) i Kacper Walendykiewicz, Mateusz Pojawis i Michał Rydzewski (X-Yachts Gołdap); Krystian Denes  i Mateusz Pik i Kamil Poziewski (Perełki); Marcin Mikłaszewicz (Sami); Dawid Narewski (Żubr Budry);

1 bramka: Konrad Balcerzak (For Fun); Łukasz Masłowski, Kamil Taraszkiewicz, Arkadiusz Kornacki, Dawid Kopański, Łukasz Denes i Kamil Zajnowski (Amators); Michał Kowalski, Krzysztof Mazuro, Jakub Niebieśniak i Jakub Putkowski (Omet Srokowo); Rafał Maciejewski, Dawid Potoczny, Maciej Klisko, Łukasz Drozd i Przemysław Klimko (Sami Swoi);  Karol Okonkowski, Paweł Drapała  i Mateusz Piniaga (Perełki); Dawid Sidorowicz (X-Yachts Gołdap); Michał Rapita, Dawid Ostrowski, Radosław Siechodnik (Żubr Budry); Piotr Pawlik, Paweł Siedzik, Kacper Kamiński i Michał Makarzec (Graf)

 

Głównym organizatorem Grand Prix Piłki Nożnej był LKS Amators Pozezdrze oraz współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

Grand Prix w Piłce Nożnej  wsparł  finansowo Powiat Węgorzewski, udzielając dotacji w konkursie ofert na rok 2021.

 

 

 

 

 

 

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

II Turniej VII edycji Letniego Grand Prix Piłki Nożnej

8 sierpnia @ 15:00 - 20:00

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ DRUŻYN  VII EDYCJI GRAND PRIX
 PIŁKI NOŻNEJ

 

Miejsce

Drużyna

I TURNIEJ

Więcki

(Pkt.)

II TURNIEJ

Pozezdrze

(Pkt.)

III TURNIEJ

Węgorzewo

(Pkt.)

RAZEM

(Pkt.)

1

AMATORS POZEZDRZE

18

20

18

56

2

FOR FUN

20

18

14

52

3

SAMI SWOI

14

14

20

48

4

OMET SROKOWO

16

16

12

44

5

PEREŁKI

12

8

10

30

6

ŻUBR BUDRY

8

16

24

7

X-YACHTS GOŁDAP

10

10

20

8

GRAF

12

12

 

Wyróżnienia indywidualne:
Damian Wysocki (12 bramek) For Fun – Król strzelców
Paweł Kodeniec (Sami Swoi) – Najlepszy obrońca
Adrian Wysocki (For Fun) – Najlepszy bramkarz
Mateusz Markiewicz (Amators Pozezdrze) – Najlepszy zawodnik

Szczegóły

Data:
8 sierpnia
Czas:
15:00 - 20:00
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Boisko „Orlik” w Pozezdrzu
Węgorzewska 5
Pozezdrze, Polska 11-610 Poland
+ Google Map
Telefon:
604727779

Organizatorzy

LKS Amators Pozezdrze
OSiR Węgorzewo